Efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

Suedia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există diferite forme de parteneriat înregistrat în acest stat membru? Explicați diferențele dintre acestea.

Nu, există o singură formă de parteneriat înregistrat, destinat cuplurilor de același sex. Posibilitatea de a încheia un astfel de un parteneriat nu mai există însă din 2009, odată cu modificarea legislației privind căsătoria. Potrivit acestor modificări, cuplurile de același sex se pot căsători în aceleași condiții cu cele heterosexuale. Prin urmare, dispozițiile legale privind căsătoria se aplică fără distincție cuplurilor heterosexuale sau homosexuale. Cu toate acestea, un parteneriat înregistrat înainte de 2009 rămâne valabil până la dizolvarea acestuia la cererea părților sau până când părțile doresc să îl transforme în căsătorie.

2 Există un cadru legal care reglementează aspectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate în acest stat membru? Ce prevede acesta? Căror forme de parteneriat înregistrat li se aplică acest cadru?

În cazul parteneriatelor înregistrate se aplică aceleași reguli ca în cazul cuplurilor căsătorite.

3 În ce mod pot partenerii să își aleagă regimul patrimonial al parteneriatului înregistrat? Care sunt cerințele de formă în acest caz?

În cazul parteneriatelor înregistrate se aplică aceleași reguli ca în cazul cuplurilor căsătorite.

4 Există restricții în ceea ce privește libertatea de a alege un regim patrimonial pentru parteneriatul înregistrat?

În cazul parteneriatelor înregistrate se aplică aceleași reguli ca în cazul cuplurilor căsătorite.

5 Care sunt efectele juridice ale desfacerii sau ale anulării parteneriatului asupra efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

În cazul parteneriatelor înregistrate se aplică aceleași reguli ca în cazul cuplurilor căsătorite.

6 Care sunt efectele juridice ale decesului unuia dintre parteneri asupra efectelor patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

În cazul parteneriatelor înregistrate se aplică aceleași reguli ca în cazul cuplurilor căsătorite.

7 Ce autoritate are competența de a decide în ceea ce privește efectele patrimoniale ale parteneriatului înregistrat?

În cazul parteneriatelor înregistrate se aplică aceleași reguli ca în cazul cuplurilor căsătorite.

8 Care sunt efectele regimului patrimonial al parteneriatului înregistrat asupra raportului juridic dintre un partener și un terț?

În cazul parteneriatelor înregistrate se aplică aceleași reguli ca în cazul cuplurilor căsătorite.

9 O scurtă descriere a procedurii de lichidare, inclusiv partajul și repartizarea bunurilor care au făcut obiectul parteneriatului înregistrat în acest stat membru.

În cazul parteneriatelor înregistrate se aplică aceleași reguli ca în cazul cuplurilor căsătorite.

10 Care este procedura și ce documente sunt necesare în mod normal pentru înscrierea bunurilor imobile?

În cazul parteneriatelor înregistrate se aplică aceleași reguli ca în cazul cuplurilor căsătorite.

Ultima actualizare: 06/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.