Efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

Cehia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există diferite forme de parteneriat înregistrat în acest stat membru? Explicați diferențele dintre acestea.

Nu. Regimul juridic ceh nu include decât o singură formă de parteneriat civil înregistrat, aceasta fiind reprezentată de asocierea permanentă a două persoane de același sex, încheiată în conformitate cu modalitatea prevăzută prin lege.

2 Există un cadru legal care reglementează aspectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate în acest stat membru? Ce prevede acesta? Căror forme de parteneriat înregistrat li se aplică acest cadru?

Regimul patrimonial al partenerilor civili înregistrați nu face obiectul unor reglementări specifice. Parteneriatul civil înregistrat nu face să apară o comunitate de bunuri.

3 În ce mod pot partenerii să își aleagă regimul patrimonial al parteneriatului înregistrat? Care sunt cerințele de formă în acest caz?

Regimul patrimonial al partenerilor civili înregistrați nu face obiectul unor reglementări specifice. Relațiile dintre aceștia sunt reglementate de normele generale aplicabile proprietății, coproprietății și obligațiilor, independent de existența unui parteneriat civil înregistrat.

4 Există restricții în ceea ce privește libertatea de a alege un regim patrimonial pentru parteneriatul înregistrat?

Nu, cu excepția faptului că între partenerii înregistrați nu poate exista o comunitate de bunuri.

5 Care sunt efectele juridice ale desfacerii sau ale anulării parteneriatului asupra efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

Dispariția parteneriatului civil înregistrat nu are niciun efect asupra situației patrimoniale a foștilor parteneri civili înregistrați.

6 Care sunt efectele juridice ale decesului unuia dintre parteneri asupra efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

Partenerul civil înregistrat este moștenitorul legal al defunctului de clasa I și a II-a. În alte privințe, decesul unuia dintre partenerii civili înregistrați nu afectează regimul patrimonial al celuilalt.

7 Ce autoritate are competența de a decide în ceea ce privește efectele patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

Regimul patrimonial al partenerilor civili înregistrați nu face obiectul unor reglementări specifice. În cazul unor litigii privind bunurile și datoriile, este de competența instanței de resort să soluționeze cauza.

8 Care sunt efectele regimului patrimonial al parteneriatului înregistrat asupra raportului juridic dintre un partener și un terț?

Regimul patrimonial al partenerilor civili înregistrați nu face obiectul unor reglementări specifice. Relațiile dintre aceștia sunt reglementate de normele generale aplicabile proprietății, coproprietății și obligațiilor, independent de existența unui parteneriat civil înregistrat.

9 O scurtă descriere a procedurii de lichidare, inclusiv partajul și repartizarea bunurilor care au făcut obiectul parteneriatului înregistrat în acest stat membru.

Regimul patrimonial al partenerilor civili înregistrați nu face obiectul unor reglementări specifice. Atunci când foștii parteneri civili înregistrați dețin bunuri sau datorii în comun, se aplică dispozițiile generale privind coproprietatea și obligațiile comune.

10 Care este procedura și ce documente sunt necesare în mod normal pentru înscrierea bunurilor imobile?

Actele juridice care instituie sau transferă un drept real asupra unui bun imobil, precum și actele juridice care modifică sau anulează un astfel de drept trebuie să fie în formă scrisă. În cazul transferului unui drept de proprietate asupra unei proprietăți înscrise într-un registru public, transferul de proprietate se realizează prin înregistrarea în respectivul registru.

Ultima actualizare: 14/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.