Sagsomkostninger

Malta

I denne casestudy, der vedrører handelsret (kontraktforhold), anmodedes medlemsstaterne om at give sælgeren oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde: Tilfælde A – National sag: En virksomhed har leveret varer til en værdi af 20 000 EUR. Sælgeren er ikke blevet betalt, da køberen mener, at varerne ikke svarer til, hvad der var aftalt. Sælgeren beslutter at anlægge sag med henblik på at opnå betaling af den fulde pris. Tilfælde B – Tværnational sag: En virksomhed, hvis hovedsæde ligger i medlemsstat B, leverer varer til en værdi af  20 000 EUR til en køber i medlemsstat A. Kontrakten er undergivet lovgivningen i medlemsstat B og affattet på sproget i medlemsstat B. Sælgeren er ikke blevet betalt, da køberen i medlemsstat A mener, at varerne ikke svarer til, hvad der var aftalt. Sælgeren beslutter at anlægge sag i medlemsstat A med henblik på at opnå fuld betaling af den pris, der er fastsat i kontrakten.

Indholdet er leveret af
Malta

Omkostninger i Malta

Omkostninger og gebyrer for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Case study

Domstol

Appelsager

Alternativ konfliktløsning

Gebyrer for sagsanlæg

Udskriftsgebyrer

Andre gebyrer

Gebyrer for sagsanlæg

Udskriftsgebyrer

Andre gebyrer

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkostninger

Sag A

680,16 EUR

Ikke relevant

195,65 EUR

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Sag B

680,16 EUR

Ikke relevant

195,65 EUR

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevantOmkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndige


Case study

Advokat

Foged

Sagkyndig

Er der advokattvang?

Gennemsnitlige omkostninger

Er der advokattvang?

Omkostninger før domsafsigelsen

Omkostninger efter domsafsigelsen

Er dette obligatorisk?

Omkostninger

Sag A

Ja

Advokat: 681,53 EUR

Advokatfuldmægtig: 227,18 EUR

Nej

Ikke relevant

Ikke relevant

Nej

Ikke relevant

Sag B

Ja

Advokat: 681,53 EUR

Advokatfuldmægtig: 227,18 EUR

Nej

Ikke relevant

Ikke relevant

Nej

Ikke relevantGodtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Case

study

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Andre gebyrer

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Beskrivelse

Omkostninger

Sag A

Nej

Ikke relevant

Sikkerhedsgaranti for det skyldige beløb

46,59 EUR

Ikke relevant

Ikke relevant

Sag B

Nej

Ikke relevant

Sikkerhedsgaranti for det skyldige beløb

46,59 EUR

Ikke relevant

Ikke relevantOmkostninger til retshjælp og andre godtgørelserCase

study

Retshjælp

Godtgørelse

Hvornår og på hvilke betingelser ydes der retshjælp?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Betingelser?

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostninger?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Hvilke omkostninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbagebetales til retshjælpsorganet?

Sag A

Nej

Ikke relevant

Ikke relevant

Ja

Afhænger af sagens udfald

Private møder med advokaten (indgår ikke i sagsom-kostningerne)

Ikke relevant

Sag B

Nej

Ikke relevant

Ikke relevant

Ja

Afhænger af sagens udfald

Private møder med advokaten (indgår ikke i sagsom-kostningerne)

Ikke relevantOmkostninger til oversættelse og tolkning


Case

study

Oversættelse

Tolkning

Andre særlige omkostninger i forbindelse med tværnationale tvister?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Beskrivelse

Omtrentlige omkostninger?

Sag A

Når kun den ene part taler engelsk.

34,94 EUR

Anvendes kun, når et vidne hverken taler maltesisk eller engelsk

Timetakst på mellem 11,65 EUR og 58,23 EUR

Omkostninger afholdt i forbindelse med underretning af den part, der bor i udlandet

Afhænger af, hvilke gebyrer der pålægges af andre medlemsstater

Sag B

Når kun den ene part taler engelsk.

34,94 EUR

Anvendes kun, når et vidne hverken taler maltesisk eller engelsk

Timetakst på mellem 11,65 EUR og 58,23 EUR

Omkostninger afholdt i forbindelse med underretning af den part, der bor i udlandet

Afhænger af, hvilke gebyrer der pålægges af andre medlemsstater


Sidste opdatering: 02/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.