Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar.
Det finns dock information på följande språk:
Swipe to change

Förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Spanien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)