Efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

Normele naționale privind împărțirea bunurilor cuplurilor al căror parteneriat civil are o dimensiune internațională, în caz de dizolvare a parteneriatului sau de deces

Se întâmplă din ce în ce mai frecvent ca cetățeni ai Uniunii Europene să se mute în altă țară din UE pentru a studia, a munci sau a-și întemeia o familie. Consecința acestui fenomen este că numărul de cupluri internaționale crește, prin încheierea de căsătorii sau de parteneriate înregistrate.

Cuplurile internaționale sunt cele ai căror membri fie sunt de cetățenii diferite, fie locuiesc în altă țară din UE decât țara lor de origine, fie dețin bunuri imobile în țări diferite. Cuplurile internaționale, indiferent dacă relația se întemeiază pe o căsătorie sau pe un parteneriat înregistrat, trebuie să își administreze bunurile și, în caz de divorț/separare sau deces al unuia dintre cei doi, trebuie să le împartă (între ei sau cu moștenitorii).

Normele UE reglementează aceste situații, pentru cele 18 țări din UE în care se aplică: Suedia, Belgia, Grecia, Croația, Slovenia, Spania, Franța, Portugalia, Italia, Malta, Luxemburg, Germania, Cehia, Țările de Jos, Austria, Bulgaria, Finlanda și Cipru.

Aceste norme stabilesc instanțele cărei țări din UE sunt competente pentru a soluționa chestiunile legate de bunurile unui cuplu internațional și ce lege trebuie să se aplice. Normele simplifică, de asemenea, modul în care hotărârile judecătorești sau actele notariale emise într-un stat membru al UE sunt recunoscute și executate în altă țară din UE.

Vă rugăm să selectați drapelul unei țări pentru a obține informații detaliate pe această temă aplicabile în țara respectivă.

În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să contactați autoritățile competente sau un jurist din țara UE în cauză.

De asemenea, puteți consulta site-ul http://www.coupleseurope.eu/ro/home al Consiliului notariatelor din Uniunea Europeană.

Ultima actualizare: 30/05/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.