Menettelyn kustannukset

Portugali

Tässä perheoikeutta – elatusapua – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan kantajalle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavissa tilanteissa: Tapaus A – Kotimainen tilanne: Pariskunta on asunut yhdessä joitakin vuosia menemättä naimisiin. Kun he päättävät muuttaa erilleen, heillä on kolmivuotias lapsi. Lapsen huoltajuus määrätään tuomioistuimen päätöksellä lapsen äidille. Ainoa ratkaisematon erimielisyys koskee elatusavun määrää, joka isän on maksettava äidille lapsen huoltoa ja koulutusta varten. Äiti vie asian oikeuteen. Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne, jossa lakimies toimii jäsenvaltiossa A: Pariskunta on asunut yhdessä jäsenvaltion (jäsenvaltio B) alueella menemättä naimisiin. Heillä on kolmivuotias lapsi. He muuttavat erilleen. Jäsenvaltion B tuomioistuimen päätöksellä lapsen huoltajuus määrätään äidille. Isän suostumuksella äiti ja lapsi muuttavat asumaan toiseen jäsenvaltioon (jäsenvaltio A), josta tulee heidän asuinpaikkansa. Ratkaisematta on vielä yksi erimielisyys. Tämä koskee elatusavun määrää, joka isän olisi maksettava äidille lapsen huoltoa ja koulutusta varten. Äiti vie asian oikeuteen jäsenvaltiossa A.

Sisällön tuottaja:
Portugali

Kulut Portugalissa

Todistajien korvauksiin ja vakuuksiin liittyvät ja muut asianmukaiset kulut

Esimerkki-tapaus

Todistajille maksettavat korvaukset


Pantti, takaus tai muu vakuus


Muut maksutMaksetaanko todistajille korvauksia?

Kulut

Millaisissa tapauksissa näitä käytetään?

Kulut

Kuvaus

Kulut

Tapaus A

Kyllä. Oikeudenkäynti-kuluja koskevan asetuksen (Decreto-Lei) 34/2008, annettu 26.2.2008, liitteenä oleva taulukko IV.

0,20 €/km

Tapaus B

Kyllä. Oikeudenkäynti-kuluja koskevan asetuksen (Decreto-Lei) 34/2008, annettu 26.2.2008, liitteenä oleva taulukko IV.

0,20 €/km

Päivitetty viimeksi: 05/09/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.