Menettelyn kustannukset

Romania

Tässä perheoikeutta – lasten huoltoa – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan huoltajuuskanteen vireillepanneelle osapuolelle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavassa tilanteessa: Tapaus A – Kotimainen tilanne: Pariskunta on asunut yhdessä useita vuosia menemättä naimisiin. Erilleen muuttaessaan heillä on kolmivuotias lapsi.  Tuomioistuimen päätöksellä äidille määrätään lapsen huoltajuus ja isälle myönnetään tapaamisoikeus.  Äiti nostaa kanteen rajoittaakseen isän tapaamisoikeutta. Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne, jossa olet jäsenvaltiossa A toimiva lakimies: Pariskunta on asunut yhdessä useita vuosia jäsenvaltiossa (jäsenvaltio B) menemättä naimisiin. Heillä on yhteinen lapsi, mutta he muuttavat erilleen heti lapsen syntymän jälkeen. Jäsenvaltion B tuomioistuimen päätöksellä äidille määrätään lapsen huoltajuus ja isälle myönnetään tapaamisoikeus. Äiti muuttaa lapsen kanssa asumaan toiseen jäsenvaltioon (jäsenvaltio A) tuomioistuimen päätökseen sisältyvän luvan mukaisesti, ja isä jää jäsenvaltioon B. Muutaman vuoden kuluttua äiti nostaa kanteen jäsenvaltiossa A muuttaakseen isän tapaamisoikeuden ehtoja.

Sisällön tuottaja:
Romania

Kulut Romaniassa

Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riitojenratkaisun kulut


Tapaus­esi­merkki

Tuomioistuin

Muutoksenhaku

Vireille­pano­vaiheen maksut

Toimitus­kirjamaksut

Muut maksut

Vireillepano­vaiheen maksut

Toimituskirja­maksut

Tapaus A

8,30 leuta (noin 2 euroa), joka muodostuu 8 leusta (tuomio­istuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Henkilön, joka haluaa yksinkertaiset jäljennökset tuomio­istuimen henkilö­kunnan (kirjaajien) laatimista eri menettely­asiakirjoista, on maksetta­va kopiointi­maksut (jotka vaihtelevat 0,05 eurosta 1,25 euroon kopiota kohden).

1. Laillistaminen: Oikeuden päätöksen todistaminen oikeaksi vahvistamalla se – 2,15 leuta (noin 0,50 euroa), joka muodostuu 2 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)

2. Oikeuden päätöksen vahvistaminen täytäntöönpanokelpoiseksi: 4,15 leuta (noin 1 euro), joka muodostuu 4 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)

3. Erityinen laillistaminen (ns. supralegalisointi): 1,15 leuta (noin 0,25 euroa), joka muodostuu 1 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero) – vain, jos osapuoli tarvitsee sitä

50 prosenttia 8,30 leusta (noin 1 eurosta)

Henkilön, joka haluaa yksinkertaiset jäljennökset tuomioistuimen henkilökunnan (kirjaajien) laatimista eri menettelyasia­kirjoista, on maksettava kopiointimaksut (jotka vaihtelevat 0,05 eurosta 1,25 euroon kopiota kohden).

Tapaus B

8,3 leuta (noin 2 euroa), joka muodostuu 8 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Henkilön, joka haluaa yksinkertaiset jäljennökset tuomio­istuimen henkilö­kunnan (kirjaajien) laatimista eri menettely­asiakirjoista, on maksettava kopiointi­maksut (jotka vaihtelevat 0,05 eurosta 1,25 euroon kopiota kohden).

1. Laillistaminen: Oikeuden päätöksen todistaminen oikeaksi vahvistamalla se – 2,15 leuta (noin 0,50 euroa), joka muodostuu 2 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)

2. Oikeuden päätöksen vahvistaminen täytäntöönpanokelpoiseksi: 4,15 leuta (noin 1 euro), joka muodostuu 4 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)

3. Erityinen laillistaminen (ns. supralegalisointi): 1,15 leuta (noin 0,25 euroa), joka muodostuu 1 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero) – vain, jos osapuoli tarvitsee sitä

50 prosenttia 8,30 leusta (noin 1 eurosta)

Henkilön, joka haluaa yksinkertaiset jäljennökset tuomioistuimen henkilökunnan (kirjaajien) laatimista eri menettelyasia­kirjoista, on maksettava kopiointimaksut (jotka vaihtelevat 0,05 eurosta 1,25 euroon kopiota kohden).


Tapausesimerkki

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

Onko tämä vaihtoehto käytettävissä tällaisessa tapauksessa?

Kulut

Tapaus A

Kyllä

Kuluista määrätään sovittelusopimuksessa osapuolten ja sovittelijan sopimuksen mukaisesti.

Tapaus B

Kyllä

Kuluista määrätään sovittelusopimuksessa osapuolten ja sovittelijan sopimuksen mukaisesti.


Lakimiehen, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut


Tapaus­esi­merkki

Lakimies

Haastemies

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Kulut keskimäärin

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Tuomiota edeltävät kulut

Tuomion jälkeiset kulut

Tapaus A

EI

Oikeusapu­sopimuksesta riippuvat vaihtelevat kulut

Ei koske tätä tapausta, koska edustajan käyttäminen ei ole pakollista

EI

Ei koske tätä tapausta, koska oikeuden päätös (joka on annettu tuomion jälkeen) voidaan toimeenpanna vain, ellei hävinnyt osapuoli (isä) pane sitä täytäntöön vapaaehtoisesti.

Oikeuden päätöksen vahvistaminen täytäntöönpanokelpoi­seksi: 10,30 leuta (noin 2,50 euroa), joka muodostuu 10 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Huomautus: maksu vähintään 20 leuta (noin 5 euroa) ja enintään 400 leuta (noin 100 euroa)

Haastemiehen palkkiot: palkkio vähintään 50 leuta (noin 12,50 euroa) ja enintään 500 leuta (noin 125 euroa)

Tapaus B

EI

Oikeusapu­sopimuksesta riippuvat vaihtelevat kulut

Ei koske tätä tapausta, koska edustajan käyttäminen ei ole pakollista

EI

Ei koske tätä tapausta, koska oikeuden päätös (joka on annettu tuomion jälkeen) voidaan toimeenpanna vain, ellei hävinnyt osapuoli (isä) pane sitä täytäntöön vapaaehtoisesti.

Oikeuden päätöksen vahvistaminen täytäntöönpanokelpoiseksi: 10,30 leuta (noin 2,50 euroa), joka muodostuu 10 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Huomautus: maksu vähintään 20 leuta (noin 5 euroa) ja enintään 400 leuta (noin 100 euroa)

Haastemiehen palkkiot: palkkio vähintään 50 leuta (noin 12,50 euroa) ja enintään 500 leuta (noin 125 euroa)


Tapausesimerkki

Asiantuntija

Onko käyttäminen pakollista?

Kulut

Tapaus A

EI

Ei koske tätä tapausta

Tapaus B

EI

Ei koske tätä tapaustaTodistajien korvauksiin ja vakuuksiin liittyvät ja muut asianmukaiset kulut


Tapaus­esimerkki

Todistajille maksettavat korvaukset

Pantti, takaus tai muu vakuus

Maksetaanko todistajille korvauksia?

Kulut

Millaisissa tapauksissa näitä käytetään?

Kulut

Tapaus A

Kyllä

Matkakustannukset korvataan. Todistajan pyytäessä voidaan maksaa korvausta myös oikeudessa käytetystä ajasta (riippuen todistajan tulonlähteistä, kuten työsopimuksesta jne.).

Mahdolliset todisteiden suojaamista koskevat pyynnöt

8,30 leuta (noin 2 euroa), joka muodostuu 8 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Tapaus B

Kyllä

Matkakustannukset korvataan. Todistajan pyytäessä voidaan maksaa korvausta myös oikeudessa käytetystä ajasta (riippuen todistajan tulonlähteistä, kuten työsopimuksesta jne.).

Mahdolliset todisteiden suojaamista koskevat pyynnöt

8,30 leuta (noin 2 euroa), joka muodostuu 8 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)Oikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat suuntaa-antavat kulutTapaus­esimerkki

Oikeusapu

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Milloin tuki kattaa kaiken?

Edellytykset

Tapaus A

Ks. liite 1.

Ks. liite 1.

Ks. liite 1.

Tapaus B

Ks. liite 1.

Ks. liite 1.

Ks. liite 1.


Tapaus­esimerkki

Korvaus

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuiksi?

Jos korvaus ei kata koko summaa, minkä prosentuaalisen osuuden se yleensä kattaa?

Mitä kuluja ei korvata koskaan?

Onko tapauksia, joissa oikeusavusta olisi maksettava korvaus oikeusapua antavalle organisaatiolle?

Tapaus A

Kyllä

Yleensä kustannukset korvataan täysimääräisinä.

Jos äiti voittaa, kaikki hänelle aiheutuneet kulut voidaan periä tässä tapauksessa isältä.

EI

Tapaus B

Kyllä

Yleensä kustannukset korvataan täysimääräisinä.

Jos äiti voittaa, kaikki hänelle aiheutuneet kulut voidaan periä tässä tapauksessa isältä.

EIKäännös- ja tulkkauskulut


Tapaus­esimerkki

Kääntäminen

Tulkkaus

Muut erityisesti rajat ylittäviin riitoihin liittyvät kulut

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Kuvaus

Arvio kuluista

Tapaus A

Ei koske tätä tapausta

Ei koske tätä tapausta

Kun osapuoli, jota oikeuden pitäisi kuulla, on kuuro tai mykkä tai ei osaa kirjoittaa

23,15 leuta/tunti (noin 6 euroa)

-

-

Tapaus B

1. Kun tuomioistuimelle toimitetut (asiaan liittyvät) asiakirjat ovat vieraskielisiä

2. Lisäksi osapuolen kiistäessä asiakirjan romaniankielisen käännöksen virheettömyyden tuomioistuin voi pyytää auktorisoitua kääntäjää kääntämään asiakirjan.

Kulut vaihtelevat käännössopimuksen mukaan, tai jos käännöksen tekee tuomioistuimen pyynnöstä auktorisoitu kääntäjä, kulut ovat 33,56 leuta (noin 8 euroa) A4-sivua kohden.

Jos vähintään toinen osapuoli ei puhu romaniaa

Valtio A = Romania

23,15 leuta/tunti (noin 6 euroa)

Kyllä, mutta valtio maksaa ne

-


Päivitetty viimeksi: 03/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.