Efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

Finlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există diferite forme de parteneriat înregistrat în acest stat membru? Explicați diferențele dintre acestea.

În Finlanda există un singur tip de parteneriat înregistrat, și anume cel format din persoane de același sex și înregistrat până în 2017.

Modificările aduse Legii privind căsătoria și Legii privind parteneriatele înregistrate au intrat în vigoare la începutul lunii martie 2017. De la această dată, nu mai este posibilă înregistrarea unui parteneriat în Finlanda, întrucât persoanele de același sex se pot căsători.

Persoanele care au încheiat un parteneriat înregistrat pot, dacă doresc, să transforme parteneriatul în căsătorie, dacă parteneriatul este înregistrat în Finlanda. Acest lucru nu este însă obligatoriu, cuplurile putând continua să conviețuiască în cadrul parteneriatului înregistrat.

2 Există un cadru legal care reglementează aspectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate în acest stat membru? Ce prevede acesta? Căror forme de parteneriat înregistrat li se aplică acest cadru?

Raporturile patrimoniale ale unui parteneriat înregistrat sunt reglementate de aceleași norme ca și regimurile matrimoniale.

3 În ce mod pot partenerii să își aleagă regimul patrimonial al parteneriatului înregistrat? Care sunt cerințele de formă în acest caz?

Părțile la un parteneriat înregistrat pot să încheie o convenție matrimonială anterior sau posterior înregistrării parteneriatului înregistrat. Transformarea unui parteneriat înregistrat într-o căsătorie nu afectează valabilitatea convenției matrimoniale încheiate înainte sau după înregistrarea parteneriatului.

4 Există restricții în ceea ce privește libertatea de a alege un regim patrimonial pentru parteneriatul înregistrat?

Raporturile patrimoniale ale unui parteneriat înregistrat sunt reglementate de aceleași norme ca și regimurile matrimoniale.

5 Care sunt efectele juridice ale desfacerii sau ale anulării parteneriatului asupra efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

Partajul bunurilor după desfacerea parteneriatului înregistrat urmează aceleași reguli ca cel care are loc în caz de divorț.

Partajul bunurilor se poate face încă din perioada de reflecție în cazul desfacerii parteneriatului înregistrat, din momentul introducerii acțiunii la instanța de fond. Oricare dintre părți poate solicita partajul bunurilor.

6 Care sunt efectele juridice ale decesului unuia dintre parteneri asupra efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

În cazul decesului uneia dintre părțile la un parteneriat înregistrat, partajul bunurilor se efectuează în același mod ca și în cazul căsătoriei, iar partenerul supraviețuitor are drepturi echivalente cu cele ale soțului supraviețuitor.

7 Ce autoritate are competența de a decide în ceea ce privește efectele patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

În Finlanda, autoritatea nu inițiază acțiuni din proprie inițiativă. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la partaj, instanța de fond (Käräjäoikeus), la cerere, numește un executor testamentar care va proceda la partajarea patrimoniului.

8 Care sunt efectele regimului patrimonial al parteneriatului înregistrat asupra raportului juridic dintre un partener și un terț?

Efectele patrimoniale ale unui parteneriat înregistrat în raporturile juridice dintre un partener și terți sunt echivalente cu efectele patrimoniale ale unei căsătorii în contextul acestor raporturi juridice.

9 O scurtă descriere a procedurii de lichidare, inclusiv partajul și repartizarea bunurilor care au făcut obiectul parteneriatului înregistrat în acest stat membru.

După dizolvarea parteneriatului înregistrat, partajul se face în același mod ca și după desfacerea căsătoriei.

10 Care este procedura și ce documente sunt necesare în mod normal pentru înscrierea bunurilor imobile?

Dreptul de proprietatea asupra bunurilor imobile este înregistrat în momentul în care se solicită titlul de proprietate. Titlul de proprietate este înscris în registrul ipotecilor. Proprietarul figurează apoi pe certificatul de proprietate.

În cazul unei modificări a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile ca urmare a unui partaj sau a separării bunurilor, actul original, o justificare a motivului partajului sau separării, cum ar fi o declarație a instanței de fond privind existența unei acțiuni de desfacere a unui parteneriat, precum și o eventuală chitanță privind achitarea taxelor pe transferul bunurilor, se depun la Serviciul național de cartografiere (Maanmittauslaitos) în scopul eliberării titlului de proprietate.

Perioada de înregistrare a titlului de proprietate asupra bunurilor imobile în urma partajului ca urmare a desfacerii unui parteneriat înregistrat începe din momentul în care partajul devine definitiv. Această perioadă de înregistrare este de șase luni.

Ultima actualizare: 15/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.