Menettelyn kustannukset

Romania

Tässä perheoikeutta – avioeroa – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan avioeroa hakevalle osapuolelle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavanlaisissa tilanteissa: Tapaus A – Kotimainen tilanne: Pariskunta menee naimisiin. Myöhemmin he muuttavat erilleen ja sopivat eroavansa. Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne: Saman jäsenvaltion (jäsenvaltio A) kansalaiset menevät keskenään naimisiin. Avioliitto solmitaan jäsenvaltiossa A. Häiden jälkeen pariskunta muuttaa asumaan ja työskentelemään toiseen jäsenvaltioon (jäsenvaltio B), josta tulee heidän asuinpaikkansa. Pian tämän jälkeen pariskunta muuttaa erilleen, vaimo palaa jäsenvaltioon A, ja mies jää jäsenvaltioon B. Puolisot sopivat eroavansa. Palattuaan jäsenvaltioon A vaimo hakee välittömästi avioeroa jäsenvaltion B tuomioistuimelta.

Sisällön tuottaja:
Romania

HUOMAUTUKSIA: 1. Kaikkiin tapausesimerkkeihin on vastattu olettaen, että kanne on nostettu romanialaisessa tuomioistuimessa. 2. Asian ymmärtämisen helpottamiseksi kustannuksia laskettaessa on käytetty seuraavaa hypoteettista valuuttakurssia: 1 euro = 4 leuta (Romanian valuutta).

Kulut Romaniassa

Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riitojenratkaisun kulut


Tapausesimerkki

Tuomioistuin

Muutoksenhaku

Vireillepanovaiheen maksut

Toimituskirjamaksut

Muut maksut

Vireillepanovaiheen maksut

Tapaus A

39,30 leuta (noin 10 euroa), joka muodostuu 39 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Poikkeus: 8,30 leuta (noin 2 euroa), joka muodostuu 8 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,3 leusta (leimavero), jos osapuolella ei ole tuloja tai hänen tulonsa alittavat kansallisen bruttominimipalkan

Henkilön, joka haluaa yksinkertaiset jäljennökset tuomioistuimen henkilökunnan (kirjaajien) laatimista eri menettelyasiakirjoista, on maksettava kopiointimaksut (jotka vaihtelevat 0,05 eurosta 1,25 euroon kopiota kohden).

Laillistaminen: oikeuden päätöksen todistaminen oikeaksi vahvistamalla se –2,15 leuta (noin 0,50 euroa), joka muodostuu 2 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)

Erityinen laillistaminen (ns. supralegalisointi: 1,15 leuta (noin 0,25 euroa), joka muodostuu 1 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)vain, jos osapuoli tarvitsee sitä

Tässä tapauksessa päätöksestä ei voi valittaa, koska osapuolet ovat sopineet avioerosta yhdessä.

Tapaus B

39,30 leuta (noin 10 euroa), joka muodostuu 39 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Poikkeus: 8,30 leuta (noin 2 euroa), joka muodostuu 8 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero), jos osapuolella ei ole tuloja tai hänen tulonsa alittavat kansallisen bruttominimipalkan

Henkilön, joka haluaa yksinkertaiset jäljennökset tuomioistuimen henkilökunnan (kirjaajien) laatimista eri menettelyasiakirjoista, on maksettava kopiointimaksut (jotka vaihtelevat 0,05 eurosta 1,25 euroon kopiota kohden).

Laillistaminen: oikeuden päätöksen todistaminen oikeaksi vahvistamalla se –2,15 leuta (noin 0,50 euroa), joka muodostuu 2 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)

Erityinen laillistaminen (ns. supralegalisointi): 1,15 leuta (noin 0,25 euroa), joka muodostuu 1 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero) – vain, jos osapuoli tarvitsee sitä

Tässä tapauksessa päätöksestä ei voi valittaa, koska osapuolet ovat sopineet avioerosta yhdessä.


Tapausesimerkki

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

Onko tämä vaihtoehto käytettävissä tällaisessa tapauksessa?

Kulut

Tapaus A

Kyllä

Kuluista määrätään sovittelusopimuksessa osapuolten ja sovittelijan sopimuksen mukaisesti.

Tapaus B

Kyllä

Kuluista määrätään sovittelusopimuksessa osapuolten ja sovittelijan sopimuksen mukaisesti.


Lakimiehen, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut


Tapausesimerkki

Lakimies

Haastemies

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Kulut keskimäärin

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Tuomiota edeltävät kulut

Tuomion jälkeiset kulut

Tapaus A

EI

Oikeusapusopimuksesta riippuvat vaihtelevat kulut

Ei koske tätä tapausta, koska edustajan käyttäminen ei ole pakollista

EI

Ei koske tätä tapausta

Ei koske tätä tapausta

Tapaus B

EI

Oikeusapusopimuksesta riippuvat vaihtelevat kulut

Ei koske tätä tapausta, koska edustajan käyttäminen ei ole pakollista

EI

Ei koske tätä tapausta

Ei koske tätä tapausta


Tapausesimerkki

Asiantuntija

Onko käyttäminen pakollista?

Kulut

Tapaus A

EI

Ei koske tätä tapausta

Tapaus B

EI

Ei koske tätä tapaustaTodistajien korvauksiin ja vakuuksiin liittyvät ja muut asianmukaiset kulut


Tapaus­esimerkki

Todistajille maksettavat korvaukset

Pantti, takaus tai muu vakuus

Maksetaanko todistajille korvauksia?

Kulut

Millaisissa tapauksissa näitä käytetään?

Kulut

Tapaus A

Kyllä. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan tarvita todistajia.

Ei koske tätä tapausta

Ei koske tätä tapausta

Ei koske tätä tapausta

Tapaus B

Kyllä. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan tarvita todistajia.

Ei koske tätä tapausta

Ei koske tätä tapausta

Ei koske tätä tapaustaOikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat suuntaa-antavat kulutTapaus­esimerkki

Oikeusapu

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Milloin tuki kattaa kaiken?

Edellytykset

Tapaus A

Ks. liite 1.

Ks. liite 1.

Ks. liite 1.

Tapaus B

Ks. liite 1.

Ks. liite 1.

Ks. liite 1.
Tapaus­esimerkki

Korvaus

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuiksi?

Jos korvaus ei kata koko summaa, minkä prosentuaalisen osuuden se yleensä kattaa?

Mitä kuluja ei korvata koskaan?

Onko tapauksia, joissa oikeusavusta olisi maksettava korvaus oikeusapua antavalle organisaatiolle?

Tapaus A

Ei tässä tapauksessa, koska osapuolet ovat sopineet avioerosta yhdessä.

Ei tässä tapauksessa, koska osapuolet ovat sopineet avioerosta yhdessä.

Ei tässä tapauksessa, koska osapuolet ovat sopineet avioerosta yhdessä.

EI

Tapaus B

Ei tässä tapauksessa, koska osapuolet ovat sopineet avioerosta yhdessä.

Ei tässä tapauksessa, koska osapuolet ovat sopineet avioerosta yhdessä.

Ei tässä tapauksessa, koska osapuolet ovat sopineet avioerosta yhdessä.

EIKäännös- ja tulkkauskulut


Tapausesimerkki

Kääntäminen

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Tapaus A

Ei koske tätä tapausta

Ei koske tätä tapausta

Tapaus B

Kun tuomioistuimelle toimitetut (asiaan liittyvät) asiakirjat ovat vieraskielisiä

Kulut vaihtelevat käännössopimuksen mukaan, tai jos käännöksen tekee tuomioistuimen pyynnöstä auktorisoitu kääntäjä, kulut ovat 33,56 leuta (noin 8 euroa) A4-sivua kohden.


Tapaus­esimerkki

Tulkkaus

Muut erityisesti rajat ylittäviin riitoihin liittyvät kulut

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Kuvaus

Arvio kuluista

Tapaus A

Kun osapuoli, jota oikeuden pitäisi kuulla, on kuuro tai mykkä tai ei osaa kirjoittaa

23,15 leuta/tunti (noin 6 euroa)

-

-

Tapaus B

Jos vähintään toinen osapuoli ei puhu romaniaa

23,15 leuta/tunti (noin 6 euroa)

Kyllä, mutta valtio maksaa ne

-


Päivitetty viimeksi: 03/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.