Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Sagsomkostninger

Njemačka

I denne casestudy, der vedrører familieret (skilsmisse), anmodedes medlemsstaterne om at give den part, der anmoder om skilsmisse, oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde: Tilfælde A – National sag: Et par gifter sig. Senere går de fra hinanden og enes om skilsmisse. Tilfælde B – Tværnational sag: To statsborgere fra samme medlemsstat (medlemsstat A) gifter sig. Ægteskabet indgås i medlemsstat A. Efter brylluppet flytter parret til en anden medlemsstat (medlemsstat B), hvor de bosætter sig med henblik på at arbejde der. Kort derefter går parret fra hinanden, og hustruen vender tilbage til medlemsstat A, medens manden bliver i medlemsstat B. Parret enes om skilsmisse. Efter sin tilbagevenden til medlemsstat A, anlægger hustruen straks sag ved retten i medlemsstat B for at opnå skilsmisse.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Omkostninger i Tyskland

Omkostninger og gebyrer for sager ved domstole og appeller


Case study

Domstol

Appelsager

Gebyrer for sagsanlæg

Gebyrer for sagsanlæg

Sag A

Afhænger af indkomst og aktiver

Afhænger af indkomst og aktiver

Sag B

Afhænger af indkomst og aktiver

Afhænger af indkomst og aktiverOmkostninger til advokater


Case study

Advokat

Gennemsnitlige omkostninger

Sag A

Afhænger af indkomst og aktiver

Sag B

Afhænger af indkomst og aktiverOmkostninger til vidner og sikkerhedsstillelse


Case

study

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Sag A

Ja, men vidner er normalt ikke påkrævet.

Nej

Sag B

Ja, men vidner er normalt ikke påkrævet.

NejOmkostninger til retshjælp og andre godtgørelserCase

study

Retshjælp

Godtgørelse

Hvornår og på hvilke betingelser anvendes retshjælp?

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostninger?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbagebetales til retshjælpsorganet?

Sag A

Afhænger af indkomst og aktiver

Ja

Halvdelen

Hvis den pågældendes indkomst og økonomiske forhold forbedres, og i tilfælde af ratevis tilbagebetaling

Sag BOmkostninger til oversættelse og tolkning


Case

study

Oversættelse

Tolkning

Andre særlige omkostninger i forbindelse med tværnationale tvister?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Beskrivelse

Sag A

Sag B

Bestemmes af retten

Normalt 1,85 EUR pr. 55 anslag plus udgifter og merværdiafgift

Bestemmes af retten

55 EUR/t plus udgifter og merværdiafgift

Forkyndelse af dokumenter i udlandet


Sidste opdatering: 05/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.