Tämän sivun alkukielistä versiota espanja on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: bulgariasaksaenglantiranskaportugali.
Swipe to change

Menettelyn kustannukset

Espanja

Tässä perheoikeutta – lasten huoltoa – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan huoltajuuskanteen vireillepanneelle osapuolelle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavassa tilanteessa: Tapaus A – Kotimainen tilanne: Pariskunta on asunut yhdessä useita vuosia menemättä naimisiin. Erilleen muuttaessaan heillä on kolmivuotias lapsi.  Tuomioistuimen päätöksellä äidille määrätään lapsen huoltajuus ja isälle myönnetään tapaamisoikeus.  Äiti nostaa kanteen rajoittaakseen isän tapaamisoikeutta. Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne, jossa olet jäsenvaltiossa A toimiva lakimies: Pariskunta on asunut yhdessä useita vuosia jäsenvaltiossa (jäsenvaltio B) menemättä naimisiin. Heillä on yhteinen lapsi, mutta he muuttavat erilleen heti lapsen syntymän jälkeen. Jäsenvaltion B tuomioistuimen päätöksellä äidille määrätään lapsen huoltajuus ja isälle myönnetään tapaamisoikeus. Äiti muuttaa lapsen kanssa asumaan toiseen jäsenvaltioon (jäsenvaltio A) tuomioistuimen päätökseen sisältyvän luvan mukaisesti, ja isä jää jäsenvaltioon B. Muutaman vuoden kuluttua äiti nostaa kanteen jäsenvaltiossa A muuttaakseen isän tapaamisoikeuden ehtoja.

Sisällön tuottaja:
Espanja

Kulut Espanjassa

Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun kulut.

Tapaustutkimus

Tuomioistuin

Muutoksenhaku

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Vireillepanovaiheen maksut

Yleiset maksut

Vireillepanovaiheen maksut

Onko tämä vaihtoehto mahdollinen tällaisessa tapauksessa?

Tapaus A

Ennakkomaksut asianajajalle ja oikeudenkäyntiavustajalle, ellei ole oikeutta maksuttomaan oikeusapuun (maksuttomasta oikeusavusta annettu laki 1/1996).

Jos menettely koskee yksinomaan alaikäisen huoltajuutta, ei tarvitse maksaa oikeudenkäyntimaksua (lain 10/2012 4 §:n 1 momentti).

Nämä ovat menettelyn yleisiä maksuja. Ne määrätään osapuolelle, jonka kaikki vaatimukset on hylätty (siviiliprosessilain 394 §:n 1 momentti) oikeudenkäyntikulujen määrittämisen jälkeen.

Muutosta hakevan osapuolen on suoritettava ennakkomaksu, ellei hänellä ole oikeutta oikeusapuun. (oikeuslaitoslain lisäsäännös).

Jos menettely koskee yksinomaan alaikäisen huoltajuutta, ei tarvitse maksaa oikeudenkäyntimaksua (lain 10/2012 4 § 1 momentti).

Osapuolet voivat myös sopia toisenlaisista tapaamisjärjestelyistä. Tämä tehdään syyttäjäviranomaisen kanssa sopimuksella, jonka tuomioistuin vahvistaa.

Sopimuksen osapuolet voivat pyytää sopimuksen keskeyttämistä ja aloittaa sovittelun 6. heinäkuuta 2012 annetun lain 5/2012 nojalla.

Tietoa sovittelua koskevista palveluista löytyy oikeusportaalista. Sovittelu tuomioistuimessa on maksutonta.

Tapaus B

Sama kuin edellä olevassa tapauksessa.

Sama.

Sama.

Sama.

Asianajajan, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut

Tapaus-tutkimus

Asianajajat

Haastemiehet

Asiantuntijat

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Kustannukset

Onko haaste-miehen käyttäminen pakollista?

Kulut ennen oikeuden-käyntiä

Kulut oikeuden-käynnin jälkeen

Onko asiantuntijan käyttäminen pakollista?

Tapaus A

Asianajajan ja oikeudenkäyntiavustajan käyttäminen on pakollista (siviiliprosessilain 75 §)

Yhteisestä sopimuksesta asianosaiset voivat käyttää myös samaa asianajajaa tai oikeudenkäyntiavustajaa.

On maksettava ennakkoa asianajajalle ja oikeudenkäynti-avustajalle ja jälkikäteen on ehkä maksettava voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut (riita-asian oikeudenkäynnissä).

Haastemiehet eivät edusta osapuolia.

Ei kuluja

Ei kuluja

Tiettyjen asiantuntijoiden (psykologien) asiaan puuttuminen saattaa olla tarpeen.

Asiantuntijan paikalle kutsuva osapuoli vastaa kuluista, ellei kyseessä ole tuomioistuimen yhteydessä toimiva psykososiaalinen asiantuntijaryhmä.

Tapaus B

Sama kuin edellä olevassa tapauksessa.

Sama.

Sama.

Sama.

Sama.

Sama.

Todistajien korvauksiin, ennakkomaksuihin ja vakuuksiin liittyvät kulut ja muut asiaan liittyvät kulut

Tapaustutkimus

Todistajille maksettavat korvaukset

Ennakkomaksut

Muut maksut

Maksetaanko todistajille korvausta?

Kulut

Onko niitä? Millaisissa tapauksissa niitä käytetään?

Kulut

Kuvaus

Tapaus A

Todistajilla on oikeus saada heidät kutsuneelta osapuolelta korvausta oikeuteen saapumisesta (siviiliprosessilain 375 §:n 1 momentti).

Osa kuluista sisältyy oikeudenkäyntikuluihin.

Ei esitetä ennakkomaksua.

Ei ole.

Väestörekisteritodistukset, kuten lasten syntymätodistukset (tällä hetkellä maksuttomia) ja muut asiakirjat, joihin oikeudet perustuvat ja joista aiheutuvat kulut vaihtelevat.

Tapaus B

Sama.

Sama.

Sama.

Sama.

Sama.

Maksuttomaan oikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat kulut

Tapaustutkimus

Oikeusapu

Korvattavat kulut

Millä edellytyksillä sovelletaan?

Edellytykset

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuiksi?

Onko olemassa tilanteita, joissa maksuttoman oikeusavun myöntäneelle järjestölle korvataan avusta aiheutuvat kustannukset?

Tapaus A

Sovelletaan henkilöihin, jotka osoittavat, ettei heillä ole riittäviä varoja ryhtyä oikeustoimiin (muiden muassa asianajajan ja oikeudenkäyntiavustajan käyttöön)

Riittävien varojen katsotaan puuttuvan, kun luonnollinen henkilö osoittaa, että perheyksikköä kohti vuosittain laskettavat tulot ja varat kokonaisuudessaan eivät ylitä kaksinkertaisesti valtion tuloindikaattoria (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM), joka on voimassa hakemusta esitettäessä.

On noudatettava asianajajan kanssa mahdollisesti tehtyä sopimusta. Muussa tapauksessa kustannukset määrätään siviiliprosessilain 394 §:n nojalla poikkeustapauksia lukuunottamatta osapuolelle, jonka kaikki vaatimukset on hylätty.

Asianajajan lasku voidaan korvata sillä edellytyksellä, että sen suuruus on enintään kolmasosa vaatimuksen arvosta. Sama pätee oikeudenkäyntiavustajan ja tapauskohtaisesti muiden palkkioihin, jotka voidaan korvata oikeudenkäyntikulujen määrittämisen yhteydessä.

Tapaus B

Sama kuin edellisessä tapauksessa.

Sama.

Sama.

Sama.

Käännös- ja tulkkauskulut

Tapaustutkimus

Kääntäminen

Tulkkaus

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Tapaus B

Kaikki ulkomaiset julkiset ja yksityiset asiakirjat, joita tarvitaan lainsäädännössä vahvistettujen edellytysten mukaisesti

(virallisesti tunnustetun valantehneen kielenkääntäjän käännös).

Tulkkauskulut vaihtelevat.

Oikeudenkäynnissä silloin kun tulkkausta tarvitaan. Tulkkia tarvitaan silloin kun oikeudenkäyntiin kyselyä, todistajanlausunnon antamista tai päätöksen antamista varten kutsuttava henkilö ei osaa tuomioistuimen kieltä. Jos tuomioistuin kutsuu tulkin paikalle omasta aloitteestaan, siitä ei aiheudu kuluja. Tulkiksi voidaan nimittää kuka tahansa kyseistä kieltä osaava henkilö sillä edellytyksellä, että hän vannoo valan ja lupaa tehdä tarkan suullisen käännöksen.

Muissa tapauksissa tulkkauskulut vaihtelevat.

Päivitetty viimeksi: 14/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.