Izvorna jezična inačica ove stranice danski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Troškovi

Danska

Na ovoj stranici pronaći ćete informacije o troškovima sudskih postupaka u Danskoj.

Sadržaj omogućio
Danska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Regulatorni okvir kojim se uređuju naknade koje naplaćuje pravna struka

U principu ne postoji regulatorni okvir kojim se uređuju naknade koje naplaćuje pravna struka. Međutim, Visoki sud (landsret) utvrdio je okvirne stope koje javnost može uzeti u obzir. Bilo tko može podnijeti pritužbu na odvjetničku naknadu Disciplinskom odvjetničkom odboru Advokatnævnet.

Fiksni sudski troškovi

Fiksni sudski troškovi u građanskim postupcima

Fiksni sudski troškovi za stranke u građanskim postupcima

Danskim zakonom propisuje se da tužitelj mora platiti sudsku pristojbu za podnošenje zahtjeva. Početni je iznos pristojbe 500 DKK. Ako je vrijednost predmeta spora viša od 50 000 DKK, pristojba iznosi 750 DKK te 1,2 % iznosa za koji vrijednost predmeta spora premašuje 50 000 DKK.

Ako vrijednost predmeta spora premašuje 50 000 DKK, naplaćuje se dodatna pristojba za sudsko ročište. Iznos te pristojbe jednak je iznosu pristojbe koja se plaća pri podnošenju zahtjeva. Stoga i za sudsko ročište tužitelj mora platiti 750 DKK i 1,2 % iznosa za koji vrijednost predmeta spora premašuje 50 000 DKK.

Za svaku od dviju vrsta sudskih pristojbi (pristojbe za podnošenje potraživanja i pristojbe za sudsko ročište) postavljena je gornja granica u visini od 75 000 DKK. U nekim slučajevima (primjerice slučajevima koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti) gornja granica iznosi samo 2 000 DKK.

Za neke vrste građanskih postupaka, uključujući one koji se tiču obiteljskog prava, nije potrebno platiti sudske pristojbe.

Faza građanskih postupaka u kojoj stranke moraju platiti fiksne troškove

Kao što je gore navedeno, tužitelj pri podnošenju zahtjeva mora platiti sudsku pristojbu.

Pristojbu za sudsko ročište potrebno je platiti prije zakazivanja ročišta, no najranije tri mjeseca prije ročišta.

Fiksni troškovi u kaznenim postupcima

Fiksni sudski troškovi za stranke u kaznenim postupcima

U kaznenim se predmetima obično ne plaćaju nikakve sudske pristojbe. No mali broj kaznenih postupaka pokreće se privatnom tužbom, a u tom se slučaju primjenjuju pravila o sudskim pristojbama u građanskim postupcima.

Fiksni troškovi u postupcima pred Ustavnim sudom

Fiksni troškovi za stranke u postupcima pred Ustavnim sudom

Postupci pred Ustavnim sudom mogu biti građanski ili kazneni postupci. U Danskoj ne postoje zasebna pravila o postupcima pred Ustavnim sudom.

Informacije o sudskim pristojbama koje moraju navesti pravni zastupnici

Prava i obveze stranaka

U članku 16.8 stavku 8. Kodeksa postupanja Odvjetničke komore Danske stoji sljedeće:

„Odvjetnik će uložiti sve napore kako bi pronašao rješenje slučaja uz najniži mogući trošak za stranku, uzimajući u obzir želje i upute stranke.”

Izvori troškova

Gdje mogu pronaći informacije o izvorima troškova u Danskoj?

Informacije o troškovima dostupne su na početnoj stranici Danske odvjetničke komore (Advokatsamfundets) te danskih sudova (Danmarks Domstole).

Na kojim su jezicima dostupne informacije o izvorima troškova u Danskoj?

Informacije o izvorima troškova dostupne su na danskom i engleskom jeziku.

Gdje mogu pronaći informacije o mirenju?

Informacije o mirenju (retsmægling) dostupne su na početnoj stranici danskih sudova Danmarks Domstole.

Gdje mogu pronaći dodatne informacije o troškovima?

Web-mjesta s informacijama o troškovima

Službeno web-mjesto danske sudske uprave Domstolsstyrelsens sadržava općenite informacije o danskom pravosudnom sustavu te podatke za kontakt.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju različitih postupaka?

Informacije o prosječnom trajanju različitih vrsta postupaka dostupne su na početnoj stranici danskih sudova Danmarks Domstole.

Porez na dodanu vrijednost

Gdje mogu pronaći te informacije?

U objavljene cijene obično je uključen PDV.

Pravna pomoć

Primjenjivi prag dohotka u građanskom pravosuđu

Prag dohotka za pravnu pomoć mijenja se jednom godišnje. U 2019. primjenjivali su se sljedeći pragovi:

  • samci: 329 000 DKK
  • osobe u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici: 418 000 DKK
  • iznos koji se dodaje za svako dijete: 57 000 DKK.

Sve osobe neovisno o primanjima imaju pravo na osnovni usmeni besplatni pravni savjet institucija za pravnu pomoć (advokatvagten/retshjælpen).

Primjenjivi prag dohotka za tuženike u kaznenim postupcima

Tuženikovo pravo na pravno zastupanje ne ovisi o dohotku već o prirodi slučaja. Tuženik načelno mora platiti trošak branitelja ako je proglašen krivim, neovisno o razini dohotka.

Primjenjivi prag dohotka za žrtve u kaznenim postupcima

Pravo žrtve na pravno zastupanje ne ovisi o dohotku već o prirodi slučaja. Glavni slučajevi u kojima žrtve imaju pravo na pravno zastupanje prema članku 741. točki a Zakona o pravosuđu obuhvaćaju slučajeve nasilja i seksualnih prijestupa. U takvim slučajevima trošak odvjetnika plaća država.

Drugi uvjeti za dodjelu pravne pomoći žrtvama

Pogledajte gore navedeni odgovor o pragu dohotka za žrtve u kaznenim postupcima.

Drugi uvjeti za dodjelu pravne pomoći tuženicima

Pogledajte gore navedeni odgovor o pragu dohotka za tuženike u kaznenim postupcima.

Postoje li sudski postupci za koje se ne plaćaju troškovi?

Kao što je gore navedeno (pogledajte odgovor o fiksnim troškovima za stranke u građanskim postupcima), u određenim se građanskim postupcima ne plaćaju nikakve sudske pristojbe. No tijekom postupka možda će se naplatiti drugi troškovi (primjerice, odvjetničke naknade).

Kada stranka koja izgubi postupak mora platiti troškove stranke koja je dobila postupak?

Poglavlje 30. Zakona o pravosuđu sadržava pravila o nadoknadi troškova u građanskim postupcima.

Stranka koja izgubi postupak načelno mora platiti sudske troškove stranke koja dobije postupak. No ako se primjenjuju posebne okolnosti, sud može odlučiti da stranka koja izgubi postupak ne mora platiti troškove stranke koja dobije postupak ili da mora platiti samo dio tih troškova.

Moguće je naplatiti samo one troškove koji su nužni za pravilnu obradu slučaja.

Honorari stručnjaka

Tužitelj je odgovoran za plaćanje honorara stručnjaka ako je tražio mišljenje stručnjaka o određenom pitanju.

Sud po završetku slučaja odlučuje treba li tuženik platiti troškove stručnjaka ili ne. To ovisi o ishodu slučaja.

Honorari prevoditelja i tumača

Vrijedi načelno pravilo da honorar tumača u građanskim postupcima plaćaju strane u postupku.
U kaznenim postupcima honorar tumača plaća Ministarstvo financija.

Relevantni dokumenti

Dansko izvješće o transparentnosti sudskih troškova (Dansk rapport om undersøgelsen af gennemsigtigheden af omkostninger) PDF (560 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 20/06/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.