Skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich

Szwecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy w tym państwie członkowskim występują różne formy „zarejestrowanych związków partnerskich”? Jakie są różnice między poszczególnymi formami?

Nie, w Szwecji istnieje tylko jedna forma zarejestrowanego związku partnerskiego, przewidziana dla osób tej samej płci. Możliwość rejestrowania związków partnerskich zniesiono jednak w 2009 r. w związku z wprowadzeniem zmian do szwedzkiego kodeksu małżeńskiego, w wyniku których pary osób tej samej płci mogą teraz zawierać związki małżeńskie na takich samych warunkach jak pary różnopłciowe. Przepisy kodeksu małżeńskiego mają zastosowanie na równi do par tej samej płci i rożnych płci. Związki partnerskie zarejestrowane przed 2009 r. pozostają jednak ważne do czasu ich rozwiązania przez strony albo przekształcenia w związek małżeński na wniosek stron.

2 Czy w tym państwie członkowskim obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy zarejestrowanych związków partnerskich? Jaka jest jego treść? Do jakich form „zarejestrowanego związku partnerskiego” ma on zastosowanie?

Do zarejestrowanych związków partnerskich mają zastosowanie te same przepisy co do związków małżeńskich.

3 Jak partnerzy mogą zorganizować swoje stosunki majątkowe? Jakie są w tym przypadku wymogi formalne?

Do zarejestrowanych związków partnerskich mają zastosowanie te same przepisy co do związków małżeńskich.

4 Czy istnieją ograniczenia swobody organizowania stosunków majątkowych przez partnerów?

Do zarejestrowanych związków partnerskich mają zastosowanie te same przepisy co do związków małżeńskich.

5 Jakie są skutki prawne rozwiązania lub unieważnienia w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Do zarejestrowanych związków partnerskich mają zastosowanie te same przepisy co do związków małżeńskich.

6 Jakie są skutki prawne śmierci jednego z partnerów w odniesieniu do skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego?

Do zarejestrowanych związków partnerskich mają zastosowanie te same przepisy co do związków małżeńskich.

7 Który urząd jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach związanych ze skutkami majątkowymi zarejestrowanego związku partnerskiego?

Do zarejestrowanych związków partnerskich mają zastosowanie te same przepisy co do związków małżeńskich.

8 Jaki jest wpływ skutków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego na stosunki prawne między jednym z partnerów a osobami trzecimi?

Do zarejestrowanych związków partnerskich mają zastosowanie te same przepisy co do związków małżeńskich.

9 Krótki opis procedur podziału majątku i ustania stosunków majątkowych zarejestrowanego związku partnerskiego w tym państwie członkowskim

Do zarejestrowanych związków partnerskich mają zastosowanie te same przepisy co do związków małżeńskich.

10 Jakie są procedury rejestracji nieruchomości i jakie dokumenty lub informacje są zwykle wymagane?

Do zarejestrowanych związków partnerskich mają zastosowanie te same przepisy co do związków małżeńskich.

Ostatnia aktualizacja: 06/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.