Menettelyn kustannukset

Jos kansalainen aikoo viedä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi tai haluaa panna tuomioistuimen päätöksen täytäntöön, hänen on saatava tietoa menettelykustannuksista asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Siviili- ja kauppaoikeudellisten riita-asioiden kustannuksista määrätään kansallisessa lainsäädännössä, eikä kustannuksia ole yhtenäistetty EU-tasolla. Kustannukset siis vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä.

Yksityiskohtaista tietoa oikeudenkäyntikuluista jäsenvaltioissa saat valitsemalla jonkin oikealla puolella olevista lipuista. Lippujen takaa löydät linkkejä myös Euroopan komission puolesta laadittuihin tapaustutkimuksiin.

Oikeusapua voit hakea, jos et kykene maksamaan oikeusjutun kustannuksia itse.

Lisätietoa saat ohessa olevasta tutkimuksesta (saatavana englanniksi ja ranskaksi), jossa tutkittiin siviilioikeudenkäyntien kustannusten muodostumista jäsenvaltioissa. Kustannusten muodostumista tutkittiin seuraavilla menetelmillä:

  • määritettiin kunkin erillisen kustannuksen osuus siviilioikeudenkäyntien kokonaiskustannuksista
  • verrattiin asianosaisille koituvia kustannuksia eri jäsenvaltioissa
  • kiinnitettiin huomiota kustannusperusteiden ja summien vaihteluun
  • kiinnitettiin huomiota siihen, että oikeudenkäyntikulujen avoimuus ja kustannusperusteiden ja summien vaihtelun rajallisuus saattaa tarkoittaa parempaa oikeussuojaa
  • annettiin suosituksia EU-tason toimista, jotka parantavat oikeussuojaa lisäämällä siviilioikeudenkäyntikulujen avoimuutta esimerkiksi vähimmäisnormien avulla
  • tunnistettiin merkityksellisiä yhteyksiä oikeudenkäyntikulujen ja kansalaisten oikeussuojan välillä
  • tunnistettiin rajat ylittäviin riita-asioihin liittyviä erityiskysymyksiä.

Tutkimus on kuvaus Euroopan unionissa joulukuussa 2007 vallinneesta tilanteesta.

Asiakirjoja

Tutkimus siviilioikeudenkäyntien kustannusten avoimuudesta EU:ssa PDF (2615 Kb) en – englanninkielinen versio

Tutkimus siviilioikeudenkäyntien kustannusten avoimuudesta EU:ssa PDF (2665 Kb) fr – ranskankielinen versio

Liite 1: Kyselytutkimuksen tulokset PDF (1700 Kb) en

Kansallinen selvitys – Belgia PDF (829 Kb) en

Kansallinen selvitys – Bulgaria PDF (566 Kb) en

Kansallinen selvitys – Tšekki PDF (703 Kb) en

Kansallinen selvitys – Tanska PDF (560 Kb) en

Kansallinen selvitys – Saksa PDF (565 Kb) en

Kansallinen selvitys – Viro PDF (872 Kb) en

Kansallinen selvitys – Irlanti PDF (400 Kb) en

Kansallinen selvitys – Kreikka PDF (849 Kb) en

Kansallinen selvitys – Espanja PDF (640 Kb) en

Kansallinen selvitys – Ranska PDF (1312 Kb) en

Kansallinen selvitys – Italia PDF (772 Kb) en

Kansallinen selvitys – Kypros PDF (555 Kb) en

Kansallinen selvitys – Latvia PDF (742 Kb) en

Kansallinen selvitys – Liettua PDF (950 Kb) en

Kansallinen selvitys – Luxemburg PDF (551 Kb) en

Kansallinen selvitys – Unkari PDF (533 Kb) en

Kansallinen selvitys – Malta PDF (742 Kb) en

Kansallinen selvitys – Alankomaat PDF (702 Kb) en

Kansallinen selvitys – Itävalta PDF (829 Kb) en

Kansallinen selvitys – Puola PDF (396 Kb) en

Kansallinen selvitys – Portugali PDF (781 Kb) en

Kansallinen selvitys – Romania PDF (544 Kb) en

Kansallinen selvitys – Slovenia PDF (723 Kb) en

Kansallinen selvitys – Slovakia PDF (872 Kb) en

Kansallinen selvitys – Suomi PDF (504 Kb) en

Kansallinen selvitys – Ruotsi PDF (457 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 16/02/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.