Menettelyn kustannukset

Portugali

Tässä perheoikeutta –avioeroa – koskevassa tapauksessa pyydettiin antamaan avioeroa hakevalle osapuolelle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavissa tilanteissa: Tapaus A – Kotimainen tilanne: Pariskunta menee naimisiin. Myöhemmin he muuttavat erilleen ja sopivat eroavansa. Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne: Saman jäsenvaltion (jäsenvaltio A) kansalaiset menevät keskenään naimisiin. Avioliitto solmitaan jäsenvaltiossa A. Naimisiin mentyään pariskunta muuttaa asumaan ja työskentelemään toiseen jäsenvaltioon (jäsenvaltio B), josta tulee heidän asuinpaikkansa. Pian pariskunta muuttaa erilleen. Vaimo palaa jäsenvaltioon A, ja mies jää jäsenvaltioon B. Pariskunta sopii eroavansa. Palattuaan jäsenvaltioon A vaimo hakee välittömästi avioeroa jäsenvaltion B tuomioistuimelta.

Sisällön tuottaja:
Portugali

Kulut Portugalissa

Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riitojenratkaisun kulut

Esimerkki-tapaus

Tuomioistuin

Muutoksenhaku

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu


Vireillepano-vaiheen maksut

Toimituskirja-maksut

Muut maksut

Vireillepano-vaiheen maksut

Toimituskirja-maksut

Muut maksut

Onko tämä vaihtoehto tässä tapauksessa maksullinen?

Kulut

Tapaus A

306 €306 €Kyllä. Sovittelussa voidaan pyrkiä tekemään jokin sopimuksista, joita edellytetään avioeron käsittelemiseksi siviilirekisteri-toimistossa (ks. huomautus)

50 €

Huomautus: Jos kyseessä on avioero puolisoiden yhteisestä hakemuksesta, asiaa käsitellään tuomioistuimessa vain silloin, kun pariskunta ei ole päässyt sopimukseen omaisuuden osituksesta, vanhempainvastuun jaosta, elatusavusta tai perheen asunnosta.

Jos näistä asioista on päästy sopimukseen, avioeroprosessin voi hoitaa siviilirekisteritoimistossa (conservatória do registo civil), ja siitä peritään 280 euron maksu

Päivitetty viimeksi: 29/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.