Sagsomkostninger

Rumænien

I denne casestudy, der vedrører familieret (skilsmisse), anmodedes medlemsstaterne om at give den part, der anmoder om skilsmisse, oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde: Tilfælde A – National sag: Et par gifter sig. Senere går de fra hinanden og enes om skilsmisse. Tilfælde B – Tværnational sag: To statsborgere fra samme medlemsstat (medlemsstat A) gifter sig. Ægteskabet indgås i medlemsstat A. Efter brylluppet flytter parret til en anden medlemsstat (medlemsstat B), hvor de bosætter sig med henblik på at arbejde der. Kort derefter går parret fra hinanden, og hustruen vender tilbage til medlemsstat A, medens manden bliver i medlemsstat B. Parret enes om skilsmisse. Efter sin tilbagevenden til medlemsstat A, anlægger hustruen straks sag ved retten i medlemsstat B for at opnå skilsmisse.

Indholdet er leveret af
Rumænien

NB – 1. Svarene i alle casestudierne blev afgivet ud fra den antagelse, at kravet fremsættes ved rumænske domstole 2. For at sikre en bedre forståelse er der i beregningen af omkostninger brugt følgende hypotetiske valutakurs – 1 EUR = 4 RON (rumænsk valuta).

Omkostninger i Rumænien

Omkostninger og gebyrer for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Case-study

Domstol

Appelsager

Gebyrer for sagsanlæg

Udskriftsgebyrer

Andre gebyrer

Gebyrer for sagsanlæg

Case A

39,3 RON (ca. 10 EUR), der omfatter 39 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Undtagelse – 8,3 RON (ca. 2 EUR), der omfatter 8 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift), hvis parten ikke har en indtægt, eller hvis indtægten er lavere end den nationale bruttomindsteløn.

For at få almindelige kopier af forskellige procesdokumenter, som er udfærdiget af særlige domstolsmedarbej-dere (justitssekretærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

Legalisering – attestering for at få en bekræftet retsafgørelse – 2,15 RON (ca. 0,5 EUR), der omfatter 2 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

Ekstra legalisering – 1,15 RON (ca. 0,25 EUR), der omfatter 1 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift) – kun hvis det er nødvendigt for parten.

Afgørelsen kan ikke ankes i dette tilfælde, da skilsmissen er aftalt af parterne.

Case B

39,3 RON (ca. 10 EUR), der omfatter 39 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift).

Undtagelse – 8,3 RON (ca. 2 EUR), der omfatter 8 RON (retsafgift) og 0,3 RON (stempelafgift), hvis parten ikke har en indtægt, eller hvis indtægten er lavere end den nationale bruttomindsteløn.

For at få almindelige kopier af forskellige procesdokumenter, som er udfærdiget af særlige domstolsmedarbej-dere (justitssekretærer), skal der betales kopigebyrer (på mellem 0,05 EUR og 1,25 EUR pr. kopi).

Legalisering – attestering for at få en bekræftet retsafgørelse – 2,15 RON (ca. 0,5 EUR), der omfatter 2 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift).

Ekstra legalisering – 1,15 RON (ca. 0,25 EUR), der omfatter 1 RON (retsafgift) og 0,15 RON (stempelafgift) – kun hvis det er nødvendigt for parten.

Afgørelsen kan ikke ankes i dette tilfælde, da skilsmissen er aftalt af parterne.


Case-study

Alternativ konfliktløsning

Er dette en mulighed i denne type sager?

Omkostninger

Case A

Ja

Omkostningerne er fastsat i mediationskontrakten som aftalt mellem parterne og mediatoren.

Case B

Ja

Omkostningerne er fastsat i mediationskontrakten som aftalt mellem parterne og mediatoren.


Omkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndig


Case-study

Advokat

Foged

Er der advokattvang?

Gennemsnitlige omkostninger

Er der advokattvang?

Omkostninger før domsafsigelsen

Omkostninger efter domsafsigelsen

Case A

Nej

Variable omkostninger afhængigt af aftalen om juridisk bistand.

Ikke relevant i dette tilfælde, da der ikke er advokattvang.

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde.

Ikke relevant i dette tilfælde.

Case B

Nej

Variable omkostninger afhængigt af aftalen om juridisk bistand.

Ikke relevant i dette tilfælde, da der ikke er advokattvang.

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde.

Ikke relevant i dette tilfælde.


Case-study

Sagkyndig

Er dette obligatorisk?

Omkostninger

Case A

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde.

Case B

Nej

Ikke relevant i dette tilfælde.Godtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Case-study

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkostninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Case A

Ja. I dette tilfælde kræves der dog ikke vidner.

Ikke relevant i dette tilfælde.

Ikke relevant i dette tilfælde.

Ikke relevant i dette tilfælde.

Case B

Ja. I dette tilfælde kræves der dog ikke vidner.

Ikke relevant i dette tilfælde.

Ikke relevant i dette tilfælde.

Ikke relevant i dette tilfælde.Omkostninger ved retshjælp og andre godtgørelserCase-study

Retshjælp

Hvornår og på hvilke betingelser anvendes retshjælp?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Betingelser?

Case A

Se bilag 1.

Se bilag 1.

Se bilag 1.

Case B

Se bilag 1.

Se bilag 1.

Se bilag 1.
Case-Study

Godtgørelse

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostninger?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Hvilke omkostninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbagebetales til retshjælps-organet?

Case A

Ikke relevant i dette tilfælde, da parterne samtykker til skilsmissen (skilsmissen er aftalt af parterne).

Ikke relevant i dette tilfælde, da parterne samtykker til skilsmissen (skilsmissen er aftalt af parterne).

Ikke relevant i dette tilfælde, da parterne samtykker til skilsmissen (skilsmissen er aftalt af parterne).

Nej

Case B

Ikke relevant i dette tilfælde, da parterne samtykker til skilsmissen (skilsmissen er aftalt af parterne).

Ikke relevant i dette tilfælde, da parterne samtykker til skilsmissen (skilsmissen er aftalt af parterne).

Ikke relevant i dette tilfælde, da parterne samtykker til skilsmissen (skilsmissen er aftalt af parterne).

NejOmkostninger ved oversættelse og tolkning


Case-study

Oversættelse

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Case A

Ikke relevant i dette tilfælde.

Ikke relevant i dette tilfælde.

Case B

Når dokumenter, der fremsendes til domstolen (en del af sagens akter), er skrevet på et andet sprog.

Omkostningerne kan variere efter oversættelseskontrakten. Hvis oversættelsen udføres af en autoriseret translatør på domstolens anmodning, skal der betales en afgift på 33,56 RON (ca. 8 EUR) pr. A4-side.


Case-Study

Tolkning

Andre særlige omkostninger i forbindelse med tværnationale tvister?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Beskrivelse

Omtrentlige omkostninger?

Case A

Hvis den part, der skal høres af domstolen, er døv eller stum eller ikke kan skrive.

23,15 RON pr. time (ca. 6 EUR).

-

-

Case B

Hvis mindst en af parterne ikke taler rumænsk.

23,15 RON pr. time (ca. 6 EUR).

Ja, men afholdes af staten.

-


Sidste opdatering: 04/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.