Náklady

Rumunsko

V této případové studii týkající se obchodního práva – odpovědnosti –, byly členské státy požádány o informování spotřebitele o nákladech řízení v těchto situacích: Případ A – vnitrostátní situace: Výrobce vytápěcích zařízení dodá instalační firmě topné těleso. Instalační firma dále prodá topné těleso spotřebiteli a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit. Spotřebitel se rozhodne soudit o plnou náhradu škody s výrobcem vytápěcích zařízení, instalační firmou a pojišťovnami. Případ B – přeshraniční situace: Výrobce topných zařízení v členském státu B dodá instalační firmě v členském státu C topné těleso. Instalační společnost dále prodá topné těleso spotřebiteli v členském státu A a instaluje ho v jeho domě. Brzy poté v domě vypukne požár. Všechny zúčastněné strany (výrobce topných zařízení, instalační firma, koncový spotřebitel) jsou pojištěny u pojišťovny ve svém členském státu. Důvod vzniku požáru je předmětem sporu. Spotřebiteli nikdo nechce škodu nahradit. Spotřebitel se rozhodne v členském státu A soudit o plnou náhradu škody s výrobcem topných zařízení, instalační firmou a pojišťovnou v členském státu A.

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Náklady v Rumunsku

Náklady prvoinstančního soudního řízení, odvolacího řízení a alternativního řešení sporů


Případová studie

Prvoinstanční soudní řízení

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Případová studie A

Počáteční poplatky za podání žaloby k soudu (které tvoří soudní poplatky a kolkovné) se řídí výší pohledávky dle odhadu navrhovatele. Tyto poplatky se mohou pohybovat mezi 0,5 EUR až více než 1300 EUR.

Pro získání kopií kopie různých procesních dokumentů vyhotovených specializovanými zaměstnanci soudů (úředníky) je nutné zaplatit poplatek za kopírování (mezi 0,05 EUR a 1,25 EUR za jednu kopii)

1. Ověření pravosti – atestace pro získání ověřeného soudního rozhodnutí – 2,15 RON (asi 0,5 EUR), z toho 2 RON soudní poplatek a 0,15 RON kolkovné

2. Doplnění doložky o vymahatelnosti do soudního rozhodnutí - 4,15 RON (asi 1 EUR), z toho 4 RON soudní poplatek a 0,15 RON kolkovné

3. Superlegalizace – 1,15 RON (asi 0,25 EUR), z toho 1 RON soudní poplatek a 0,15 RON kolkovné - pouze jestliže to účastník řízení potřebuje

Případová studie B

Počáteční poplatky za podání žaloby k soudu (které tvoří soudní poplatky a kolkovné) se řídí výší pohledávky dle odhadu navrhovatele. Tyto poplatky se mohou pohybovat mezi 0,5 EUR až více než 1300 EUR.

Pro získání kopií kopie různých procesních dokumentů vyhotovených specializovanými zaměstnanci soudů (úředníky) je nutné zaplatit poplatek za kopírování (mezi 0,05 EUR a 1,25 EUR za jednu kopii)

1. Ověření pravosti – atestace pro získání ověřeného soudního rozhodnutí – 2,15 RON (asi 0,5 EUR), z toho 2 RON soudní poplatek a 0,15 RON kolkovné

2. Doplnění doložky o vymahatelnosti do soudního rozhodnutí - 4,15 RON (asi 1 EUR), z toho 4 RON soudní poplatek a 0,15 RON kolkovné

3. Superlegalizace – 1,15 RON (asi 0,25 EUR), z toho 1 RON soudní poplatek a 0,15 RON kolkovné - pouze jestliže to účastník řízení potřebujePřípadová studie

Odvolací řízení

Alternativní řešení sporu

Počáteční soudní poplatky

Poplatek za vyhotovení záznamu

Další poplatky

Je tato možnost pro tento druh případu k dispozici?

Náklady

Případová studie A

50 % počátečních nákladů na podání žaloby k soudu

Pro získání kopií kopie různých procesních dokumentů vyhotovených specializovanými zaměstnanci soudů (úředníky) je nutné zaplatit poplatek za kopírování (mezi 0,05 EUR a 1,25 EUR za jednu kopii)

-

Ano

Náklady jsou stanoveny smlouvou o mediaci uzavřenou mezi účastníky řízení a mediátorem

Případová studie B

50 % počátečních nákladů na podání žaloby k soudu

Pro získání kopií kopie různých procesních dokumentů vyhotovených specializovanými zaměstnanci soudů (úředníky) je nutné zaplatit poplatek za kopírování (mezi 0,05 EUR a 1,25 EUR za jednu kopii)

-

Ano


Náklady na právní zastoupení, exekutora a znalce


Případová studie

Právní zastoupení

Exekutor

Znalec

Je právní zastoupení povinné?

Průměrné náklady

Je využití povinné?

Náklady před vydáním rozsudku

Náklady po vydání rozsudku

Je využití znalce povinné?

Náklady

Případová studie A

NE

Různé náklady podle smlouvy o právní pomoci

V tomto případě neplatí, protože právní zastoupení není povinné

NE

V tomto případě neplatí, protože soudní rozhodnutí (vydané po rozsudku) může být předmětem výkonu pouze v případě, že jej neúspěšná strana neplní dobrovolně

Připuštění výkonu soudního rozhodnutí - 10,3 RON (asi 2,5 EUR), z toho 10 RON soudní poplatek a 0,3 RON kolkovné

Oznámení – minimální poplatek 20 RON (asi 5 EUR) a maximální poplatek 400 RON (asi 100 EUR).

Odměna exekutora – závisí na částce stanovené soudem jako odměna.

Ano

Variabilní náklady stanovené soudem, podle úrovně požadovaného znaleckého posudku.

Případová studie B

NE

Různé náklady podle smlouvy o právní pomoci.

V tomto případě neplatí, protože právní zastoupení není povinné.

NE

V tomto případě neplatí, protože soudní rozhodnutí (vydané po rozsudku) může být předmětem výkonu pouze v případě, že jej neúspěšná strana neplní dobrovolně

Připuštění výkonu soudního rozhodnutí - 10,3 RON (asi 2,5 EUR), z toho 10 RON soudní poplatek a 0,3 RON kolkovné

Oznámení – minimální poplatek 20 RON (asi 5 EUR) a maximální poplatek 400 RON (asi 100 EUR).

Odměna exekutora – závisí na částce stanovené soudem jako odměna.

Ano

Variabilní náklady stanovené soudem, podle úrovně požadovaného znaleckého posudku.Náklady na náhrady svědkům, jistotu nebo záruku a další související náklady


Případová studie

Náhrady svědkům (svědečné)

Jistota nebo záruka

Nahrazují se náklady svědkům?

Náklady

Existuje a kdy a jak se používá?

Náklady

Případová studie A

Ano

Jsou nahrazeny náklady na dopravu a jestliže o to svědek požádá, může být poskytnuta i náhrada za čas strávený u soudu (podle zdroje příjmu – např. pracovní smlouva atd.)

Případné žádosti o zajištění důkazů (ochrana těchto vedených dokladů)

8,3 RON (asi 2 EUR), z toho 8 RON soudní poplatek a 0,3 RON kolkovné

Jestliže strana požaduje zajišťovací opatření (obestavení, zajištění pohledávky)

10,3 RON (asi 2,5 EUR), z toho 10 RON soudní poplatek a 0,3 RON kolkovné

Případová studie B

Ano

Jsou nahrazeny náklady na dopravu a jestliže o to svědek požádá, může být poskytnuta i náhrada za čas strávený u soudu (podle zdroje příjmu – např. pracovní smlouva atd.)

Případné žádosti o zajištění důkazů (ochrana těchto vedených dokladů)

8,3 RON (asi 2 EUR), z toho 8 RON soudní poplatek a 0,3 RON kolkovné

Jestliže strana požaduje zajišťovací opatření (obestavení, zajištění pohledávky)

10,3 RON (asi 2,5 EUR), z toho 10 RON soudní poplatek a 0,3 RON kolkovnéNáklady na právní pomoc a jiné náhrady nákladůPřípadová studie

Právní pomoc

Kdy a za jakých podmínek se poskytuje?

Kdy je podpora úplná?

Podmínky?

Případová studie A

Je-li navrhovatelem fyzická osoba, viz přílohu 1.

Je-li navrhovatelem fyzická osoba, viz přílohu 1.

Je-li navrhovatelem fyzická osoba, viz přílohu 1.

Případová studie B

Je-li navrhovatelem fyzická osoba, viz přílohu 1.

Je-li navrhovatelem fyzická osoba, viz přílohu 1.

Je-li navrhovatelem fyzická osoba, viz přílohu 1.
Případová studie

Náhrady nákladů

Může strana, která měla ve věci úspěch, získat náhradu nákladů řízení?

Pokud náhrada nákladů nepokrývá celou částku, jaká je obecně její výše v procentním vyjádření?

Jaké náklady se nikdy nenahrazují?

Existují okolnosti, za kterých se náklady na právní pomoc hradí organizaci poskytující právní pomoc?

Případová studie A

Ano

Obecně se nahrazuje 100 % nákladů

V tomto případě mohou být nahrazeny všechny náklady.

 Mohou být nahrazeny všechny náklady, s výjimkou nákladů souvisejících s následující situací: Žalovaná strana, která uzná nárok navrhovatele při prvním slyšení, nemusí soudní náklady platit, s výjimkou případu, kdy o tom byla žalovaná strana informována před slyšením.

Jestliže soud částečně uzná nároky obou stran, určí soud, v jakém rozsahu lze stranám sporu nařídit úhradu nákladů na soudní řízení. Dále může soud nařídit i náhradu výdajů.

Kromě toho má soud právo zvýšit nebo snížit odměnu právního zástupce, jestliže zjistí, že je odměna nepřiměřeně nízká nebo vysoká s ohledem na hodnotu případu nebo práce vykonávané právním zástupcem.

NE

Případová studie B

Ano

Obecně se nahrazuje 100 % nákladů

Mohou být nahrazeny všechny náklady, s výjimkou nákladů souvisejících s následující situací: Žalovaná strana, která uzná nárok navrhovatele při prvním slyšení, nemusí soudní náklady platit, s výjimkou případu, kdy o tom byla žalovaná strana informována před slyšením.

Jestliže soud částečně uzná nároky obou stran, určí soud, v jakém rozsahu lze stranám sporu nařídit úhradu nákladů na soudní řízení. Dále může soud nařídit i náhradu výdajů.

Kromě toho má soud právo zvýšit nebo snížit odměnu právního zástupce, jestliže zjistí, že je odměna nepřiměřeně nízká nebo vysoká s ohledem na hodnotu případu nebo práce vykonávané právním zástupcem.

NENáklady na překlady a tlumočení


Případová studie

Překlad

Tlumočení

Jiné zvláštnosti v oblasti nákladů u přeshraničních sporů?

Kdy a za jakých podmínek je nutný?

Přibližné náklady?

Kdy a za jakých podmínek je nutné?

Přibližné náklady?

Popis

Případová studie A

Obecně v tomto případě neplatí

Obecně v tomto případě neplatí

Je-li účastník řízení hluchý nebo němý, popř. neumí psát.

23,15 RON (asi 6 EUR) za jednu hodinu

Případová studie B

1. Jsou-li dokumenty předložené soudu (část složky případu) vyhotovené v cizím jazyce.

2. Navíc jestliže strana napadne přesnost dokumentu přeloženého do rumunštiny, může soud požádat o překlad dokumentu soudního překladatele.

Náklady se mohou lišit podle smlouvy o překladu nebo, jestliže překlad provádí soudní překladatel na žádost soudu, činí 33,56 RON (asi 8 EUR) za jednu stranu formátu A4.

Jestliže alespoň jeden účastník řízení nehovoří rumunsky. Stát A = Rumunsko

23,15 RON (asi 6 EUR) za jednu hodinu

Ano, hradí je stát


Poslední aktualizace: 04/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.