Menettelyn kustannukset

Malta

Tässä kauppaoikeutta – vahingonvastuuta – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan asiakkaalle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavassa tilanteessa: Tapaus A – Kotimainen tilanne: Lämmityslaitevalmistaja toimittaa lämmityslaitteen asentajalle. Asentaja myy lämmityslaitteen asiakkaalleen tämän kotiin asennettavaksi (ja asentaa laitteen paikoilleen). Pian tämän jälkeen talossa syttyy tulipalo. Kaikilla osapuolilla (laitevalmistaja, asentaja ja asiakas) on vakuutus. Tulipalon alkuperä on kiistanalainen. Kukaan ei halua korvata asiakkaan kärsimää vahinkoa. Asiakas päättää nostaa kanteen ja vaatia täyttä korvausta lämmityslaitevalmistajalta, lämmityslaitteen asentajalta ja vakuutusyhtiöiltä. Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne: Jäsenvaltiossa B oleva lämmityslaitevalmistaja toimittaa lämmityslaitteen jäsenvaltiossa C olevalle asentajalle. Asentaja myy lämmityslaitteen asiakkaalleen asennettavaksi tämän kotiin jäsenvaltiossa A (ja asentaa laitteen paikoilleen). Pian tämän jälkeen talossa syttyy tulipalo. Kullakin osapuolella (laitevalmistaja, asentaja ja asiakas) on omassa jäsenvaltiossaan olevan vakuutusyhtiön vakuutus. Tulipalon alkuperä on kiistanalainen. Kukaan ei halua korvata asiakkaan vahinkoa. Asiakas päättää nostaa kanteen jäsenvaltiossa A ja vaatia täyttä korvausta lämmityslaitevalmistajalta, lämmityslaitteen asentajalta ja jäsenvaltiossa A olevalta vakuutusyhtiöiltä.

Sisällön tuottaja:
Malta

Kulut Maltalla

Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riitojenratkaisun kulut


Tapaus-esimerkki

Tuomioistuin

Muutoksenhaku

Vireillepano-vaiheen maksut

Toimituskirja-maksut

Muut maksut

Vireillepano-vaiheen maksut

Toimituskirja-maksut

Muut maksut

Tapaus A

Vähintään 712,77 € (riippuu myös vaaditusta summasta)

195,65 €

Tapaus B

Vähintään 712,77 € (riippuu myös vaaditusta summasta)

195,65 €Lakimiehen, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut


Tapaus-esimerkki

Lakimies

Haastemies tai ulosottomies

Asiantuntija

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Kulut keskimäärin

Onko edustajan käyttäminen pakollista

Tuomiota edeltävät kulut

Tuomion jälkeiset kulut

Onko käyttö pakollista?

Kulut

Tapaus A

KYLLÄ

Riippuu vaaditusta summasta

Ei

Ei pakollista mutta tässä tapauksessa erittäin todennäköistä

Riippuu vaaditusta summasta

Tapaus B

KYLLÄ

Riippuu vaaditusta summasta

Ei

Ei pakollista mutta tässä tapauksessa erittäin todennäköistä

Riippuu vaaditusta summastaTodistajien korvauksiin ja vakuuksiin liittyvät ja muut asianmukaiset kulut


Tapaus-esimerkki

Todistajille maksettavat korvaukset

Pantti, takaus tai muu vakuus

Muut maksut

Maksetaanko todistajille korvauksia?

Kulut

Millaisissa tapauksissa näitä käytetään?

Kulut

Kuvaus

Kulut

Tapaus A

EI

Ei käytetä tässä tapauksessa, sillä vaatimuksen suuruutta ei määritetä

Tapaus B

EI

Ei käytetä tässä tapauksessa, sillä vaatimuksen suuruutta ei määritetä

­–Oikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat kulutTapausesimerkki

Oikeusapu

Millaisissa tapauksissa oikeusapua annetaan?

Milloin korvaus kattaa koko summan?

Edellytykset

Tapaus A

Oikeusapua myönnetään, jos henkilö elää sosiaalietuuksilla tai saa minimipalkkaa eikä omista enempää kuin yhden kiinteistön.

Tapaus B

Oikeusapua myönnetään, jos henkilö elää sosiaalietuuksilla tai saa minimipalkkaa eikä omista enempää kuin yhden kiinteistön.
Tapaus-esimerkki

Korvaus

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuiksi?

Jos korvaus ei kata koko summaa, minkä prosentuaalisen osuuden se yleensä kattaa?

Mitä kuluja ei koskaan korvata?

Onko tapauksia, joissa oikeusavusta olisi maksettava korvaus oikeusapua antavalle organisaatiolle?

Tapaus A

KYLLÄ

Riippuu oikeudenkäynnin lopputuloksesta

Lakimiesten yksityistä neuvontaa (tuomioistuinkäsittelyn ulkopuolisia kuluja)

Tapaus B

KYLLÄ

Riippuu oikeudenkäynnin lopputuloksesta

Lakimiesten yksityistä neuvontaa (tuomioistuinkäsittelyn ulkopuolisia kuluja)Käännös- ja tulkkauskulut


Tapaus-esimerkki

Kääntäminen

Tulkkaus

Muut erityisesti rajat ylittäviin riitoihin liittyvät kulut

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Kuvaus

Arvio kuluista

Tapaus A

Kun vain yksi osapuoli on englannin kielen taitoinen

34,94 €

Ainoastaan kun todistaja ei ole maltan eikä englannin kielen taitoinen

11,65–58,23 €/tunti

Ulkomailla asuvalle osapuolelle toimitettavista tiedoksiannoista aiheutuvat kulut

Riippuu muiden jäsenvaltioiden veloittamista maksuista

Tapaus B

Kun vain yksi osapuoli on englannin kielen taitoinen

34,94 €

Ainoastaan kun todistaja ei ole maltan eikä englannin kielen taitoinen

11,65–58,23 €/tunti

Ulkomailla asuvalle osapuolelle toimitettavista tiedoksiannoista aiheutuvat kulut

Riippuu muiden jäsenvaltioiden veloittamista maksuista


Päivitetty viimeksi: 02/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.