Efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

Slovenia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există diferite forme de parteneriat înregistrat în acest stat membru? Explicați diferențele dintre acestea.

În sistemul juridic sloven nu există instituția parteneriatului înregistrat.

Articolul 4 din Codul familiei sloven definește parteneriatul fără caracter matrimonial ca fiind o conviețuire de lungă durată între un bărbat și o femeie care nu au încheiat o căsătorie, în cazul în care nu există motive pentru care o eventuală căsătorie între aceștia ar fi fost invalidă. În temeiul codului, o astfel de conviețuire are aceleași consecințe juridice între partenerii relației ca și cum aceștia ar fi încheiat o căsătorie și, dacă legea prevede acest lucru, consecințele juridice se extind și în alte domenii de drept.

Dacă decizia privind un anumit drept sau o anumită obligație depinde de existența unei conviețuiri de lungă durată de tipul celei menționate anterior, faptul că suntem în prezența unei astfel de conviețuiri se decide în cadrul procedurii de stabilire a acelui drept sau a acelei obligații. Decizia privind existența conviețuirii de lungă durată produce efecte juridice doar în chestiunea supusă dezbaterii.

2 Există un cadru legal care reglementează aspectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate în acest stat membru? Ce prevede acesta? Căror forme de parteneriat înregistrat li se aplică acest cadru?

/

3 În ce mod pot partenerii să își aleagă regimul patrimonial al parteneriatului înregistrat? Care sunt cerințele de formă în acest caz?

/

4 Există restricții în ceea ce privește libertatea de a alege un regim patrimonial pentru parteneriatul înregistrat?

/

5 Care sunt efectele juridice ale desfacerii sau ale anulării parteneriatului asupra efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

/

6 Care sunt efectele juridice ale decesului unuia dintre parteneri asupra efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

/

7 Ce autoritate are competența de a decide în ceea ce privește efectele patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

/

8 Care sunt efectele regimului patrimonial al parteneriatului înregistrat asupra raportului juridic dintre un partener și un terț?

/

9 O scurtă descriere a procedurii de lichidare, inclusiv partajul și repartizarea bunurilor care au făcut obiectul parteneriatului înregistrat în acest stat membru.

/

10 Care este procedura și ce documente sunt necesare în mod normal pentru înscrierea bunurilor imobile?

/

Ultima actualizare: 06/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.