Náklady

Pokud se občan hodlá obrátit na soud nebo si přeje vykonat soudní rozhodnutí, musí mít k dispozici informace o nákladech řízení v příslušném členském státě.

Náklady řízení v občanskoprávních a obchodních věcech se řídí vnitrostátními právními předpisy a nejsou na úrovni EU harmonizovány. Náklady se tedy v jednotlivých členských státech liší.

Pro získání podrobných informací o nákladech řízení v členských státech a rovněž o několika případových studiích provedených pro Evropskou komisi zvolte jednu z vlaječek uvedených na pravé straně.

Nemáte-li dostatečné finanční prostředky na úhradu nákladů soudního sporu, můžete žádat o právní pomoc.

Další informace lze získat z připojené studie (dostupné pouze v angličtině a francouzštině) provedené s cílem určit právní základy pro stanovení nákladů (zdroje nákladů) občanskoprávního soudního řízení v každém členském státě:

  • vymezením podílu každého zdroje nákladů na celkových nákladech občanskoprávního soudního řízení,
  • srovnáním nákladů sporných stran v různých členských státech,
  • určením rozdílů ve zdrojích nákladů a ve výši nákladů,
  • určením, jak může průhlednost nákladů soudního řízení a omezení rozdílů ve zdrojích nákladů a ve výši nákladů podpořit větší přístup ke spravedlnosti,
  • doporučením možných opatření na úrovni EU, pokud možno na základě stanovení minimálních norem, pro usnadnění přístupu ke spravedlnosti zlepšením průhlednosti nákladů občanskoprávního soudního řízení,
  • obecně určením případného vztahu mezi náklady soudního řízení a přístupem ke spravedlnosti pro občany a
  • určením specifických otázek týkajících se přeshraničních sporů.

Studie poskytuje stručné informace o situaci v Evropské unii v konkrétním časovém okamžiku – v prosinci 2007.

Související přílohy

Studie průhlednosti nákladů občanskoprávního soudního řízení v EU PDF (2615 Kb) en – anglická verze

Studie průhlednosti nákladů občanskoprávního soudního řízení v EU PDF (2665 Kb) fr – francouzská verze

Příloha 1: Výsledky veřejného dotazníku PDF (1700 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Belgie PDF (829 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Bulharsko PDF (566 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Česká republika PDF (703 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Dánsko PDF (560 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Německo PDF (565 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Estonsko PDF (872 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Irsko PDF (400 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Řecko PDF (849 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Španělsko PDF (640 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Francie PDF (1312 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Itálie PDF (772 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Kypr PDF (555 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Lotyšsko PDF (742 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Litva PDF (950 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Lucembursko PDF (551 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Maďarsko PDF (533 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Malta PDF (742 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Nizozemsko PDF (702 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Rakousko PDF (829 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Polsko PDF (396 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Portugalsko PDF (781 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Rumunsko PDF (544 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Slovinsko PDF (723 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Slovensko PDF (872 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Finsko PDF (504 Kb) en

Vnitrostátní zpráva – Švédsko PDF (457 Kb) en

Poslední aktualizace: 16/02/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.