Náklady

Portugalsko

V této případové studii týkající se obchodního práva (odpovědnost) byly členské státy požádány, aby informovaly spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích: Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce, instalační firma, konečný spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit. Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami. Případ B – přeshraniční situace: Výrobce vytápěcích zařízení z členského státu B dodá topné těleso instalační firmě v členském státě C. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státě A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce, instalační firma, konečný spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státě. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit. Spotřebitel se rozhodne v členském státě A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státě A.

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Náklady řízení v Portugalsku

Náklady na překladatelské a tlumočnické služby

Případ

Překlady

Tlumočení

Jiné náklady spojené s přeshraniční povahou sporu

Kdy a za jakých podmínek je nutné využít překladatelských služeb?

Přibližné náklady

Kdy a za jakých podmínek je nutné využít tlumočnických služeb?

Přibližné náklady

Popis

Přibližné náklady

Případ A

V případě rozhodnutí zahraničních soudů nebo dokumentů v cizím jazyce

0,027 EUR za slovo

Pokud je příslušná osoba cizím státním příslušníkem a nehovoří portugalsky, je třeba zajistit překladatele/tlumočníka

102 až 204 EUR

Případ B

V případě rozhodnutí zahraničních soudů nebo dokumentů v cizím jazyce

0,027 EUR za slovo

Pokud je příslušná osoba cizím státním příslušníkem a nehovoří portugalsky, je třeba zajistit překladatele/tlumočníka

102 až 204 EUR

Poslední aktualizace: 06/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.