Il-Konsegwenzi Patrimonjali ta’ Sħubijiet Irreġistrati

Svezja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Hemm forom differenti ta’ “sħubijiet irreġistrati” f’dan l-Istat Membru? Spjega d-differenzi bejn il-forom differenti?

Le, hemm forma waħda biss ta’ sħubija reġistrata – għall-koppji tal-istess sess. Madankollu, il-possibbiltà li jiġu rreġistrati s-sħubijiet ġiet abolita fl-2009, wara emendi fil-Kodiċi taż-Żwieġ Żvediż li jippermettu lill-koppji tal-istess sess jiżżewġu bl-istess kundizzjonijiet bħall-koppji ta’ sess differenti. Id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi taż-Żwieġ japplikaw bl-istess mod għall-koppji tal-istess sess u għall-koppji ta’ sess differenti. Iżda s-sħubijiet irreġistrati qabel l-2009 jibqgħu validi sakemm jiġu xolti mill-partijiet jew, fuq talba tal-partijiet, jinqalbu fi żwieġ.

2 Hemm reġim ta’ proprjetà statutorju għas-sħubijiet irreġistrati f’dan l-Istat Membru? X’jipprevedi? Għal liema forom ta’ “sħubija rreġistrata” japplika?

Japplikaw l-istess regoli għas-sħubijiet reġistrati bħal fil-każ tal-koppji miżżewġa.

3 Is-sħab, kif jistgħu jirregolaw ir-reġim tal-proprjetà tagħhom? X’inhuma r-rekwiżiti formali f’dan il-każ?

Japplikaw l-istess regoli għas-sħubijiet reġistrati bħal fil-każ tal-koppji miżżewġa.

4 Hemm restrizzjonijiet fuq il-libertà ta’ kif jiġi rregolat reġim tal-proprjetà?

Japplikaw l-istess regoli għas-sħubijiet reġistrati bħal fil-każ tal-koppji miżżewġa.

5 X’inhuma l-effetti legali tax-xoljiment jew l-annullament fuq il-konsegwenzi patrimonjali tas-sħubija rreġistrata?

Japplikaw l-istess regoli għas-sħubijiet reġistrati bħal fil-każ tal-koppji miżżewġa.

6 X’inhuma l-effetti legali tal-mewt fuq il-konsegwenzi patrimonjali tas-sħubija rreġistrata?

Japplikaw l-istess regoli għas-sħubijiet reġistrati bħal fil-każ tal-koppji miżżewġa.

7 Liema awtorità għandha l-kompetenza li tiddeċiedi f’każ relatat mal-konsegwenzi patrimonjali tas-sħubija rreġistrata?

Japplikaw l-istess regoli għas-sħubijiet reġistrati bħal fil-każ tal-koppji miżżewġa.

8 X’inhuma l-effetti tal-konsegwenzi patrimonjali tas-sħubija rreġistrata fuq ir-relazzjonijiet legali bejn sieħeb u parti terza?

Japplikaw l-istess regoli għas-sħubijiet reġistrati bħal fil-każ tal-koppji miżżewġa.

9 Deskrizzjoni qasira tal-proċedura għad-diviżjoni, inklużi l-partizzjoni, id-distribuzzjoni u l-likwidazzjoni, tal-proprjetà tas-sħubija rreġistrata f’dan l-Istat Membru.

Japplikaw l-istess regoli għas-sħubijiet reġistrati bħal fil-każ tal-koppji miżżewġa.

10 X’inhuma l-proċedura u d-dokumenti jew l-informazzjoni tipikament meħtieġa għall-finijiet tar-reġistrazzjoni tal-proprjetà immobbli?

Japplikaw l-istess regoli għas-sħubijiet reġistrati bħal fil-każ tal-koppji miżżewġa.

L-aħħar aġġornament: 06/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.