Menettelyn kustannukset

Romania

Tässä kauppaoikeutta – vahingonvastuuta – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan asiakkaalle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavassa tilanteessa: Tapaus A – Kotimainen tilanne: Lämmityslaitevalmistaja toimittaa lämmityslaitteen asentajalle. Asentaja myy lämmityslaitteen asiakkaalleen tämän kotiin asennettavaksi (ja asentaa laitteen paikoilleen). Pian tämän jälkeen talossa syttyy tulipalo. Kaikilla osapuolilla (laitevalmistaja, asentaja ja asiakas) on vakuutus. Tulipalon alkuperä on kiistanalainen. Kukaan ei halua korvata asiakkaan kärsimää vahinkoa. Asiakas päättää nostaa kanteen ja vaatia täyttä korvausta lämmityslaitevalmistajalta, lämmityslaitteen asentajalta ja vakuutusyhtiöiltä. Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne: Jäsenvaltiossa B oleva lämmityslaitevalmistaja toimittaa lämmityslaitteen jäsenvaltiossa C olevalle asentajalle. Asentaja myy lämmityslaitteen asiakkaalleen asennettavaksi tämän kotiin jäsenvaltiossa A (ja asentaa laitteen paikoilleen). Pian tämän jälkeen talossa syttyy tulipalo. Kullakin osapuolella (laitevalmistaja, asentaja ja asiakas) on omassa jäsenvaltiossaan olevan vakuutusyhtiön vakuutus. Tulipalon alkuperä on kiistanalainen. Kukaan ei halua korvata asiakkaan vahinkoa. Asiakas päättää nostaa kanteen jäsenvaltiossa A ja vaatia täyttä korvausta lämmityslaitevalmistajalta, lämmityslaitteen asentajalta ja jäsenvaltiossa A olevalta vakuutusyhtiöiltä.

Sisällön tuottaja:
Romania

Kulut Romaniassa

Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riitojenratkaisun kulut


Tapausesimerkki

Tuomioistuin

Vireillepanovaiheen maksut

Toimituskirjamaksut

Muut maksut

Tapaus A

Kanteen nostamisesta perittävät vireillepanovaiheen kustannukset (jotka sisältävät tuomioistuimen perimän maksun ja leimaveron) riippuvat siitä, millaiseksi kantaja arvioi vaateen määrän (arvon). Ne voivat vaihdella 0,50 eurosta 1 300 euroon.

Henkilön, joka haluaa yksinkertaiset jäljennökset tuomioistuimen henkilökunnan (kirjaajien) laatimista eri menettelyasiakirjoista, on maksettava kopiointimaksut (jotka vaihtelevat 0,05 eurosta 1,25 euroon kopiota kohden).

1. Laillistaminen: Oikeuden päätöksen todistaminen oikeaksi vahvistamalla se – 2,15 leuta (noin 0,50 euroa), joka muodostuu 2 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)

2. Oikeuden päätöksen vahvistaminen täytäntöönpanokelpoiseksi: 4,15 leuta (noin 1 euro), joka muodostuu 4 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)

3. Erityinen laillistaminen (ns. supralegalisointi): 1,15 leuta (noin 0,25 euroa), joka muodostuu 1 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero) – vain, jos osapuoli tarvitsee sitä

Tapaus B

Kanteen nostamisesta perittävät vireillepanovaiheen kustannukset (jotka sisältävät tuomioistuimen perimän maksun ja leimaveron) riippuvat siitä, millaiseksi kantaja arvioi vaateen määrän (arvon). Ne voivat vaihdella 0,50 eurosta 1 300 euroon.

Henkilön, joka haluaa yksinkertaiset jäljennökset tuomioistuimen henkilökunnan (kirjaajien) laatimista eri menettelyasiakirjoista, on maksettava kopiointimaksut (jotka vaihtelevat 0,05 eurosta 1,25 euroon kopiota kohden).

1. Laillistaminen: Oikeuden päätöksen todistaminen oikeaksi vahvistamalla se – 2,15 leuta (noin 0,50 euroa), joka muodostuu 2 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)

2. Oikeuden päätöksen vahvistaminen täytäntöönpanokelpoiseksi: 4,15 leuta (noin 1 euro), joka muodostuu 4 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero)

3. Erityinen laillistaminen (ns. supralegalisointi): 1,15 leuta (noin 0,25 euroa), joka muodostuu 1 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,15 leusta (leimavero) – vain, jos osapuoli tarvitsee sitäTapausesimerkki

Muutoksenhaku

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

Vireillepanovaiheen maksut

Toimituskirjamaksut

Muut maksut

Onko tämä vaihtoehto käytettävissä tällaisessa tapauksessa?

Kulut

Tapaus A

50 prosenttia vireillepanovaiheen kuluista, jotka peritään kanteen nostamisesta tuomioistuimessa

Henkilön, joka haluaa yksinkertaiset jäljennökset tuomioistuimen henkilökunnan (kirjaajien) laatimista eri menettelyasiakirjoista, on maksettava kopiointimaksut (jotka vaihtelevat 0,05 eurosta 1,25 euroon kopiota kohden).

-

Kyllä

Kuluista määrätään sovittelusopimuksessa osapuolten ja sovittelijan sopimuksen mukaisesti.

Tapaus B

50 prosenttia vireillepanovaiheen kuluista, jotka peritään kanteen nostamisesta tuomioistuimessa

Henkilön, joka haluaa yksinkertaiset jäljennökset tuomioistuimen henkilökunnan (kirjaajien) laatimista eri menettelyasiakirjoista, on maksettava kopiointimaksut (jotka vaihtelevat 0,05 eurosta 1,25 euroon kopiota kohden).

-

Kyllä


Lakimiehen, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut


Tapaus­esimerkki

Lakimies

Haastemies

Asiantuntija

Onko edustajan käyttämi­nen pakollista?

Kulut keskimäärin

Onko edustajan käyttämi­nen pakollista?

Tuomiota edeltävät kulut

Tuomion jälkeiset kulut

Onko käyttämi­nen pakollista?

Kulut

Tapaus A

EI

Oikeusapu­sopimukses­ta riippuvat vaihtelevat kulut

Ei koske tätä tapausta, koska edustajan käyttäminen ei ole pakollista

EI

Ei koske tätä tapausta, koska oikeuden päätös (joka on annettu tuomion jälkeen) voidaan toimeen­panna vain, ellei hävinnyt osapuoli pane sitä täytäntöön vapaa­ehtoisesti.

Oikeuden päätöksen vahvistaminen täytäntöönpano­kelpoiseksi: 10,30 leuta (noin 2,50 euroa), joka muodostuu 10 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Huomautus: maksu vähintään 20 leuta (noin 5 euroa) ja enintään 400 leuta (noin 100 euroa)

Haastemiehen palkkio: riippuu tuomioistuimen määräämästä korvaussummasta

Kyllä

Vaihtele­vat kulut, jotka tuomio­istuin määritte­lee vaaditta­van asiantun­temuksen mukaan

Tapaus B

EI

Oikeusapu­sopimukses­ta riippuvat vaihtelevat kulut

Ei koske tätä tapausta, koska edustajan käyttäminen ei ole pakollista

EI

Ei koske tätä tapausta, koska oikeuden päätös (joka on annettu tuomion jälkeen) voidaan toimeen­panna vain, ellei hävinnyt osapuoli pane sitä täytäntöön vapaa­ehtoisesti.

Oikeuden päätöksen vahvistaminen täytäntöönpano­kelpoiseksi: 10,30 leuta (noin 2,50 euroa), joka muodostuu 10 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Huomautus: maksu vähintään 20 leuta (noin 5 euroa) ja enintään 400 leuta (noin 100 euroa)

Haastemiehen palkkio: riippuu tuomioistuimen määräämästä korvaussummasta

Kyllä

Vaihtele­vat kulut, jotka tuomio­istuin määritte­lee vaaditta­van asiantun­temuksen mukaanTodistajien korvauksiin ja vakuuksiin liittyvät ja muut asianmukaiset kulut


Tapaus­esimerkki

Todistajille maksettavat korvaukset

Pantti, takaus tai muu vakuus

Maksetaanko todistajille korvauksia?

Kulut

Millaisissa tapauksissa näitä käytetään?

Kulut

Tapaus A

Kyllä

Matkakustannukset korvataan. Todistajan pyytäessä voidaan maksaa korvausta myös oikeudessa käytetystä ajasta (riippuen todistajan tulonlähteistä, kuten työsopimuksesta jne.).

Mahdolliset todisteiden suojaamista koskevat pyynnöt (todisteet tällaisista suojatuista asiakirjoista)

8,30 leuta (noin 2 euroa), joka muodostuu 8 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Jos osapuoli pyytää suojaustoimenpiteitä (takavarikon suojaaminen, ulosmittaus)

10,30 leuta (noin 2,50 euroa), joka muodostuu 10 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Tapaus B

Kyllä

Matkakustannukset korvataan. Todistajan pyytäessä voidaan maksaa korvausta myös oikeudessa käytetystä ajasta (riippuen todistajan tulonlähteistä, kuten työsopimuksesta jne.).

Mahdolliset todisteiden suojaamista koskevat pyynnöt (todisteet tällaisista suojatuista asiakirjoista)

8,30 leuta (noin 2 euroa), joka muodostuu 8 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)

Jos osapuoli pyytää suojaustoimenpiteitä (takavarikon suojaaminen, ulosmittaus)

10,30 leuta (noin 2,50 euroa), joka muodostuu 10 leusta (tuomioistuimen perimä maksu) ja 0,30 leusta (leimavero)Oikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat suuntaa-antavat kulutTapaus­esimerkki

Oikeusapu

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Milloin tuki kattaa kaiken?

Edellytykset

Tapaus A

Jos kantaja on luonnollinen henkilö, ks. liite 1.

Jos kantaja on luonnollinen henkilö, ks. liite 1.

Jos kantaja on luonnollinen henkilö, ks. liite 1.

Tapaus B

Jos kantaja on luonnollinen henkilö, ks. liite 1.

Jos kantaja on luonnollinen henkilö, ks. liite 1.

Jos kantaja on luonnollinen henkilö, ks. liite 1.
Tapaus­esimerkki

Korvaus

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuiksi?

Jos korvaus ei kata koko summaa, minkä prosentuaalisen osuuden se yleensä kattaa?

Mitä kuluja ei korvata koskaan?

Onko tapauksia, joissa oikeusavusta olisi maksettava korvaus oikeusapua antavalle organisaatiolle?

Tapaus A

Kyllä

Yleensä kustannukset korvataan täysimääräisinä.

Tässä tapauksessa kaikki kulut voidaan korvata.

Kaikki kulut voidaan korvata, lukuun ottamatta seuraavaan tilanteeseen liittyviä kuluja: vastaajan, joka tunnustaa kantajan nostaman kanteen ensimmäisessä käsittelyssä, ei tarvitse maksaa oikeudenkäyntikuluja, paitsi jos hänelle on ilmoitettu asiasta ennen käsittelyä.

Jos tuomioistuin hyväksyy osittain kummankin osapuolen vaateet, se määrittelee, missä määrin osapuolet voidaan määrätä maksamaan oikeudenkäyntikulut. Tuomioistuin voi myös antaa määräyksen kulujen korvaamisesta.

Lisäksi tuomioistuimella on oikeus korottaa tai alentaa asianajajan palkkiota, jos se katsoo palkkion olevan kohtuuttoman suuri tai pieni suhteessa asian arvoon tai asianajajan tekemään työhön.

EI

Tapaus B

Kyllä

Yleensä kustannukset korvataan täysimääräisinä.

Kaikki kulut voidaan korvata, lukuun ottamatta seuraavaan tilanteeseen liittyviä kuluja: vastaajan, joka tunnustaa kantajan nostaman kanteen ensimmäisessä käsittelyssä, ei tarvitse maksaa oikeudenkäyntikuluja, paitsi jos hänelle on ilmoitettu asiasta ennen käsittelyä.

Jos tuomioistuin hyväksyy osittain kummankin osapuolen vaateet, se määrittelee, missä määrin osapuolet voidaan määrätä maksamaan oikeudenkäyntikulut. Tuomioistuin voi myös antaa määräyksen kulujen korvaamisesta.

Lisäksi tuomioistuimella on oikeus korottaa tai alentaa asianajajan palkkiota, jos se katsoo palkkion olevan kohtuuttoman suuri tai pieni suhteessa asian arvoon tai asianajajan tekemään työhön.

EIKäännös- ja tulkkauskulut


Tapaus­esimerkki

Kääntäminen

Tulkkaus

Muut erityisesti rajat ylittäviin riitoihin liittyvät kulut

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Kuvaus

Tapaus A

Yleensä, ei koske tätä tapausta

Yleensä, ei koske tätä tapausta

Kun osapuoli, jota oikeuden pitäisi kuulla, on kuuro tai mykkä tai ei osaa kirjoittaa

23,15 leuta/tunti (noin 6 euroa)

Tapaus B

1. Kun tuomioistuimelle toimitetut (asiaan liittyvät) asiakirjat ovat vieraskielisiä

2. Lisäksi osapuolen kiistäessä asiakirjan romaniankielisen käännöksen virheettömyyden tuomioistuin voi pyytää auktorisoitua kääntäjää kääntämään asiakirjan.

Kulut vaihtelevat käännössopimuksen mukaan, tai jos käännöksen tekee tuomioistuimen pyynnöstä auktorisoitu kääntäjä, kulut ovat 33,56 leuta (noin 8 euroa) A4-sivua kohden.

Jos vähintään toinen osapuoli ei puhu romaniaa Valtio A = Romania

23,15 leuta/tunti (noin 6 euroa)

Kyllä, mutta valtio maksaa ne


Päivitetty viimeksi: 03/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.