Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Náklady

Německo

V této případové studii týkající se obchodního práva – odpovědnosti –, byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích: Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit. Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami. Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační společnost dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státu A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit. Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.

Obsah zajišťuje
Německo

Náklady v Německu

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení


Případová studie

Soud první instance

Odvolací řízení

Počáteční soudní poplatky

Počáteční soudní poplatky

Případ A

Závisí na výši požadované náhrady

Závisí na výši požadované náhrady

Případ B

Závisí na výši požadované náhrady

Závisí na výši požadované náhradyNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

Ano

Závisí na výši požadované náhrady

Ne

Závisí na druhu opatření k výkonu rozhodnutí

Není povinné ze zákona, ale závisí na tom, zda soud pokládá za nutné přizvat znalce.

Na základě hodinových sazeb, jejichž výše se liší podle oblasti činnosti, avšak max. 100 EUR plus výdaje a DPH.

Případ B

Ano

Závisí na výši požadované náhrady

Ne

Závisí na druhu opatření k výkonu rozhodnutí

Viz výše

Na základě hodinových sazeb, jejichž výše se liší podle oblasti činnosti, avšak max. 100 EUR plus výdaje a DPH.Náklady na náhrady svědkům


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Případ A

Ano

Ztráta na výdělku ve výši max. 17 EUR na hodinu, cestovní náklady a další výdaje.

Případ B

Ano

Ztráta na výdělku ve výši max. 17 EUR na hodinu, cestovné a další výdaje.Náklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek je použitelná?

Kdy je poskytnuta finanční podpora v úplném rozsahu?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Případ B

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Viz výše uvedená případová studie č. 4.Náklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů
u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Případ A

Případ B

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

Obvykle 1,85 EUR za 55 úderů plus výdaje a DPH

Viz výše uvedená případová studie č. 4.

55 EUR za hodinu plus výdaje a DPH

Služba doručování dokumentů v zahraničí


Poslední aktualizace: 05/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.