Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Portugal
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Zijn er verschillende vormen van "geregistreerde partnerschappen" in deze lidstaat? Ga nader in op de verschillen tussen de diverse vormen.

In het Portugese rechtssysteem is geen bepaling over geregistreerde partnerschappen opgenomen.

In Wet nr. 7/2001, geactualiseerd bij Wet nr. 71/2018 van 31 december 2018, zijn echter bepaalde maatregelen vastgesteld ter bescherming van niet-echtelijke partnerschappen (uniões de facto). Deze maatregelen worden beschreven in artikel 3 van de bovengenoemde wet en omvatten het recht op gebruik van de echtelijke woning en op een pensioen bij overlijden van een van de partners in een niet-echtelijk partnerschap. Verder bevat artikel 2020 van het Portugees burgerlijk wetboek (Código Civil) een bepaling inzake alimentatiebetalingen uit de eigendommen van de overleden partner wanneer een van de partners overlijdt.

Actuele versies van de bovengenoemde wetgeving zijn in het Portugees te vinden via de volgende links:

Wet nr. 7/2001

Portugees burgerlijk wetboek

Let op: dit informatieblad bevat algemene informatie. Het is niet volledig en niet bindend voor het contactpunt, het Europees justitieel netwerk voor burgerlijke en handelszaken, de rechtbanken of andere gebruikers. De nieuwste versie van de toepasselijke wetgeving moet altijd worden geraadpleegd. Deze informatie is geen vervanging van juridisch advies van een jurist.

2 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk vermogensstelsel voor geregistreerde partnerschappen? Wat houdt het in? Op welke vormen van "geregistreerd partnerschap" is het van toepassing?

Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1.

3 Hoe kunnen partners hun vermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1.

4 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een vermogensstelsel te regelen?

Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1.

5 Wat zijn vanuit het oogpunt van het vermogensrecht de rechtsgevolgen van de ontbinding of nietigverklaring van het geregistreerde partnerschap?

Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1.

6 Welke uitwerking heeft het overlijden van een van de partners op de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1.

7 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1.

8 Welke uitwerking hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap op de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde?

Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1.

9 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het vermogen van het geregistreerde partnerschap in deze lidstaat.

Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1.

10 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

Het antwoord op deze vraag kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1.

Laatste update: 31/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.