Efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există diferite forme de parteneriat înregistrat în acest stat membru? Explicați diferențele dintre acestea.

Sistemul juridic portughez nu prevede instituția parteneriatului înregistrat.

Legea nr. 7/2001, astfel cum a fost actualizată prin Legea nr. 71/2018 din 31 decembrie 2018, definește totuși anumite măsuri de protecție a uniunilor de facto. Printre aceste măsuri, prevăzute la articolul 3 din legea menționată, se numără dreptul partenerului supraviețuitor de a utiliza domiciliul conjugal și de a primi o pensie. În plus, articolul 2020 din Codul civil portughez (Código Civil) prevede dreptul partenerului supraviețuitor la pensie alimentară.

Versiunile actualizate ale legislației menționate mai sus pot fi consultate în limba portugheză făcând click pe următoarele linkuri:

Legea nr. 7/2001

Codul civil portughez

Notă: Prezenta fișă informativă conține informații generale, fără caracter obligatoriu pentru punctul de contact, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială, instanțele judecătorești sau orice alte persoane. Vă sfătuim să consultați întotdeauna versiunea cea mai recentă a legislației aplicabile. Informațiile furnizate nu înlocuiesc consultanța juridică acordată de un practician în domeniul dreptului.

2 Există un cadru legal care reglementează aspectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate în acest stat membru? Ce prevede acesta? Căror forme de parteneriat înregistrat li se aplică acest cadru?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

3 În ce mod pot partenerii să își aleagă regimul patrimonial al parteneriatului înregistrat? Care sunt cerințele de formă în acest caz?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

4 Există restricții în ceea ce privește libertatea de a alege un regim patrimonial pentru parteneriatul înregistrat?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

5 Care sunt efectele juridice ale desfacerii sau ale anulării parteneriatului asupra efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

6 Care sunt efectele juridice ale decesului unuia dintre parteneri asupra efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

7 Ce autoritate are competența de a decide în ceea ce privește efectele patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

8 Care sunt efectele regimului patrimonial al parteneriatului înregistrat asupra raportului juridic dintre un partener și un terț?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

9 O scurtă descriere a procedurii de lichidare, inclusiv partajul și repartizarea bunurilor care au făcut obiectul parteneriatului înregistrat în acest stat membru.

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

10 Care este procedura și ce documente sunt necesare în mod normal pentru înscrierea bunurilor imobile?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

Ultima actualizare: 31/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.