Premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti

Nacionalni predpisi v zvezi z delitvijo premoženja registriranih partnerskih skupnosti z mednarodnim elementom v primeru prenehanja partnerske skupnosti ali smrti

Državljani Evropske unije vse bolj prečkajo nacionalne meje ter študirajo, delajo ali ustvarijo družino v drugi državi članici. Tako nastaja tudi vse več mednarodnih parov, ki živijo v zakonski zvezi ali registrirani partnerski skupnosti.

Mednarodni pari so pari, katerih partnerji imajo različna državljanstva, živijo v državi članici, ki ni država njihovega državljanstva, ali imajo premoženje v različnih državah. Mednarodni pari, ki živijo v zakonski zvezi ali registrirani partnerski skupnosti, morajo upravljati svoje premoženje in ga v primeru razveze/ločitve ali smrti enega partnerja razdeliti.

Pravila EU so mednarodnim parom v takih primerih v pomoč. Ta pravila se uporabljajo v naslednjih 18 državah EU: Švedska, Belgija, Grčija, Hrvaška, Slovenija, Španija, Francija, Portugalska, Italija, Malta, Luksemburg, Nemčija, Češka, Nizozemska, Avstrija, Bolgarija, Finska in Ciper.

Ta pravila določajo, sodišča katere države članice EU naj obravnavajo zadeve v zvezi s premoženjem mednarodnega para in katero pravo bi se moralo uporabljati za reševanje teh vprašanj. Poleg tega poenostavljajo priznavanje in izvrševanje sodnih odločb ali notarskih listin iz ene države EU v drugih državah EU.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na pristojne organe ali delavca v pravni stroki v zadevni državi EU.

Informacije so na voljo tudi na spletišču http://www.coupleseurope.eu/sl/home Sveta notariatov Evropske unije.

Zadnja posodobitev: 30/05/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.