Troškovi

Ako građanin razmatra pokretanje sudskog postupka ili želi izvršiti sudsku odluku, moraju mu biti dostupne informacije o troškovima postupka u predmetnoj državi članici.

Troškovi sudskog postupka u građanskim i trgovačkim stvarima uređeni su nacionalnim zakonodavstvom i nisu usklađeni na razini EU-a. Stoga se troškovi razlikuju među državama članicama.

Za detaljne informacije o troškovima postupka u državama članicama, kao i za nekoliko studija slučaja izrađenih u ime Europske komisije, odaberite jednu od ponuđenih zastava na desnoj strani.

Ako nemate dovoljna financijska sredstva za podmirenje troškova sudskog postupka, možete podnijeti zahtjev za pravnu pomoć.

Dodatne informacije možete pronaći u priloženoj studiji (dostupnoj samo na engleskom i francuskom jeziku), provedenoj kako bi se utvrdili izvori troškova građanskih sudskih postupaka u svakoj državi članici:

  • određivanjem udjela svakog utvrđenog izvora troškova u cjelokupnim troškovima građanskih sudskih postupaka,
  • usporedbom troškova stranaka u sporu u različitim državama članicama,
  • utvrđivanjem razlika u izvorima i iznosima troškova,
  • utvrđivanjem načina na koji transparentnost troškova sudskih postupaka te ograničenje razlika u izvorima i iznosima troškova mogu poboljšati pristup pravosuđu,
  • davanjem preporuka za moguće djelovanje na razini EU-a, na primjer mogućim utvrđivanjem minimalnih standarda, radi olakšavanja pristupa pravosuđu povećanjem transparentnosti troškova građanskog pravosuđa,
  • općenito utvrđivanjem veza, gdje je to potrebno i bitno, između troškova pravosuđa i pristupa građana pravosuđu te
  • utvrđivanjem posebnih pitanja povezanih s prekograničnim sporovima.

Studija sadržava prikaz stanja u Europskoj uniji u točno određenom trenutku, odnosno u prosincu 2007.

Povezani dokumenti

Studija o transparentnosti troškova u građanskim sudskim postupcima u EU-u PDF (2615 Kb) en na engleskom jeziku

Studija o transparentnosti troškova u građanskim sudskim postupcima u EU-u PDF (2665 Kb) fr na francuskom jeziku

Prilog 1. Rezultati javne ankete PDF (1700 Kb) en

Nacionalno izvješće – Belgija PDF (829 Kb) en

Nacionalno izvješće – Bugarska PDF (566 Kb) en

Nacionalno izvješće – Češka PDF (703 Kb) en

Nacionalno izvješće – Danska PDF (703 Kb) en

Nacionalno izvješće – Njemačka PDF (565 Kb) en

Nacionalno izvješće – Estonija PDF (872 Kb) en

Nacionalno izvješće – Irska PDF (400 Kb) en

Nacionalno izvješće – Grčka PDF (849 Kb) en

Nacionalno izvješće – Španjolska PDF (640 Kb) en

Nacionalno izvješće – Francuska PDF (1312 Kb) en

Nacionalno izvješće – Italija PDF (772 Kb) en

Nacionalno izvješće – Cipar PDF (555 Kb) en

Nacionalno izvješće – Latvija PDF (742 Kb) en

Nacionalno izvješće – Litva PDF (950 Kb) en

Nacionalno izvješće – Luksemburg PDF (551 Kb) en

Nacionalno izvješće – Mađarska PDF (533 Kb) en

Nacionalno izvješće – Malta PDF (742 Kb) en

Nacionalno izvješće – Nizozemska PDF (702 Kb) en

Nacionalno izvješće – Austrija PDF (829 Kb) en

Nacionalno izvješće – Poljska PDF (396 Kb) en

Nacionalno izvješće – Portugal PDF (781 Kb) en

Nacionalno izvješće – Rumunjska PDF (544 Kb) en

Nacionalno izvješće – Slovenija PDF (723 Kb) en

Nacionalno izvješće – Slovačka PDF (872 Kb) en

Nacionalno izvješće – Finska PDF (504 Kb) en

Nacionalno izvješće – Švedska PDF (457 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 16/02/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.