Náklady

Malta

V této případové studii týkající se obchodního práva – smlouvy –, byly členské státy požádány o informování prodávajícího o nákladech řízení v těchto situacích: Případ A – vnitrostátní situace: Společnost dodala zboží v hodnotě 20 000 EUR. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl. Prodávající se rozhodne soudit o plné uhrazení ceny. Případ B – přeshraniční situace: Společnost se sídlem v členském státu B dodá kupujícímu v členském státu A zboží v hodnotě 20 000 EUR. Smlouva se řídí právem členského státu B a je sepsána v jazyce členského státu B. Prodávající nedostal za zboží zaplaceno, neboť se kupující v členském státu A domnívá, že dodané zboží neodpovídá tomu, na čem se s prodávajícím dohodl. Prodávající se rozhodne v členském státu A soudit o plné uhrazení ceny, která je uvedena ve smlouvě s kupujícím.

Obsah zajišťuje
Malta

Náklady na Maltě

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporu

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Přichází tato možnost v úvahu pro tento typ případu?

Náklady

Případ A

680.16 EUR

Nevztahuje se

195.65 EUR

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Případ B

680.16 EUR

Nevztahuje se

195.65 EUR

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Nevztahuje seNáklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je využití právního zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití exekutora povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případ A

ANO

Advokát: 681.53 EUR

Právní zástupce: 227.18 EUR

Není povinné

Nevztahuje se

Nevztahuje se

NE

Nevztahuje se

Případ B

ANO

Advokát: 681.53 EUR

Právní zástupce: 227.18 EUR

Není povinné

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Ne

Nevztahuje seNáklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová studie

Náklady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Jiné náklady

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Popis

Náklady

Případ A

NE

Nevztahuje se

Předběžná záloha oproti uvedenému dluhu

46.59  EUR

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Případ B

NE

Nevztahuje se

Předběžná záloha oproti uvedenému dluhu

46.59 EUR

Nevztahuje se

Nevztahuje seNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová studie

Právní pomoc

Náhrady nákladů

Kdy a za jakých podmínek ji lze použít?

Kdy je podpora celková?

Podmínky?

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případ A

NE

Nevztahuje se

Nevztahuje se

ANO

To závisí na výsledku rozhodnutí

Soukromá konzultace s právníky (mimosoudní náklady)

Nevztahuje se

Případ B

NE

Nevztahuje se

Nevztahuje se

ANO

To závisí na výsledku rozhodnutí

Soukromá konzultace s právníky (mimosoudní náklady)

Nevztahuje seNáklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek ji lze použít?

Přibližné náklady?

Popis

Přibližné náklady?

Případ A

Tehdy, kdy anglicky hovoří pouze jedna ze stran

34.94 EUR

Týká se pouze případů, kdy svědek není Malťan a ani nehovoří anglicky

Mezi 11,65 EUR a 58,23 EUR za hodinu

Náklady vzniklé za oznámení straně sídlící v zahraničí

Závisí na poplatcích účtovaných jinými členskými státy

Případ B

Tehdy, kdy anglicky hovoří pouze jedna ze stran

34.94 EUR

Týká se pouze případů, kdy svědek není Malťan a ani nehovoří anglicky

Mezi 11,65 EUR a 58,23 EUR za hodinu

Náklady vzniklé za oznámení straně sídlící v zahraničí

Závisí na poplatcích účtovaných jinými členskými státy


Poslední aktualizace: 02/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.