Troškovi

Češka

U ovoj se studiji slučaja o obiteljskom pravu – skrbništvu nad djecom od država članica tražilo da informiraju stranku koja podnosi tužbu o troškovima spora u sljedećim situacijama: slučaj A – nacionalna situacija: dvije su osobe godinama živjele zajedno, ali nisu vjenčane. U vrijeme razilaženja imaju trogodišnje dijete. Sudskom je odlukom skrbništvo nad djetetom dodijeljeno majci, a ocu je dodijeljeno pravo na kontakt. Majka podnosi tužbu kako bi ograničila očevo pravo na kontakt. Slučaj B – transnacionalna situacija u kojoj ste odvjetnik u državi članici A: dvije su osobe godinama živjele zajedno u državi članici (država članica B), ali nisu vjenčane. Imaju zajedničko dijete, ali se razilaze neposredno nakon njegova rođenja. Sudskom je odlukom u državi članici B skrbništvo nad djetetom dodijeljeno majci, a ocu je dodijeljeno pravo na kontakt. Majka i dijete presele se u drugu državu članicu (država članica A), što im je odobreno odlukom suda, a otac ostane u državi članici B. Nekoliko godina nakon toga majka podnese tužbu u državi članici A radi izmjene očeva prava na kontakt.

Sadržaj omogućio
Češka

Troškovi u Češkoj

Okvirni troškovi suda, žalbi i alternativnog rješavanja sporova


Studija slučaja

Prvostupanjski sudski postupak

Žalbeni postupak

Alternativno rješavanje sporova


Početne sudske pristojbe

Pristojbe za prijepis

Ostale pristojbe

Početne sudske pristojbe

Pristojbe za prijepis

Ostale pristojbe

Može li se to primijeniti u ovom konkretnom slučaju?

Troškovi

Slučaj A

0 CZK

nije primjenjivo

nije primjenjivo

0 CZK

nije primjenjivo

nije primjenjivo

da

ugovorni (400 CZK za svaki sat, uključujući nepune sate, u slučaju uvodnog sastanka po nalogu suda s izmiriteljem)

Slučaj B

0 CZK

nije primjenjivo

nije primjenjivo

0 CZK

nije primjenjivo

nije primjenjivo

da

ugovorni (400 CZK za svaki sat, uključujući nepune sate, u slučaju uvodnog sastanka po nalogu suda s izmiriteljem)Okvirni troškovi odvjetnika, ovlaštenog sudskog izvršitelja i vještaka


Studija slučaja

Pravno zastupanje

Ovlašteni sudski izvršitelj

Vještak


Je li zastupanje obvezno?

Prosječni trošak

Je li korištenje tim uslugama obvezno?

Troškovi prije presude

Troškovi poslije presude

Jesu li usluge vještaka obvezne?

Troškovi

Slučaj A

ne

ugovorni, 1000 CZK po zadatku u skladu s odvjetničkom tarifom

ne

ne

od 100 CZK do 350 CZK po satu

Slučaj B

ne

ugovorni, 1000 CZK po zadatku u skladu s odvjetničkom tarifom

ne (ovisi o drugoj državi)

ne

od 100 CZK do 350 CZK po satu


Troškovi naknada svjedocima, depoziti, jamčevine i druge odgovarajuće pristojbe


Studija

slučaja

Naknada svjedocima

Depozit ili jamčevina

Ostali troškovi


Dobivaju li svjedoci naknadu?

Troškovi

Postoji li i kad se i kako primjenjuje?

Troškovi

Opis

Troškovi

Slučaj A

da, ovisno o njihovim stvarnim troškovima

Razlikuju se ovisno o okolnostima predmeta.

ne u toj vrsti postupka

Slučaj B

da, ovisno o njihovim stvarnim troškovima

Razlikuju se ovisno o okolnostima predmeta.

ne u toj vrsti postupkaTroškovi pravne pomoći i naknada troškovaStudija

slučaja

Pravna pomoć

Naknada troškova


Kad je primjenjiva i pod kojim uvjetima?

Kad se pruža potpuna pravna pomoć?

Uvjeti?

Mogu li se stranki koja je dobila spor nadoknaditi troškovi parničenja?

Ako se ne može ostvariti potpuna naknada troškova, koji se postotak troškova obično nadoknađuje?

Koji se troškovi nikad ne nadoknađuju?

Ima li slučajeva u kojima se pravna pomoć nadoknađuje organizaciji koja pruža pravnu pomoć?

Slučaj A

samo za nevladine organizacije

Obično ne. Međutim, sud može odobriti naknadu troškova ako je to opravdano zbog okolnosti.

Ovisi o odluci suda, troškovi se obično ne nadoknađuju.

ne

Slučaj B

vidjeti Direktivu o primjeni pravne pomoći u prekograničnim sporovima

Obično ne. Međutim, sud može odobriti naknadu troškova ako je to opravdano zbog okolnosti.

Ovisi o odluci suda, troškovi se obično ne nadoknađuju.

ne


Troškovi pismenog i usmenog prevođenja


Studija

slučaja

Pismeno prevođenje

Usmeno prevođenje

Drugi troškovi specifični za prekogranične sporove?


Kad je i pod kojim uvjetima to potrebno?

Približni troškovi?

Kad je i pod kojim uvjetima to potrebno?

Približni troškovi?

Opis

Približni troškovi?

Slučaj A

Izvorni dokumenti na stranom jeziku potrebni za postupak

od 100 CZK do 350 CZK po stranici

Slučaj B

izvorni dokumenti na stranom jeziku potrebni za postupak

od 100 CZK do 350 CZK po stranici

Kad su stranka ili svjedok stranci ili ne razumiju češki jezik.

od 100 CZK do 350 CZK po satu

Posljednji put ažurirano: 28/02/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.