Kulud

Rumeenia

Liikmesriikidel paluti kaubandusõiguse küsimuses (leping) selgitada, milline on müüja osa kohtukulude kandmises järgmistel juhtudel: A – riigisisene juhtum. Äriühing on tarninud 20 000 euro väärtuses kaupu. Ostja ei ole müüjale tasunud, sest tema arvates ei vasta kaubad kokkulepitule. Müüja esitab hagi, et nõuda hinna täielikku tasumist. B – piiriülene juhtum. Äriühing, mille peakontor asub liikmesriigis B, on tarninud liikmesriigis A asuvale ostjale 20 000 euro väärtuses kaupu. Lepingu suhtes kohaldatakse liikmesriigi B õigust ja see on vormistatud liikmesriigi B keeles. Liikmesriigis A asuv ostja ei ole müüjale tasunud, sest tema arvates ei vasta kaubad kokkulepitule. Müüja esitab liikmesriigis A hagi, et nõuda ostjaga sõlmitud lepingus märgitud hinna täielikku tasumist.

Sisu koostaja:
Rumeenia

Kulud Rumeenias

Kohtukulud, edasikaebuste kulud ja vaidluste alternatiivse lahendamise kulud


Juhtumite näited

Kohus

Edasikaebus

Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Muud kulud

Esialgsed kohtukulud

Dokumentide vormistamise kulud

Juhtum A

2849,1998 Rumeenia leud (umbes 710 eurot), mis koosneb 2844,1998 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 5 Rumeenia leust (tempelmaks).

Spetsiaalsete kohtutöötajate (kohtusekretärid) koostatud erinevatest menetlusdokumentidest lihtkoopiate saamiseks tuleb maksta kopeerimistasu (0,05 kuni 1,25 eurot koopia kohta).

1. Legaliseerimine – tõestamine.
Kohtuotsuse tõestatud koopia saamiseks
2,15 Rumeenia leud (umbes 0,5 eurot), mis koosneb 2 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,15 Rumeenia leust (tempelmaks).

2. Kohtuotsusele täitedokumendi lisamine – 4,15 Rumeenia leud (umbes 1 euro), mis koosneb 4 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,15 Rumeenia leust (tempelmaks).

3. Legaliseerimine – 1,15 Rumeenia leud (umbes 0,25 eurot), mis koosneb 1 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,15 Rumeenia leust (tempelmaks)ainult juhul, kui seda on poole jaoks vaja.

50% esialgsetest kohtukuludest, nimelt 1424,5999 Rumeenia leud (umbes 355 eurot).

Spetsiaalsete kohtutöötajate (kohtusekretärid) koostatud erinevatest menetlusdokumentidest lihtkoopiate saamiseks tuleb maksta kopeerimistasu (0,05 kuni 1,25 eurot koopia kohta).

Juhtum B

2849,1998 Rumeenia leud (umbes 710 eurot), mis koosneb 2844,1998 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 5 Rumeenia leust (tempelmaks).

Spetsiaalsete kohtutöötajate (kohtusekretärid) koostatud erinevatest menetlusdokumentidest lihtkoopiate saamiseks tuleb maksta kopeerimistasu (0,05 kuni 1,25 eurot koopia kohta).

1. Legaliseerimine – tõestamine.
Kohtuotsuse tõestatud koopia saamiseks
2,15 Rumeenia leud (umbes 0,5 eurot), mis koosneb 2 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,15 Rumeenia leust (tempelmaks).

2. Kohtuotsusele täitedokumendi lisamine – 4,15 Rumeenia leud (umbes 1 euro), mis koosneb 4 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,15 Rumeenia leust (tempelmaks).

3. Legaliseerimine – 1,15 Rumeenia leud (umbes 0,25 eurot), mis koosneb 1 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,15 Rumeenia leust (tempelmaks)ainult juhul, kui seda on poole jaoks vaja.

50% esialgsetest kohtukuludest, nimelt 1424,5999 Rumeenia leud (umbes 355 eurot).

Spetsiaalsete kohtutöötajate (kohtusekretärid) koostatud erinevatest menetlusdokumentidest lihtkoopiate saamiseks tuleb maksta kopeerimistasu (0,05 kuni 1,25 eurot koopia kohta).


Juhtumite näited

Vaidluste alternatiivne lahendamine

Kas seda liiki asjade puhul on selline võimalus olemas?

Kulud

Juhtum A

Jah

Kulud määratakse kindlaks vahenduslepingus, vastavalt poolte ja vahendaja kokkuleppele.

Juhtum B

Jah

Kulud määratakse kindlaks vahenduslepingus, vastavalt poolte ja vahendaja kokkuleppele.Juristi, kohtutäituri ja eksperdi kulud


Juhtumite näited

Advokaat

Kohtutäitur

Ekspert

Kas esindaja kasutamine on kohustuslik?

Keskmised kulud

Kas kasutamine on kohustuslik?

Kohtuotsuse tegemisele eelnevad kulud

Kohtuotsuse tegemisele järgnevad kulud

Kas kasutamine on kohustuslik?

Kulud

Juhtum A

EI

Kulud erinevad, olenevalt õigusabilepingust.

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav, kuna esindaja kasutamine ei ole kohustuslik.

EI

Ei ole kõnealuse juhtumi puhul kohaldatav, sest täitmisele saab pöörata üksnes kohtuotsust (mis on tehtud kohtumenetluse lõpus), kui kaotanud pool ei täida seda vabatahtlikult.

Kohtuotsuse kohta täitedokumendi andmine – 10,3 Rumeenia leud (umbes 2,5 eurot), mis koosneb 10 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,3 Rumeenia leust (tempelmaks).

Teavitamine – miinimumtasu 20 Rumeenia leud (umbes 5 eurot) ja maksimumtasu 400 Rumeenia leud (umbes 100 eurot).

Kohtutäituri tasud – maksimumtasu 2400 Rumeenia leud (umbes 600 eurot).

EI

Kulud erinevad ning need kehtestab kohus ekspertiisi raskusastme põhjal.

Juhtum B

EI

Kulud erinevad, olenevalt õigusabilepingust.

Ei ole käesoleval juhul kohaldatav, kuna esindaja kasutamine ei ole kohustuslik.

EI

Ei ole kõnealuse juhtumi puhul kohaldatav, sest täitmisele saab pöörata üksnes kohtuotsust (mis on tehtud kohtumenetluse lõpus), kui kaotanud pool ei täida seda vabatahtlikult.

Kohtuotsuse kohta täitedokumendi andmine – 10,3 Rumeenia leud (umbes 2,5 eurot), mis koosneb 10 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,3 Rumeenia leust (tempelmaks).

Teavitamine – miinimumtasu 20 Rumeenia leud (umbes 5 eurot) ja maksimumtasu 400 Rumeenia leud (umbes 100 eurot).

Kohtutäituri tasud – maksimumtasu 2400 Rumeenia leud (umbes 600 eurot).

EI

Kulud erinevad ning need kehtestab kohus olenevalt vajalikust ekspertiisist .


Tunnistajale hüvitise maksmine, kautsjoni või tagatisega kaasnevad kulud ja muud asjaomased kulud


Juhtumite

näited

Tunnistajale hüvitise maksmine

Kautsjon või tagatis

Kas tunnistajatele makstakse hüvitist ?

Kulud

Kas see on olemas? Millal ja kuidas seda kasutatakse ?

Kulud

Juhtum A

Jah

Hüvitatakse sõidukulud ja tunnistaja soovil ka kohtus oldud aeg (olenevalt sissetulekuallikast – nt tööleping jne).

Tõendite (näiteks dokumentide) tagamise taotlused.

8,3 Rumeenia leud (umbes 2 eurot), mis koosneb 8 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,3 Rumeenia leust (tempelmaks).

Kui pool taotleb tagatismeetmeid (sekvesteerimise või arestimise tagamine).

10,3 Rumeenia leud (umbes 2,5 eurot), mis koosneb 10 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,3 Rumeenia leust (tempelmaks).

Juhtum B

Hüvitatakse sõidukulud ja tunnistaja soovil ka kohtus oldud aeg (olenevalt sissetulekuallikast – nt tööleping jne).

Tõendite (näiteks dokumentide) tagamise taotlused.

8,3 Rumeenia leud (umbes 2 eurot), mis koosneb 8 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,3 Rumeenia leust (tempelmaks).

Jah

Kui pool taotleb tagatismeetmeid (sekvesteerimise või arestimise tagamine).

10,3 Rumeenia leud (umbes 2,5 eurot), mis koosneb 10 Rumeenia leust (kohtutasu) ja 0,3 Rumeenia leust (tempelmaks).Õigusabi maksumus ja muud hüvitisedJuhtumite

näited

Õigusabi

Millal ja millistel tingimustel seda antakse?

Millal on abi täielik?

Tingimused?

Juhtum A

Ei kohaldata.

Ei kohaldata.

Ei kohaldata.

Juhtum B

Ei kohaldata.

Ei kohaldata.

Ei kohaldata.
Juhtumite

näited

Hüvitamine

Kas võitnud pool võib taotleda kohtukulude hüvitamist?

Kui hüvitamine on osaline, kui suur osa hüvitatakse?

Milliseid kulusid ei hüvitata kunagi?

Kas on olukordi, kus õigusabi tuleb abi andnud asutusele tagasi maksta?

Juhtum A

Jah

Tavaliselt hüvitatakse 100% kuludest.

Selle asja puhul võib hüvitada kõik kulud.

Hüvitada võib kõik kulud, välja arvatud järgmise olukorraga kaasnevad kulud: ostja, kes tunnistab müüja hagi esimesel kohtuistungil, ei pea maksma kohtukulusid, välja arvatud juhul, kui teda enne istungit teavitati.

Kui kohus rahuldab mõlema poole nõuded osaliselt, määrab ta, milline osa kohtukuludest neilt välja mõistetakse. Kohus võib teha ka otsuse kulude hüvitamise kohta.

Lisaks sellele on kohtul õigus suurendada või vähendada advokaadi tasusid, kui ta leiab, et need on hagi hinda või advokaadi poolt tehtud tööd arvesse võttes põhjendamatult väikesed või suured.

EI

Juhtum B

Jah

Tavaliselt hüvitatakse 100% kuludest.

Selle asja puhul võib hüvitada kõik kulud.

Hüvitada võib kõik kulud, välja arvatud järgmise olukorraga kaasnevad kulud: ostja, kes tunnistab müüja hagi esimesel kohtuistungil, ei pea maksma kohtukulusid, välja arvatud juhul, kui teda enne istungit teavitati.

Kui kohus rahuldab mõlema poole nõuded osaliselt, määrab ta, milline osa kohtukuludest neilt välja mõistetakse. Kohus võib teha ka otsuse kulude hüvitamise kohta.

Lisaks sellele on kohtul õigus suurendada või vähendada advokaadi tasusid, kui ta leiab, et need on hagi hinda või advokaadi poolt tehtud tööd arvesse võttes põhjendamatult väikesed või suured.

EI


Kirjaliku ja suulise tõlke kulud


Juhtumite

näited

Kirjalik tõlge

Suuline tõlge

Muud piiriüleste vaidluste erikulud?

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud?

Millal ja millistel tingimustel vajalik?

Ligikaudsed kulud?

Kirjeldus

Juhtum A

Ei ole käesoleval juhul üldiselt  kohaldatav.

Ei ole käesoleval juhul üldiselt  kohaldatav.

Kui pool, kes peab ilmuma kohtusse, on kurt või tumm või ei oska kirjutada.

23,15 Rumeenia leud tunnis (umbes 6 eurot).

-

-

Juhtum B

1. Kui kohtule (kohtuasja toimiku osana) esitatavad dokumendid on mõnes muus keeles.

2. Kui pool vaidlustab rumeenia keelde tõlgitud dokumendi õigsuse, võib kohus nõuda dokumendi tõlkimist vandetõlgi poolt.

Kulud võivad tõlkelepingust olenevalt erineda või, kui tõlke teeb vandetõlk kohtu nõudmisel, tuleb selle eest maksta 33,56 Rumeenia leud (umbes 8 eurot) A4 formaadis lehekülje kohta.

Kui vähemalt üks pooltest ei räägi rumeenia keelt. Riik A = Rumeenia.

23,15 Rumeenia leud tunnis (umbes 6 eurot).

Jah, need kannab riik.

-


Viimati uuendatud: 04/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.