Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Zweden
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Zijn er verschillende vormen van "geregistreerde partnerschappen" in deze lidstaat? Ga nader in op de verschillen tussen de diverse vormen.

Nee, er is slechts één vorm van geregistreerd partnerschap — voor personen van hetzelfde geslacht. In 2009 werd de mogelijkheid om partnerschappen te registreren echter afgeschaft naar aanleiding van wijzigingen van het Zweedse huwelijkswetboek die een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht onder dezelfde voorwaarden mogelijk maakten als een huwelijk tussen personen van verschillend geslacht. De bepalingen van het huwelijkswetboek gelden op dezelfde wijze voor koppels van hetzelfde geslacht als voor koppels van verschillend geslacht. De vóór 2009 geregistreerde partnerschappen blijven echter geldig totdat zij door de partijen worden ontbonden of, op verzoek van de partijen, worden omgezet in een huwelijk.

2 Bestaat er in deze lidstaat een wettelijk vermogensstelsel voor geregistreerde partnerschappen? Wat houdt het in? Op welke vormen van "geregistreerd partnerschap" is het van toepassing?

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde regels als voor huwelijken.

3 Hoe kunnen partners hun vermogensstelsel regelen? Wat zijn de formele vereisten in dit geval?

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde regels als voor huwelijken.

4 Zijn er beperkingen op de vrijheid om een vermogensstelsel te regelen?

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde regels als voor huwelijken.

5 Wat zijn vanuit het oogpunt van het vermogensrecht de rechtsgevolgen van de ontbinding of nietigverklaring van het geregistreerde partnerschap?

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde regels als voor huwelijken.

6 Welke uitwerking heeft het overlijden van een van de partners op de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde regels als voor huwelijken.

7 Welke instantie is bevoegd om te beslissen in een zaak betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap?

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde regels als voor huwelijken.

8 Welke uitwerking hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van het geregistreerde partnerschap op de rechtsbetrekkingen tussen een partner en een derde?

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde regels als voor huwelijken.

9 Korte beschrijving van de procedure voor de verdeling, met inbegrip van de vereffening, van het vermogen van het geregistreerde partnerschap in deze lidstaat.

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde regels als voor huwelijken.

10 Welke procedure en documenten of informatie zijn gewoonlijk vereist voor de registratie van onroerende goederen?

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde regels als voor huwelijken.

Laatste update: 06/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.