Tämän sivun alkukielistä versiota tšekki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Menettelyn kustannukset

Tšekki

Tässä perheoikeutta – avioeroa – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan avioeroa hakevalle osapuolelle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavanlaisissa tilanteissa: Tapaus A – Kotimainen tilanne: Pariskunta menee naimisiin. Myöhemmin he muuttavat erilleen ja sopivat eroavansa. Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne: Saman jäsenvaltion (jäsenvaltio A) kansalaiset menevät keskenään naimisiin. Avioliitto solmitaan jäsenvaltiossa A. Häiden jälkeen pariskunta muuttaa asumaan ja työskentelemään toiseen jäsenvaltioon (jäsenvaltio B), josta tulee heidän asuinpaikkansa. Pian tämän jälkeen pariskunta muuttaa erilleen, vaimo palaa jäsenvaltioon A, ja mies jää jäsenvaltioon B. Puolisot sopivat eroavansa. Palattuaan jäsenvaltioon A vaimo hakee välittömästi avioeroa jäsenvaltion B tuomioistuimelta.

Sisällön tuottaja:
Tšekki
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Kulut Tšekissä

Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riitojenratkaisun kulut

Tapaus­esimerkki

Tuomioistuin

Muutoksenhaku

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

Vireillepano­vaiheen maksut

Toimitus­kirja­maksut

Muut maksut

Vireillepano­vaiheen maksut

Toimitus­kirjamaksut

Muut maksut

Onko se käytettävissä tällaisissa tapauksissa?

Kulut

Tapaus A

1 000 koru­naa

-

-

1 000 koru­naa

-

-

Kyllä (ei pakollista)

Sopimuk­sen mukaan (tavallisesti 1 000 koru­naa/tunti, 3 tuntia)

Tapaus B

1 000 koru­naa

-

-

1 000 koru­naa

-

-

Kyllä (ei pakollista)

Sopimuk­sen mukaanLakimiehen, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut


Tapaus­esimerkki

Lakimies

Haastemies tai ulosottomies

Asiantuntija

Onko edustajan käyttämi­nen pakollista?

Kulut keskimäärin

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Tuomiota edeltävät kulut

Tuomion jälkeiset kulut

Onko käyttäminen pakollista?

Kulut

Tapaus A

Ei

Sopimuksen mukaan. Lakimiehen lakimääräinen palkkio: 1 500 korunaa kustakin vaiheesta (tavallisesti 5 vaihetta).

Ei (postitse)

-

-

Ei

350 korunaa/tunti

Tapaus B

Ei

Sopimuksen mukaan

Ei (riippuu toisesta asian­osaisesta maasta)

-

-

Ei

350 korunaa/tuntiTodistajien korvauksiin ja vakuuksiin liittyvät ja muut asianmukaiset kulut


Tapaus­esimerkki

Todistajille maksettavat korvaukset

Pantti, takaus tai muu vakuus

Muut maksut

Maksetaanko todistajille korvauksia?

Kulut

Millaisissa tapauksissa näitä käytetään?

Kulut

Kuvaus

Kulut

Tapaus A

Kyllä. Todistajille korvataan todelliset kulut.

Vaihtelee tapauskohtaisesti.

Ei käytetä.

-

-

-

Tapaus B

Kyllä. Todistajille korvataan todelliset kulut.

Vaihtelee tapauskohtaisesti.

Ei käytetä.

-

-

-


Oikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat kulut

Tapaus­esimerkki

Oikeusapu

Korvaus

Millaisissa tapauksissa sitä myönne­tään?

Millaisissa tapauk­sissa kulut korvataan kokonaan?

Edellytyk­set

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuik­si?

Jos korvaus ei kata koko summaa, minkä prosentuaali­sen osuuden se kattaa?

Mitä kuluja ei korvata koskaan?

Onko tapauksia, joissa oikeusavusta olisi maksettava korvaus oikeusapua antavalle organisaatiol­le?

Tapaus A

Vain kansalais­järjestöt antavat oikeusapua.

-

-

Ei

-

Avioero­asiassa aiheutuneita kuluja

Ei

Tapaus B

Ks. direktiivi oikeusavus­ta rajat ylittävissä riita-asioissa.

-

-

Ei

-

Avioero­asiassa aiheutuneita kuluja

EiKäännös- ja tulkkauskulut


Tapaus­esimerkki

Kääntäminen

Tulkkaus

Muut erityisesti rajat ylittäviin riitoihin liittyvät kulut

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Kuvaus

Arvio kuluista

Tapaus A

Oikeudenkäyn­nissä tarvittavat alkuperäiset asiakirjat ovat vieraskielisiä.

Vähintään 350 korunaa/sivu (riippuu kielestä)

-

-

-

-

Tapaus B

Oikeudenkäyn­nissä tarvittavat alkuperäiset asiakirjat ovat vieraskielisiä.

Vähintään 350 korunaa/sivu (riippuu kielestä)

Asianosainen tai todistaja on ulkomaalai­nen eikä osaa tšekkiä.

350 korunaa/tunti

-

-


Päivitetty viimeksi: 02/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.