NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezămalteză.
Swipe to change

Efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există diferite forme de parteneriat înregistrat în acest stat membru? Explicați diferențele dintre acestea.

Sistemul juridic portughez nu prevede instituția parteneriatului înregistrat.

Legea 7/2001 definește totuși anumite măsuri de protecție a uniunilor de facto. Printre aceste măsuri, enumerate la articolul 3 din legea menționată, se numără dreptul partenerului supraviețuitor de a utiliza domiciliul conjugal și de a primi o pensie. În plus, articolul 2020 din Codul civil portughez prevede dreptul partenerului supraviețuitor la pensie alimentară.

Versiunile actualizate ale legislației menționate mai sus pot fi consultate în limba portugheză pe site-ul: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_main.php

Observație: Informațiile cuprinse în prezenta fișă informativă au un caracter general, nefiind exhaustive; nu angajează Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială, punctele sale de contact, instanțele și nicio altă persoană/entitate. Vă recomandăm să consultați întotdeauna cea mai recentă versiune a legii aplicabile. În plus, aceste informații nu se substituie asistenței juridice acordate de un profesionist în domeniul juridic.

2 Există un cadru legal care reglementează aspectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate în acest stat membru? Ce prevede acesta? Căror forme de parteneriat înregistrat li se aplică acest cadru?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

3 În ce mod pot partenerii să își aleagă regimul patrimonial al parteneriatului înregistrat? Care sunt cerințele de formă în acest caz?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

4 Există restricții în ceea ce privește libertatea de a alege un regim patrimonial pentru parteneriatul înregistrat?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

5 Care sunt efectele juridice ale desfacerii sau ale anulării parteneriatului asupra efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

6 Care sunt efectele juridice ale decesului unuia dintre parteneri asupra efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

7 Ce autoritate are competența de a decide în ceea ce privește efectele patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

8 Care sunt efectele regimului patrimonial al parteneriatului înregistrat asupra raportului juridic dintre un partener și un terț?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

9 O scurtă descriere a procedurii de lichidare, inclusiv partajul și repartizarea bunurilor care au făcut obiectul parteneriatului înregistrat în acest stat membru.

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

10 Care este procedura și ce documente sunt necesare în mod normal pentru înscrierea bunurilor imobile?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

Ultima actualizare: 05/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.