Sagsomkostninger

Tyskland

I dette casestudie om familieret (skilsmisse) blev medlemsstaterne anmodet om at rådgive den part, der begærer skilsmisse, om sagsomkostningerne i følgende situationer: Case A — Situation uden et udenlandsk element: Et par bliver gift. Efterfølgende bliver parret separeret og beslutter sig for at blive skilt. Case B — Situation med et udenlandsk element: To statsborgere i medlemsstat A er blevet gift i medlemsstat A. Efter ægteskabet flytter parret til en anden medlemsstat (medlemsstat B) og bor der. Kort efter bliver parret separeret, og hustruen vender tilbage til medlemsstat A, mens manden forbliver i medlemsstat B. Parret beslutter sig for at blive skilt. Kort efter at hustruen er vendt tilbage til medlemsstat A, anmoder hun om skilsmisse ved retten i medlemsstat B.

Indholdet er leveret af
Tyskland

Omkostninger i Tyskland

Omkostninger i første instans og i appelsagen


Casestudie

Sagens forløb i første instans

Appel


Indledende sagsomkostninger

Indledende sagsomkostninger

Case A

Afhænger af indkomst og formue

Afhænger af indkomst og formue

Case B

Afhænger af indkomst og formue

Afhænger af indkomst og formueUdgifter til advokat


Casestudie

Advokat


Gennemsnitlige omkostninger

Case A

Afhænger af indkomst og formue

Case B

Afhænger af indkomst og formueUdgifter til vidnegodtgørelse eller sikkerhedsstillelse


Casestudie

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse


Får vidner udbetalt godtgørelse?

Findes en sådan bestemmelse, og hvornår og hvordan anvendes den?

Case A

Ja, men der anvendes normalt ikke vidner.

Nej.

Case B

Ja, men der anvendes normalt ikke vidner.

Nej.Udgifter til retshjælp og andre godtgørelserCasestudie

Retshjælp

Godtgørelse


Betingelser?

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostninger?

Hvis ikke hele beløbet godtgøres, hvor stor en procentdel godtgøres så generelt?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbagebetales til det organ, der har ydet retshjælp?

Case A

Afhænger af indkomst og formue

Ja

50 %

Ja, hvis personens indkomst stiger, hvis vedkommendes økonomiske situation forbedres, og hvis betalingen sker i rater.

Case BOmkostninger til oversættelse og tolkning


Casestudie

Oversættelse

Tolkning

Andre særlige omkostninger i forbindelse med tværnationale sager?


Hvornår og på hvilke betingelser ydes der godtgørelse?

Omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser ydes der godtgørelse?

Omtrentlige omkostninger?

Beskrivelse

Case A


Case B

Efter rettens skøn

Normalt 1,55 EUR pr. 55 tegn plus gebyrer og moms

Efter rettens skøn

70 EUR pr. time plus gebyrer og moms

Udgifter til forkyndelse af dokumenter i udlandet

Sidste opdatering: 17/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.