Разходи

Румъния

В този казус по търговско право — отговорност, държавите-членки бяха помолени да посъветват потребителя относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи: Казус А — национален случай: Производител на отоплително оборудване доставя отоплителен уред на монтажник. Монтажникът продава (и монтира) отоплителния уред на потребител в неговата къща. Скоро след това в къщата избухва пожар. Всички участници (производителят на отоплителното оборудване, монтажникът и крайният потребител) са застраховани. Относно причината за пожара се води спор. Никой не иска да обезщети потребителя. Потребителят решава да подаде иск за пълно обезщетение срещу производителя на отоплителното оборудване, монтажника на отоплителното оборудване и застрахователните дружества. Казус Б — транснационален случай: Производител на отоплително оборудване в държавата-членка Б доставя отоплителен уред на монтажник в държавата-членка В. Монтажникът продава (и монтира) отоплителния уред на потребител в държавата-членка А в неговата къща. Скоро след това в къщата избухва пожар. Всеки от участниците (производителят на отоплителното оборудване, монтажникът и крайният потребител) е застрахован от застрахователно дружество в собствената си държава. Относно причината за пожара се води спор. Никой не иска да обезщети потребителя. Потребителят решава да подаде иск за пълно обезщетение в държавата-членка А срещу производителя на отоплителното оборудване, монтажника на отоплителното оборудване и застрахователното дружество в държавата-членка А.

Съдържание, предоставено от
Румъния


Разходи в Румъния

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Разглеждане на казуси

Съд

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Казус A

Първоначалните такси за подаване на иск в съда (включващи съдебна такса и държавна такса) зависят от размера (стойността) на иска, изчислена от ищеца. Тези такси да варират между около 0,5 EUR и над 1300 EUR

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи между 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

1. Легализация — атестация за получаване на заверено съдебно решение — 2,15 RON (приблизително 0,5 EUR), което включва 2 RON (съдебна такса) and 0,15 RON (държавна такса)

2. Добавяне на клауза за принудително изпълнение на съдебното решение — 4,15 RON (приблизително 1 EUR), което включва 4 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)

3. Допълнителна легализация (апостил) — 1,15 RON (приблизително 0,25 EUR), което включва 1 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)само ако е необходимо за страната

Казус Б

Първоначалните такси за подаване на иск в съда (включващи съдебна такса и държавна такса) зависят от размера (стойността) на иска, изчислена от ищеца. Тези такси могат да варират между около 0,5 EUR и над 1300 EUR

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи между 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

1. Легализация — атестация за получаване на заверено съдебно решение — 2,15 RON (приблизително 0,5 EUR), което включва 2 RON (съдебна такса) and 0,15 RON (държавна такса)

2. Добавяне на клауза за принудително изпълнение на съдебното решение — 4,15 RON (приблизително 1 EUR), което включва 4 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)

3. Допълнителна легализация (апостил) — 1,15 RON (приблизително 0,25 EUR), което включва 1 RON (съдебна такса) и 0,15 RON (държавна такса)само ако е необходимо за страната

 


Разглеждане на казуси

Обжалвания

Алтернативно разрешаване на спорове

Първоначални съдебни такси

Такси за изготвянето на преписи

Други такси

Съществува ли такава възможност за този вид казус?

Разходи

Казус A

50 % от първоначалните разходи за подаване на иск в съда

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи от 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

-

Да

Разходите са предвидени в договора за медиация, договорен между страните и медиатора

Казус Б

50 % от първоначалните разходи за подаване на иск в съда.

За получаване на обикновени копия от различни процедурни документи, издавани от специализиран съдебен персонал (деловодители), трябва да се заплатят такси за копиране (вариращи между 0,05 EUR и 1,25 EUR на копие)

-

Да

 

Разходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Разглеждане на казуси

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Средни разходи

Представителството задължително ли е?

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Разходи преди постановяването на съдебно решение

Представителството задължително ли е?

Разходи

Казус A

НЕ

Различни цени в зависимост от договора за правна помощ

Не се прилага в този случай, тъй като представителството не е задължително

НЕ

Не се прилага в този случай, тъй като съдебното решение (взето след постановяване на решението) може да подлежи на изпълнение само ако губещата страна не го изпълни доброволно

Разрешаване на принудителното изпълнение на съдебното решение — 10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), което включва 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Уведомление — 20 RON минимална такса (приблизително 5 EUR) и 400 RON максимална такса (приблизително 100 EUR)

Такси за съдебен изпълнител — зависят от сумата, предоставена от съда като компенсация

Да

Различни разходи, в зависимост от нивото на необходимата експертиза

Казус Б

НЕ

Различни цени в зависимост от договора за правна помощ

Не се прилага в този случай, тъй като представителството не е задължително

НЕ

Не се прилага в този случай, тъй като съдебното решение (взето след постановяване на решението) може да подлежи на изпълнение само ако губещата страна не го изпълни доброволно

Разрешаване на принудителното изпълнение на съдебното решение — 10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), което включва 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Уведомление — 20 RON минимална такса (приблизително 5 EUR) и 400 RON максимална такса (приблизително 100 EUR)

Такси за съдебен изпълнител — зависят от сумата, предоставена от съда като компенсация

Да

Различни разходи, в зависимост от нивото на необходимата експертизаРазходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Разглеждане на казуси

Обезщетение на свидетел

Залог или обезпечение

На свидетелите дължи ли се обезщетение?

Разходи

Съществува ли такава възможност и кога и как се използва тя?

Разходи

Казус A

Да

Възстановяват се транспортни разходи и ако свидетелят поиска, може да му бъде присъдено обезщетение за времето, прекарано в съда (в зависимост от източниците на доходи — например договор за заетост и др.)

Евентуални молби за осигуряване на доказателства (доказателства за подобни съхранени документи)

8,3 RON (приблизително 2 EUR), които включват 8 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Ако страната поиска предоставяне на мерки за гарантиране (обезпечаваща конфискация, налагане на запор)

10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), които включват 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Казус Б

Да

Възстановяват се транспортни разходи и ако свидетелят поиска, може да му бъде присъдено обезщетение за времето, прекарано в съда (в зависимост от източниците на доходи — например договор за заетост и др.)

Евентуални молби за осигуряване на доказателства (доказателства за подобни съхранени документи)

8,3 RON (приблизително 2 EUR), които включват 8 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)

Ако страната поиска предоставяне на мерки за гарантиране (обезпечаваща конфискация, налагане на запор)

10,3 RON (приблизително 2,5 EUR), които включват 10 RON (съдебна такса) и 0,3 RON (държавна такса)Разходи за правна помощ и други възстановявания на сумиРазглеждане на казуси

Правна помощ

Кога и при какви условия може да се използва?

Кога помощта е цялостна?

Условия?

Казус A

Ако ищецът е физическо лице, моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Ако ищецът е физическо лице, моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Ако ищецът е физическо лице, моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Казус Б

Ако ищецът е физическо лице, моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Ако ищецът е физическо лице, моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

Ако ищецът е физическо лице, моля, вижте приложение 1 към настоящия раздел

 Разглеждане на казуси

Възстановяване

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи ?

Ако възстановяването не е в пълен размер, какъв процент се възстановява ?

Кои разходи никога не се възстановяват ?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта ?

Казус A

Да

По принцип се възстановяват 100 % от разходите.

Всички разходи могат да бъдат възстановени в този случай

Всички разходи могат да бъдат възстановени, с изключение на онези, направени в следната ситуация: Съдената страна, която признае твърдението на ищеца на първото заседание, няма нужда да заплаща съдебните разходи, освен, ако е бил/а уведомен/а преди заседанието

В случай, при който съдът частично приеме твърденията на двете страни, той ще определи размера на процесуалните разходи, който страните да бъдат задължени да заплатят. Съдът може също така да разпореди компенсация за разходите.

Освен това, съдът има право да увеличава или намалява хонорарите на адвокатите, ако прецени, че са необосновано ниски или високи по отношение на стойността на делото или на работата, извършвана от адвоката

НЕ

Казус Б

Да

По принцип се възстановяват 100 % от разходите

Всички разходи могат да бъдат възстановени в този случай

Всички разходи могат да бъдат възстановени, с изключение на онези, направени в следната ситуация: Съдената страна, която признае твърдението на ищеца на първото заседание, няма нужда да заплаща съдебните разходи, освен, ако е бил/а уведомен/а преди заседанието

В случай, при който съдът частично приеме твърденията на двете страни, той ще определи размера на процесуалните разходи, който страните да бъдат задължени да заплатят. Може, също и да разпореди компенсация за разходите.

Освен това, съдът има право да увеличава или намалява хонорарите на адвокатите, ако прецени, че са необосновано ниски или високи по отношение на стойността на делото или на работата, извършвана от адвоката

НЕРазходи за писмени и устни преводи


Разглеждане на казуси

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични за трансграничните спорове разходи?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Казус A

Като цяло не се прилага в този случай

Като цяло не се прилага в този случай.

Когато страната, която трябва да бъде изслушана, е с увреден слух или говор, или не може да пише.

23,15 RON на час (приблизително 6 EUR)

Казус Б

1. Когато документите, представени в съда (част от досието по случая), са написани на друг език.

2. В допълнение, ако страната оспорва точността на документа, преведен на румънски език, съдът може да поиска той да бъде преведен от лицензиран преводач.

Разходите могат да варират съгласно договора за писмен превод или ако писменият превод се извършва от лицензиран преводач по искане на съда, трябва да се заплати такса от 33,56 RON (приблизително 8 EUR) на страница формат А4

Ако поне една от страните не говори румънски език. Държава A = Румъния

23,15 RON на час (приблизително EUR 6)

Да, но се поемат от държавата

Последна актуализация: 04/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.