Menettelyn kustannukset

Romania

Tässä kauppaoikeutta – sopimusoikeutta – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan myyjälle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavassa tilanteessa: Tapaus A – Kotimainen tilanne: Yhtiö on toimittanut ostajalle tavaraa 20 000 euron arvosta. Myyjä ei ole saanut maksua, koska ostaja katsoo, ettei tavara ole sopimuksen mukaista. Myyjä päättää nostaa kanteen saadakseen täyden kauppahinnan. Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne: Yhtiö, jonka kotipaikka on jäsenvaltiossa B, toimittaa 20 000 euron arvosta tavaraa jäsenvaltiossa A olevalle ostajalle. Sopimukseen sovelletaan jäsenvaltion B lakia ja se on laadittu jäsenvaltion B kielellä. Myyjä ei ole saanut maksua, koska jäsenvaltiossa A oleva ostaja katsoo, ettei tavara ole sopimuksen mukaista. Myyjä päättää nostaa kanteen jäsenvaltiossa A saadakseen maksun täydestä, ostajan kanssa tehdyssä sopimuksessa määritetystä hinnasta.

Sisällön tuottaja:
Romania

Kulut Romaniassa

Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riitojenratkaisun kulut


Tapaus­esi­merkki

Tuomioistuin

Muutoksenhaku

Vireillepano­vaiheen maksut

Toimituskirja­maksut

Muut maksut

Vireillepano­vaiheen maksut

Toimituskirjamaksut

Tapaus A

2 849,1998 leuta (noin 710 euroa), joka muodostuu 2 844,1998 leusta (tuomio­istuimen perimä maksu) ja 5 leusta (leimavero)

Henkilön, joka haluaa yksinkertaiset jäljennökset tuomioistuimen henkilökunnan (kirjaajien) laatimista eri menettelyasia­kirjoista, on maksettava kopiointi­maksut (jotka vaihtelevat 0,05 eurosta 1,25 euroon kopiota kohden).

1. Laillistaminen: Oikeuden päätöksen todistaminen oikeaksi vahvistamalla se – 2,15 leuta (noin 0,50 euroa), joka muodostuu 2 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)

2. Oikeuden päätöksen vahvistaminen täytäntöönpano­kelpoiseksi: 4,15 leuta (noin 1 euro), joka muodostuu 4 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)

3. Erityinen laillistaminen (ns. supralegalisointi): 1,15 leuta (noin 0,25 euroa), joka muodostuu 1 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero) – vain, jos osapuoli tarvitsee sitä

50 prosenttia vireillepanovaiheen maksuista eli 1 424,5999 leuta (noin 355 euroa)

Henkilön, joka haluaa yksinkertaiset jäljennökset tuomioistuimen henkilökunnan (kirjaajien) laatimista eri menettelyasiakirjoista, on maksettava kopiointimaksut (jotka vaihtelevat 0,05 eurosta 1,25 euroon kopiota kohden).

Tapaus B

2 849,1998 leuta (noin 710 euroa), joka muodostuu 2 844,1998 leusta (tuomio­istuimen perimä maksu) ja 5 leusta (leimavero)

Henkilön, joka haluaa yksinkertaiset jäljennökset tuomioistuimen henkilökunnan (kirjaajien) laatimista eri menettelyasiakirjoista, on maksettava kopiointimaksut (jotka vaihtelevat 0,05 eurosta 1,25 euroon kopiota kohden).

1. Laillistaminen: Oikeuden päätöksen todistaminen oikeaksi vahvistamalla se – 2,15 leuta (noin 0,50 euroa), joka muodostuu 2 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)

2. Oikeuden päätöksen vahvistaminen täytäntöönpano­kelpoiseksi: 4,15 leuta (noin 1 euro), joka muodostuu 4 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)

3. Erityinen laillistaminen (ns. supralegalisointi): 1,15 leuta (noin 0,25 euroa), joka muodostuu 1 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero) – vain, jos osapuoli tarvitsee sitä

50 prosenttia vireillepano­vaiheen maksuista eli 1 424,5999 leuta (noin 355 euroa)

Henkilön, joka haluaa yksinkertaiset jäljennökset tuomioistuimen henkilökunnan (kirjaajien) laatimista eri menettelyasiakirjoista, on maksettava kopiointimaksut (jotka vaihtelevat 0,05 eurosta 1,25 euroon kopiota kohden).


Tapausesimerkki

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

Onko tämä vaihtoehto käytettävissä tällaisessa tapauksessa?

Kulut

Tapaus A

Kyllä

Kuluista määrätään sovittelusopimuksessa osapuolten ja sovittelijan sopimuksen mukaisesti.

Tapaus B

Kyllä

Kuluista määrätään sovittelusopimuksessa osapuolten ja sovittelijan sopimuksen mukaisesti.Lakimiehen, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut


Tapaus­esi­merkki

Lakimies

Haastemies

Asiantuntija

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Kulut keski­määrin

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Tuomiota edeltävät kulut

Tuomion jälkeiset kulut

Onko käyttäminen pakollista?

Kulut

Tapaus A

EI

Oikeusapu­sopimuk­sesta riippuvat vaihtelevat kulut

Ei koske tätä tapausta, koska edustajan käyttämi­nen ei ole pakollista

EI

Ei koske tätä tapausta, koska oikeuden päätös (joka on annettu tuomion jälkeen) voidaan toimeenpanna vain, ellei hävinnyt osapuoli pane sitä täytäntöön vapaa­ehtoisesti.

Oikeuden päätöksen vahvistaminen täytäntöön­panokelpoi­seksi: 10,30 leuta (noin 2,50 euroa), joka muodostuu 10 leusta (tuomio­istuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Huomautus: maksu vähintään 20 leuta (noin 5 euroa) ja enintään 400 leuta (noin 100 euroa)

Haastemiehen palkkio: enintään 2 400 leuta (noin 600 euroa)

EI

Vaihtelevat kulut, jotka tuomio­istuin määrittelee vaadittavan asian­tuntemuksen mukaan

Tapaus B

EI

Oikeusapu­sopimuk­sesta riippuvat vaihtelevat kulut

Ei koske tätä tapausta, koska edustajan käyttämi­nen ei ole pakollista

EI

Ei koske tätä tapausta, koska oikeuden päätös (joka on annettu tuomion jälkeen) voidaan toimeenpanna vain, ellei hävinnyt osapuoli pane sitä täytäntöön vapaa­ehtoisesti.

Oikeuden päätöksen vahvistaminen täytäntöönpano­kelpoiseksi: 10,30 leuta (noin 2,50 euroa), joka muodostuu 10 leusta (tuomio­istuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Huomautus: maksu vähintään 20 leuta (noin 5 euroa) ja enintään 400 leuta (noin 100 euroa)

Haaste­miehen palkkio: enintään 2 400 leuta (noin 600 euroa)

EI

Vaihtelevat kulut, jotka tuomioistuin määrittelee vaadittavan asian­tuntemuk­sen mukaan


Todistajien korvauksiin ja vakuuksiin liittyvät ja muut asianmukaiset kulut


Tapaus­esimerkki

Todistajille maksettavat korvaukset

Pantti, takaus tai muu vakuus

Maksetaanko todistajille korvauksia?

Kulut

Millaisissa tapauksissa näitä käytetään?

Kulut

Tapaus A

Kyllä

Matkakustannukset korvataan. Todistajan pyytäessä voidaan maksaa korvausta myös oikeudessa käytetystä ajasta (riippuen todistajan tulonlähteistä, kuten työsopimuksesta jne.).

Mahdolliset todisteiden suojaamista koskevat pyynnöt (todisteet tällaisista suojatuista asiakirjoista)

8,30 leuta (noin 2 euroa), joka muodostuu 8 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Jos osapuoli pyytää suojaustoimenpiteitä (takavarikon suojaaminen, ulosmittaus)

10,30 leuta (noin 2,50 euroa), joka muodostuu 10 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Tapaus B

Matkakustannukset korvataan. Todistajan pyytäessä voidaan maksaa korvausta myös oikeudessa käytetystä ajasta (riippuen todistajan tulonlähteistä, kuten työsopimuksesta jne.).

Mahdolliset todisteiden suojaamista koskevat pyynnöt (todisteet tällaisista suojatuista asiakirjoista)

8,30 leuta (noin 2 euroa), joka muodostuu 8 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Kyllä

Jos osapuoli pyytää suojaustoimenpiteitä (takavarikon suojaaminen, ulosmittaus)

10,30 leuta (noin 2,50 euroa), joka muodostuu 10 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)Oikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat suuntaa-antavat kulutTapaus­esimerkki

Oikeusapu

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Milloin tuki kattaa kaiken?

Edellytykset

Tapaus A

Tapaus B
Tapaus­esimerkki

Korvaus

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuiksi?

Jos korvaus ei kata koko summaa, minkä prosentuaalisen osuuden se yleensä kattaa?

Mitä kuluja ei korvata koskaan?

Onko tapauksia, joissa oikeusavusta olisi maksettava korvaus oikeusapua antavalle organisaatiolle?

Tapaus A

Kyllä

Yleensä kustannukset korvataan täysimääräisinä.

Tässä tapauksessa kaikki kulut voidaan korvata.

Kaikki kulut voidaan korvata, lukuun ottamatta seuraavaan tilanteeseen liittyviä kuluja: ostajan, joka tunnustaa myyjän kanteen ensimmäisessä käsittelyssä, ei tarvitse maksaa oikeudenkäyntikuluja, paitsi jos hänelle on ilmoitettu asiasta ennen käsittelyä.

Jos tuomioistuin hyväksyy osittain kummankin osapuolen vaateet, se määrittelee, missä määrin osapuolet voidaan määrätä maksamaan oikeudenkäyntikulut, ja voi myös antaa määräyksen kulujen korvaamisesta.

Lisäksi tuomioistuimella on oikeus korottaa tai alentaa asianajajan palkkiota, jos se katsoo palkkion olevan kohtuuttoman suuri tai pieni suhteessa asian arvoon tai asianajajan tekemään työhön.

EI

Tapaus B

Kyllä

Yleensä kustannukset korvataan täysimääräisinä.

Tässä tapauksessa kaikki kulut voidaan korvata.

Kaikki kulut voidaan korvata, lukuun ottamatta seuraavaan tilanteeseen liittyviä kuluja: ostajan, joka tunnustaa myyjän kanteen ensimmäisessä käsittelyssä, ei tarvitse maksaa oikeudenkäyntikuluja, paitsi jos hänelle on ilmoitettu asiasta ennen käsittelyä.

Jos tuomioistuin hyväksyy osittain kummankin osapuolen vaateet, se määrittelee, missä määrin osapuolet voidaan määrätä maksamaan oikeudenkäyntikulut, ja voi myös antaa määräyksen kulujen korvaamisesta.

Lisäksi tuomioistuimella on oikeus korottaa tai alentaa asianajajan palkkiota, jos se katsoo palkkion olevan kohtuuttoman suuri tai pieni suhteessa asian arvoon tai asianajajan tekemään työhön.

EI


Käännös- ja tulkkauskulut


Tapaus­esimerkki

Kääntäminen

Tulkkaus

Muut erityisesti rajat ylittäviin riitoihin liittyvät kulut

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Kuvaus

Tapaus A

Yleensä, ei koske tätä tapausta

Yleensä, ei koske tätä tapausta

Kun osapuoli, jota oikeuden pitäisi kuulla, on kuuro tai mykkä tai ei osaa kirjoittaa

23,15 leuta/tunti (noin 6 euroa)

-

-

Tapaus B

1. Kun tuomioistuimelle toimitetut (asiaan liittyvät) asiakirjat ovat vieraskielisiä

2. Lisäksi osapuolen kiistäessä asiakirjan romaniankielisen käännöksen virheettömyyden tuomioistuin voi pyytää auktorisoitua kääntäjää kääntämään asiakirjan.

Kulut vaihtelevat käännössopimuksen mukaan, tai jos käännöksen tekee tuomioistuimen pyynnöstä auktorisoitu kääntäjä, kulut ovat 33,56 leuta (noin 8 euroa) A4-sivua kohden.

Jos vähintään toinen osapuoli ei puhu romaniaa Valtio A = Romania

23,15 leuta/tunti (noin 6 euroa)

Kyllä, mutta valtio maksaa ne

-


Päivitetty viimeksi: 03/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.