Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Troškovi

Engleska i Wales

Na ovoj ćete stranici dobiti okvirne informacije o troškovima sudskih postupaka u Engleskoj i Walesu. Tekst obuhvaća teme kao što su naknade za pravne stručnjake, pravna pomoć, mirenje i fiksni troškovi, primjerice sudske pristojbe.

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Gdje mogu pronaći informacije o troškovima postupka?

Dostupno web-mjesto o troškovima postupka

Informacije o postupku i troškovima sudskog postupka u Engleskoj i Walesu potražite na web-mjestu Vlade Ujedinjene Kraljevine GOV.UK. Web-mjesto GOV.UK pruža vam jednostavan pristup informacijama o državnim tijelima i specifičnim informacijama o sudskim pristojbama u Engleskoj i Walesu (umjesto o svim različitim troškovima postupka). Ono vam pruža informacije o različitim sudskim pristojbama koje se naplaćuju na sudovima u Engleskoj i Walesu te o tome morate li ih platiti. Dostupne su i informacije o zakonodavstvu ili zakonima koji se odnose na sudske pristojbe.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju različitih postupaka?

Nema prosječnog trajanja jer je svaki slučaj različit. Sud će možda moći navesti približno trajanje određenih vrsta predmeta.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom zbirnom trošku određenog postupka?

Prosječni iznos nije dostupan jer se svi predmeti razlikuju. Pravni savjetnik (eng. solicitor) koji ima iskustva s određenom vrstom postupka možda će vam moći navesti raspon troškova.

Porez na dodanu vrijednost

Troškovi odvjetnika: PDV se obično naplaćuje na troškove pravnih savjetnika i odvjetnika (eng. barrister) i određene isplate (po stopi od 15 posto, iako će se ta stopa 2010. vjerojatno opet povisiti na 20 posto). Registracija u sustavu PDV-a Ujedinjene Kraljevine obavezna je kada se dosegne određeni prag prihoda. Dodatne informacije potražite na web-mjestu Uprave za prihode i carine Njezinog veličanstva (HM Revenue & Customs).

Sudske pristojbe: na sudske pristojbe ne naplaćuje se PDV.

Pristojbe pravnih stručnjaka

Regulatorni okvir kojim su regulirane naknade pravnih stručnjaka

Pravni savjetnici

Kodeksom ponašanja pravnih savjetnika propisano je da oni svojim strankama moraju dati najbolje moguće informacije o troškovima (pravilo 2.03). Konkretno, pravilom 2.03 propisana je dužnost pravnih savjetnika da stranke obavijeste o naknadama koje naplaćuju te o dospijeću uplata, kao i da ih savjetuju o mogućnostima financiranja, uključujući pravo na javno financiranje. Pravni savjetnici stranke moraju savjetovati i o njihovoj mogućoj odgovornosti za plaćanje troškova treće osobe. Te se odredbe u jednakoj mjeri primjenjuju na registrirane europske odvjetnike koji se bave pravom u Engleskoj i Walesu te na pravna poduzeća pravnih savjetnika i drugih odvjetnika i ostalih djelatnika čiju djelatnost regulira pravno regulatorno tijelo (eng. Solicitors Regulation Authority). Prvi savjetodavni dopisi strankama također moraju sadržavati strankine ciljeve, mogućnosti i pitanja u predmetu (prema pravilu 2.02 kodeksa).

Nakon finalizacije troškovnika, naknade pravnih savjetnika može procijeniti služba za pravne pritužbe (eng. Legal Complaints Service) te sudski službenici za određivanje sudskih troškova. Odlukom o naknadi pravnih savjetnika (za nesporan posao) iz 2009. propisano je da troškovi pravnih savjetnika moraju biti pravedni i razumni, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja ako poslom nije obuhvaćen sudski postupak. Ako se sporni troškovnik odnosi na posao koji ne obuhvaća sudski postupak, služba za pravne pritužbe može procijeniti je li iznos pravedan i razuman. Ako se utvrdi da je iznos troškova prevelik, takvom će se procjenom utvrditi pravedan i razuman iznos. Svaki sporazum o troškovima povezanima s poslom koji obuhvaća sudski postupak – naziva se i „sporni posao” – podliježe zakonskim zahtjevima prema Zakonu o pravnim savjetnicima iz 1974., a potencijalno i sudskoj procjeni.

Odvjetnici

Naknade koje naplaćuju odvjetnici uglavnom se usuglašavaju prije početka bilo kakvog posla; stoga nisu potrebne toliko preskriptivne odredbe. Kodeksom ponašanja Odvjetničke komore Engleske i Walesa utvrđena su načela koja se primjenjuju na odvjetnike u vezi s pristojbama i naknadom za samostalne odvjetnike. Kodeksom je utvrđeno da samostalni odvjetnici mogu naplatiti bilo kakav posao izvršen po bilo kojoj pravno dopuštenoj osnovi koji ne obuhvaća isplatu nadnice ili plaće. Nadalje se regulira posao koji samostalni odvjetnik izvršava u nečije ime. Odbor za standarde Odvjetničke komore može istražiti sve nepravilnosti povezane s troškovima te može pokrenuti disciplinske mjere.

Sudski izvršitelji

Pristojbe sudskih izvršitelja na okružnim sudovima sudske su pristojbe te su stoga obuhvaćene gore navedenim troškovima postupka.

Prema Zakonu o sudovima iz 2003., lord kancelar obavezan je zakonskim instrumentom propisati pristojbe koje sudski izvršitelj Visokog suda može naplatiti.  Informacije o tim pristojbama možete pronaći na web-mjestu Sudske službe Njezinog veličanstva.

Trenutačno je na snazi složen sustav pristojbi za certificirane sudske izvršitelje: svaka izvršna ovlast ima i različite strukture pristojbi. Neke strukture, primjerice one povezane s lokalnim poreznim tijelima, utvrđene su statutom; druge postoje samo u okviru ugovornih obveza između poduzeća sudskih izvršitelja i njegovih stranaka.

Sudska služba Njezinog veličanstva trenutačno radi na izmjenama sustava certificiranih sudskih izvršitelja i strukture pristojbi.  Iako promjene vjerojatno neće stupiti na snagu prije travnja 2012., ovo će se web-mjesto morati ažurirati kako bi odražavalo promjene.

Prisege

U području prisega svim su pravnim stručnjacima nametnuti fiksni troškovi. Prema Zakonu o sudovima i pravnim uslugama iz 1990., lord kancelar obavezan je zakonskim instrumentom propisati iznos koji pravni stručnjaci naplaćuju za polaganje prisega. Ta je razina trenutačno postavljena na 5 GBP po izjavi pod prisegom ili svečanoj izjavi te 2 GBP po dokazu.

Izvori troškova

Gdje mogu pronaći informacije o pravnim troškovima u Engleskoj i Walesu?

Informacije o sudskim pristojbama potražite na web-mjestusudske službe i tribunala Njezinog veličanstva, no trebat će vam i informacije o drugim izvorima troškova, kao što je pravno zastupanje. Odvjetnička komora i Vijeće odvjetničke komore mogu vam pomoći pri pronalasku pravnog zastupnika iako nemaju informacija o troškovima pravnog zastupanja jer to ovisi o mnogim čimbenicima pojedinog slučaja. Ako slučaj obuhvaća prekogranični parnični postupak, obično postoje dvije vrste odvjetničkih naknada; jedna prema mjestu boravišta stranke koja pokreće parnicu, a druga prema mjestu održavanja parničnog postupka.

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi u građanskim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u građanskim postupcima

Informacije o sudskim pristojbama možete pronaći na web-mjestu sudske službe i tribunala Njezinog veličanstva. Te naknade plaćaju se povrh troškova pravnog zastupanja.

Faza građanskog postupka u kojoj je potrebno platiti fiksne troškove

Sudske pristojbe potrebno je platiti na početku svakog postupka u kojem je potrebno platiti sudske troškove; sve ostale naknade i fiksni troškovi obično se plaćaju po završetku postupka.

Fiksni troškovi u kaznenim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u kaznenim postupcima

Ako se kvalificira, optužena osoba može imati pravo na pravnu pomoć za obranu u kaznenom postupku. U nastavku potražite dodatne pojedinosti o pravnoj pomoći i kvalifikacijama. Ako optužena osoba ne prima pravnu pomoć, troškove usuglašavaju ta osoba i njezin pravni zastupnik.

Faza kaznenog postupka u kojoj je potrebno platiti fiksne troškove

Troškove svjedoka ili vještaka obično je potrebno platiti nakon završetka postupka.

Fiksni troškovi u postupcima pred Ustavnim sudom

Fiksni troškovi za stranke u postupcima pred Ustavnim sudom

Sudske pristojbe ovise o vrsti postupka i stupnju suda na kojem je postupak započet. Treba uzeti u obzir i druge troškove, primjerice troškove pravnog zastupanja.

Faza postupka pred Ustavnim sudom u kojoj je potrebno platiti fiksne troškove

Sudske pristojbe potrebno je platiti na početku bilo kojeg postupka u kojem je potrebno platiti sudske pristojbe; sve ostale naknade/fiksni troškovi obično se plaćaju po završetku postupka.

Naknade vještaka

U građanskim postupcima u kojima je vrijednost spora manja od 5 000 GBP, troškovi vještaka ograničeni su na 200 GBP, no u svim ostalim predmetima sudac može odrediti trošak koji smatra primjerenim. Sudovi moraju razmotriti korištenje usluga samo jednog zajedničkog vještaka umjesto usluga zasebnih vještaka za svaku stranku. Dodatne informacije potražite na web-mjestu Ministarstva pravosuđa Ujedinjene Kraljevine.

Naknade za prevoditelje i tumače

U većini predmeta na građanskim sudovima angažman i plaćanje tumača odvija se centralizirano. U tu svrhu moraju biti ispunjeni određeni kriteriji. Mora biti riječ o istražnom ročištu (na kojem se odlučuje hoće li se predmet prebaciti na viši sud), obiteljskom predmetu kojim su obuhvaćena djeca ili predmetu koji uključuje obiteljsko nasilje (uključujući prisilni brak). Ako predmet nije obuhvaćen jednim od tih kriterija, usluge tumača ipak će se platiti ako je to jedini način na koji stranka u sporu može razumjeti postupak, ako ona ne može ostvariti javno financiranje, ako ne može sama platiti tumača i ako joj prijatelj ili član obitelji ne mogu pomoći. Naknade su utvrđene u uvjetima i odredbama angažmana. Naknade se mogu znatno razlikovati od slučaja do slučaja, ovisno o trajanju ročišta, udaljenosti i vremenu potrebnom za dolazak na sud i odlazak sa suda te prijevoznom sredstvu tumača. Uvjeti i odredbe strogo se primjenjuju na sve tužbe kako se ne bi isplatila prekomjerna naknada.

Naknade prevoditelja nisu regulirane nikakvim odredbama. Prevoditelj ili prevoditeljsko poduzeće sami utvrđuju vlastite naknade.

Kada stranka koja je izgubila spor mora platiti troškove stranke koja je dobila spor?

Prema općem načelu troškove plaća stranka koja je izgubila spor, no o plaćanju troškova u potpunosti odlučuje sudac.. Sudac će pritom uzeti u obzir ponašanje stranaka, uloženi napor prije i tijekom postupka, ako postoji, kako bi se spor razriješio (uključujući pokušaj alternativnog rješavanja spora). Troškovi mogu obuhvaćati unaprijed propisane fiksne troškove i troškove koje procijeni sudac u postupku i čiji je iznos ograničen (ovisno o vrsti i iznosu). Troškovi mogu biti i zasebno pitanje u „detaljnoj procjeni troškova”, a ta se procjena obično koristi u složenijim slučajevima u kojima je troškove potrebno pobliže analizirati. Dodatne informacije o postupku potražite na web-mjestu Ministarstva pravosuđa Ujedinjene Kraljevine.

Gdje mogu pronaći informacije o mirenju?

Informacije o mirenju, uključujući i neke informacije o troškovima, dostupne su na nizu web-mjesta i putem niza poveznica:

Informacije o ADR-u u sporovima nakon prekida obiteljskog odnosa dostupne su na web-mjestu Dežurnog telefona za mirenje u obitelji (Family Mediation Helpline) (koji se isključivo bavi mirenjem u obitelji) ili pozivom na broj 0845 60 26 627 (iz Ujedinjene Kraljevine) i +441823 623650 (izvan Ujedinjene Kraljevine). Sljedeća web-mjesta također sadržavaju informacije o mirenju u obitelji:

Posjetiteljima tih stranica preporučujemo da pomoću tražilice potraže „family mediation” (mirenje u obitelji).

Pravna pomoć

Primjenjivi prag dohotka u području građanskog pravosuđa

Osobama koje primaju određene olakšice povezane s dohotkom (potpora dohotku, doplatak za tražitelje zaposlenja temeljen na dohotku, doplatak za zapošljavanje i potporu temeljen na dohotku te jamstveni kredit [za umirovljenike]) unaprijed je dodijeljen status korisnika pravne pomoći. To znači da automatski ispunjavaju financijske uvjete za dodjelu pravne pomoći. Ta četiri doplatka koji ovise o imovinskom stanju nazivaju se i „doplacima za osnovne potrebe” jer se njima dohodak stranke povećava do zakonskog minimuma za život.

Osobe kojima je potrebna pravna pomoć mogu dobiti i „besplatnu” pomoć ili pomoć bez doprinosa ako im je bruto mjesečni dohodak manji od 2 657 GBP, ako im je mjesečni raspoloživi dohodak manji od 315 GBP i ako im raspoloživi kapital iznosi najviše 3 000 GBP. Ako im mjesečni raspoloživi dohodak iznosi između 316 i 733 GBP ili ako im raspoloživi kapital iznosi između 3 000 i 8 000 GBP, ponudit će im se financiranje ako pristanu platiti dio pravnih troškova.  Ti se iznosi primjenjuju od travnja 2009.  No oni podliježu promjenama, pa uvijek provjerite u Komisiji za pravne usluge (Legal Services Commission) (koja upravlja programom pravne pomoći u Engleskoj i Walesu) jesu li još uvijek aktualni.

Prijavitelj mora ispuniti financijske uvjete, ali k tome mora i pokazati da ima razumne osnove za pokretanje, obranu ili sudjelovanje u postupku te da je razumno, u konkretnim okolnostima, dodijeliti pravnu pomoć. Komisija za pravne usluge mora razmotriti, primjerice, ima li razumne šanse za uspjeh u predmetu, jesu li koristi parničenja veće od troška za javna sredstva te bi li prijavitelj imao znatne osobne koristi od postupka, imajući na umu eventualnu odgovornost za povrat troškova u slučaju uspješnog ishoda. Ti su faktori slični onima koje bi stranka s ograničenim sredstvima koja privatno plaća troškove uzela u obzir pri razmatranju hoće li se uključiti u postupak.

Primjenjivi prag dohotka u području kaznenog pravosuđa za tuženike

Od listopada 2006. tuženici u postupcima pred magistratskim sudom (eng. Magistrate's Court) u Engleskoj i Walesu obvezni su se podvrći ispitivanju imovinskog stanja, pri čemu se dohodak prijavitelja ponderira kako bi odražavao obiteljske okolnosti: primjerice, broj djece. Ako je ponderirani bruto godišnji dohodak prijavitelja manji od 12 475 GBP ili ako prijavitelj prima određenu socijalnu pomoć ili je mlađi od 18 godina, ima pravo na pomoć pri pravnom zastupanju. Ako ponderirani godišnji dohodak prijavitelja premašuje 22 325 GBP, on nema pravo na pomoć pri pravnom zastupanju. Ako je visina prilagođenog dohotka prijavitelja između dva praga, izvršit će se detaljnija procjena njegova raspoloživog dohotka. Tim se izračunom uzima u obzir stvarni trošak stanovanja i brige za dijete, a obuhvaćen je i trošak života. Ako raspoloživi godišnji dohodak prijavitelja ne premašuje 3 398 GBP, on ima pravo na pomoć pri pravnom zastupanju.

U studenom 2008. Vlada se savjetovala o prijedlozima za proširenje ispitivanja imovinskog stanja na Krunski sud (Crown Court) u Engleskoj i Walesu i u lipnju 2009. objavila odgovor na primljene komentare. Vlada namjerava u siječnju 2010. testirati svoj model na pet Krunskih sudova, a šira provedba na nacionalnoj razini zakazana je u razdoblju između travnja i srpnja 2010.

Primjenjivi prag dohotka u području kaznenog pravosuđa za žrtve

Žrtvama zločina nije dostupna pravna pomoć. Međutim, osoblje u službi za svjedoke pruža emocionalnu i praktičnu pomoć: primjerice, žrtve mogu čekati u posebnoj prostoriji. Ugroženim i ranjivim svjedocima nude se posebne mjere prema Zakonu o o pravosuđu za maloljetnike i dokazima u kaznenom postupku iz 1999., primjerice mogućnost svjedočenja videovezom s drugog mjesta.

Krunsko tužiteljstvo nedavno je revidiralo paket pod nazivom „Informacije za ožalošćene” koji policijski službenici koji se bave obiteljskim pitanjima dijele obiteljima osobe ubijene kao posljedica kaznenog djela. Paket sadržava informacije i savjete o nizu pitanja s kojima se obitelji mogu susresti te o tome gdje mogu potražiti dodatnu pomoć ako im je, primjerice, potreban pravni savjet o tome gdje dijete treba živjeti ili s kim treba imati kontakt.

Dodjela pravnih savjeta obiteljima čiji je član ubijen pokrenuta je kao pilot-projekt u okviru programa za zaštitu žrtava. Ožalošćene obitelji mogle su dobiti do 15 sati besplatnih pravnih savjeta o društvenim i osobnim pitanjima koja proizlaze iz smrtnog slučaja, ali nisu izravno povezana sa suđenjem. Pilot-projekt dovršen je u travnju 2008. i sada radimo na prijedlozima za osnivanje službe za pružanje pravnih savjeta u cijeloj Engleskoj i Walesu na temelju iskustava iz pilot-projekta.

Osim toga, programom usmjerenim na žrtve koju provodi Služba krunskog tužiteljstva jamči se da će obitelji dobiti mogućnost sastanka s tužiteljstvom prije suđenja kako bi joj se objasnio program davanja osobne izjave žrtve i ponudilo da državni odvjetnik pročita izjavu obitelji prije izricanja kazne. Nakon suđenja žrtve se mogu uputiti probacijskoj službi u okviru programa za kontakt sa žrtvama. U okviru projekta imenovat će se službenik za vezu sa žrtvom koji će po potrebi izvještavati obitelj (primjerice, o kazni počinitelja) i podržavati ju pri ažuriranju osobne izjave žrtve za saslušanja za uvjetni otpust, ako to želi.

Drugi uvjeti povezani s dodjelom pravne pomoći tuženicima

Osoba koja se prijavljuje za pomoć pri pravnom zastupanju na magistratskom sudu ili Krunskom sudu u Engleskoj i Walesu također mora proći test „pravnog interesa”. Pritom se u obzir uzimaju sljedeći faktori: postoji li mogućnost da će osuda za kazneno djelo rezultirati odlaskom tuženika u zatvor ili gubitkom posla te može li tuženik razumjeti postupak i izložiti svoj slučaj. Ako se na tuženika primjenjuje jedan ili više tih faktora, načelno se mora utvrditi da on zadovoljava test „pravnog interesa”.

Besplatni sudski postupak

U određenim okolnostima osoba možda neće morati platiti sudsku pristojbu. Može joj se dodijeliti puno oslobođenje (osoba je oslobođena plaćanja cijelog iznosa pristojbe) ili djelomično oslobođenje (osoba plaća dio iznosa pristojbe). Dodatne informacije o oslobođenju od plaćanja sudskih pristojbi potražite na web-mjestu sudske službe i tribunala Njezinog veličanstva.

Ostale poveznice

Komisija za pravne usluge, Alternativno rješavanje sporova (Alternative Dispute Resolution, ADR), Pravni savjeti zajednice, Nacionalni dežurni telefon za pomoć pri mirenju, Stranica o mirenju na web-mjestu sudske službe i tribunala Njezinog veličanstva, Dežurni telefon za pomoć pri mirenju u obitelji, Advice Now, Pravni savjeti zajednice, Savjetodavni vodič – internetska pomoć službe za savjetovanje građana, ADR Now, sudska služba i tribunali Njezinog veličanstva, Kodeks ponašanja pravnih zastupnika, Uprava za prihode i carine (HM Revenue & Customs), sudska služba i tribunali Njezinog veličanstva Služba sudova Njezinog veličanstva (sudski izvršitelji), Ministarstvo pravosuđa

Ostali privici

Izvješće Ujedinjene Kraljevine o studiji o transparentnosti troškova PDF (448 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 26/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.