Menettelyn kustannukset

Romania

Tässä perheoikeutta – elatusapua – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan kantajalle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavassa tilanteessa: Tapaus A – Kotimainen tilanne: Pariskunta on asunut yhdessä useita vuosia menemättä naimisiin. Erilleen muuttaessaan heillä on kolmivuotias lapsi. Lapsen huoltajuus määrätään tuomioistuimen päätöksellä lapsen äidille. Ainoa ratkaisematon erimielisyys koskee elatusavun määrää, joka isän on maksettava äidille lapsen huoltoa ja koulutusta varten. Äiti vie asian oikeuteen. Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne, jossa olet jäsenvaltiossa A toimiva lakimies: Pariskunta on asunut yhdessä jäsenvaltion (jäsenvaltio B) alueella menemättä naimisiin. Heillä on kolmivuotias lapsi. He muuttavat erilleen. Jäsenvaltion B tuomioistuimen päätöksellä lapsen huoltajuus määrätään äidille. Isän suostumuksella äiti ja lapsi muuttavat asumaan toiseen jäsenvaltioon (jäsenvaltio A), josta tulee heidän asuinpaikkansa. Ratkaisematta on vielä yksi erimielisyys. Tämä koskee elatusavun määrää, joka isän olisi maksettava äidille lapsen huoltoa ja koulutusta varten. Äiti vie asian oikeuteen jäsenvaltiossa A.

Sisällön tuottaja:
Romania

Kulut Romaniassa

Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riitojenratkaisun kulut


Tapaus­esi­merkki

Tuomioistuin

Muutoksenhaku

Vireille­pano­vaiheen maksut

Toimitus­kirja­maksut

Muut maksut

Vireille­pano­vaiheen maksut

Toimituskirjamaksut

Muut maksut

Tapaus A

Ei oikeu­den­käynti­maksuja

Henkilön, joka haluaa yksinkertaiset jäljennökset tuomio­istuimen henkilö­kunnan (kirjaajien) laatimista eri menettelyasiakirjoista, on maksettava kopiointi­maksut (jotka vaihtelevat 0,05 eurosta 1,25 euroon kopiota kohden).

1. Laillistaminen: Oikeuden päätöksen todistaminen oikeaksi vahvistamalla se – 2,15 leuta (noin 0,50 euroa), joka muodostuu 2 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)

2. Oikeuden päätöksen vahvistaminen täytäntöönpano­kelpoiseksi: 4,15 leuta (noin 1 euro), joka muodostuu 4 leusta (tuomio­istuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)

3. Erityinen laillistaminen (ns. supralegalisointi): 1,15 leuta (noin 0,25 euroa), joka muodostuu 1 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero) – vain, jos osapuoli tarvitsee sitä

Ei oikeuden­käynti­maksuja

Henkilön, joka haluaa yksinkertaiset jäljennökset tuomioistuimen henkilökunnan (kirjaajien) laatimista eri menettelyasiakirjoista, on maksettava kopiointimaksut (jotka vaihtelevat 0,05 eurosta 1,25 euroon kopiota kohden).

-

Tapaus B

Ei oikeuden­käynti­maksuja

Henkilön, joka haluaa yksin­kertaiset jäljennökset tuomioistuimen henkilö­kunnan (kirjaajien) laatimista eri menettely­asiakirjoista, on maksettava kopiointi­maksut (jotka vaihtelevat 0,05 eurosta 1,25 euroon kopiota kohden).

1. Laillistaminen: Oikeuden päätöksen todistaminen oikeaksi vahvistamalla se – 2,15 leuta (noin 0,50 euroa), joka muodostuu 2 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)

2. Oikeuden päätöksen vahvistaminen täytäntöönpano­kelpoiseksi: 4,15 leuta (noin 1 euro), joka muodostuu 4 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)

3. Erityinen laillistaminen (ns. supralegalisointi): 1,15 leuta (noin 0,25 euroa), joka muodostuu 1 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero) – vain, jos osapuoli tarvitsee sitä

Ei oikeudenkäyntimaksuja

Henkilön, joka haluaa yksinkertaiset jäljennökset tuomioistuimen henkilökunnan (kirjaajien) laatimista eri menettelyasiakirjoista, on maksettava kopiointimaksut (jotka vaihtelevat 0,05 eurosta 1,25 euroon kopiota kohden).

-


Tapausesimerkki

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

Onko tämä vaihtoehto käytettävissä tällaisessa tapauksessa?

Kulut

Tapaus A

Kyllä

Kuluista määrätään sovittelusopimuksessa

osapuolten ja sovittelijan sopimuksen mukaisesti.

Tapaus B

Kyllä

Kuluista määrätään sovittelusopimuksessa

osapuolten ja sovittelijan sopimuksen mukaisesti.Lakimiehen, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut


Tapaus­esimerkki

Lakimies

Haastemies

Onko edusta­jan käyttä­minen pakollis­ta?

Kulut keskimäärin

Onko edustajan käyttä­minen pakollista?

Tuomiota edeltävät kulut

Tuomion jälkeiset kulut

Tapaus A

EI

Oikeusapu­sopimuksesta riippuvat vaihtelevat kulut

Ei koske tätä tapausta, koska edustajan käyttäminen ei ole pakollista.

EI

Ei koske tätä tapausta, koska oikeuden päätös (joka on annettu tuomion jälkeen) voidaan toimeenpanna vain, ellei hävinnyt osapuoli (isä) pane sitä täytäntöön vapaaehtoisesti.

Oikeuden päätöksen vahvistaminen täytäntöönpano­kelpoiseksi: 10,30 leuta (noin 2,50 euroa), joka muodostuu 10 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Huomautus: maksu vähintään 20 leuta (noin 5 euroa) ja enintään 400 leuta (noin 100 euroa)

Haastemiehen palkkiot: palkkio vähintään 50 leuta (noin 12,50 euroa) ja enintään 500 leuta (noin 125 euroa)

Tapaus B

EI

Oikeusapu­sopimuksesta riippuvat vaihtelevat kulut

Ei koske tätä tapausta, koska edustajan käyttäminen ei ole pakollista.

EI

Ei koske tätä tapausta, koska oikeuden päätös (joka on annettu tuomion jälkeen) voidaan toimeen­panna vain, ellei hävinnyt osapuoli (isä) pane sitä täytäntöön vapaaehtoisesti.

Oikeuden päätöksen vahvistaminen täytäntöönpanokelpoiseksi: 10,30 leuta (noin 2,50 euroa), joka muodostuu 10 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Huomautus: maksu vähintään 20 leuta (noin 5 euroa) ja enintään 400 leuta (noin 100 euroa)

Haastemiehen palkkiot: palkkio vähintään 50 leuta (noin 12,5 euroa) ja enintään 500 leuta (noin 125 euroa)


Tapausesimerkki

Asiantuntija

Onko käyttäminen pakollista?

Kulut

Tapaus A

EI

Ei koske tätä tapausta

Tapaus B

EI

Ei koske tätä tapaustaTodistajien korvauksiin ja vakuuksiin liittyvät ja muut asianmukaiset kulut


Tapaus­esimerkki

Todistajille maksettavat korvaukset

Pantti, takaus tai muu vakuus

Maksetaanko todistajille korvauksia?

Kulut

Millaisissa tapauksissa näitä käytetään?

Kulut

Tapaus A

Ei koske tätä tapausta, koska todistajia ei kuulla.

Ei koske tätä tapausta, koska todistajia ei kuulla.

Jos osapuoli pyytää suojaustoimenpiteitä (takavarikon suojaaminen, ulosmittaus)

10,30 leuta (noin 2,50 euroa), joka muodostuu 10 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Tapaus B

Ei koske tätä tapausta, koska todistajia ei kuulla.

Ei koske tätä tapausta, koska todistajia ei kuulla.

Jos osapuoli pyytää suojaustoimenpiteitä (takavarikon suojaaminen, ulosmittaus)

10,30 leuta (noin 2,50 euroa), joka muodostuu 10 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)Oikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat suuntaa-antavat kulutTapaus­esimerkki

Oikeusapu

Korvaus

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Milloin tuki kattaa kaiken?

Edellytykset

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuiksi?

Jos korvaus ei kata koko summaa, minkä prosentuaalisen osuuden se yleensä kattaa?

Mitä kuluja ei korvata koskaan?

Onko tapauksia, joissa oikeusavusta olisi maksettava korvaus oikeusapua antavalle organisaatiolle?

Tapaus A

Ks. liite 1.

Ks. liite 1.

Ks. liite 1.

Kyllä

Yleensä kustannukset korvataan täysimääräisinä.

Jos äiti voittaa, kaikki hänelle aiheutuneet kulut voidaan periä tässä tapauksessa isältä.

EI

Tapaus B

Ks. liite 1.

Ks. liite 1.

Ks. liite 1.

Kyllä

Yleensä kustannukset korvataan täysimääräisinä.

Jos äiti voittaa, kaikki hänelle aiheutuneet kulut voidaan periä tässä tapauksessa isältä.

EIKäännös- ja tulkkauskulut


Tapaus­esimerkki

Kääntäminen

Tulkkaus

Muut erityisesti rajat ylittäviin riitoihin liittyvät kulut

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Kuvaus

Tapaus A

Ei koske tätä tapausta

Ei koske tätä tapausta

Kun osapuoli, jota oikeuden pitäisi kuulla, on kuuro tai mykkä tai ei osaa kirjoittaa

23,15 leuta/tunti (noin 6 euroa)

Tapaus B

1. Kun tuomioistuimelle toimitetut (asiaan liittyvät) asiakirjat ovat vieraskielisiä

2. Lisäksi osapuolen kiistäessä asiakirjan romaniankielisen käännöksen virheettömyyden tuomioistuin voi pyytää auktorisoitua kääntäjää kääntämään asiakirjan.

Kulut vaihtelevat käännössopimuksen mukaan, tai jos käännöksen tekee tuomioistuimen pyynnöstä auktorisoitu kääntäjä, kulut ovat 33,56 leuta (noin 8 euroa) A4-sivua kohden.

Jos vähintään toinen osapuoli ei puhu romaniaa

Valtio A = Romania

23,15 leuta/tunti (noin 6 euroa)

Kyllä, mutta valtio maksaa ne


Päivitetty viimeksi: 03/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.