Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Spejjeż

Njemačka

F’dan l-istudju dwar id-dritt kummerċjali – responsabbiltà, l-Istati Membri ntalbu biex jinfurmaw lill-klijent dwar l-ispejjeż tal-kawża sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: Manifattur ta’ apparat li jsaħħan iwassal ħiter lil installatur. L-installatur min-naħa tiegħu jbiegħ (u jinstalla) l-heater lil klijenti biex dan jarma daru. Id-dar tieħu n-nar ftit wara. Kull parteċipant (manifattur tal-apparat tat-tisħin, l-installatur, il-klijent aħħari) għandu assikurazzjoni. L-oriġini tan-nar hija kkontestata. Ħadd ma jrid jagħti kumpens lill-klijent. Il-klijent jiddeċiedi li jiftaħ kawża għal kumpens sħiħ kontra l-manifattur tal-apparat li jsaħħan, kontra l-installatur tal-apparat li jsaħħan u l-kontra l-kumpaniji tal-assikurazzjoni. Każ B – Sitwazzjoni transnazzjonali: Manifattur ta’ apparat li jsaħħan fi Stat Membru B iwassal heater lil installatur fi Stat Membru C. L-installatur min-naħa tiegħu jbiegħ il-heater (u jinstallah) lil klijent fi Stat Membru A biex dan jarma daru. Id-dar tieħu n-nar ftit wara. Kull parteċipant (manifattur tal-apparat tat-tisħin, l-installatur, il-klijent aħħari) għandu assikurazzjoni ta’ kumpanija tal-assikurazzjoni fl-Istat Membru tiegħu stess. L-oriġini tan-nar hija kkontestata. Ħadd ma jrid jagħti kumpens lill-klijent. Il-klijent jiddeċiedi li jiftaħ kawża għal kumpens sħiħ fi Stat Membru A kontra l-manifattur tal-apparat li jsaħħan, kontra l-installatur tal-apparat li jsaħħan u l-kontra l-kumpaniji tal-assikurazzjoni fi Stat Membru A.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Spejjeż fil-Ġermanja

Spejjeż għall-Qorti u Appelli


Studju ta’ każ

Qorti

Appelli

Drittijiet inizjali tal-Qorti

Drittijiet inizjali tal-Qorti

Każ A

Skont l-ammont ta’ kumpens mitlub

Skont l-ammont ta’ kumpens mitlub

Każ B

Skont l-ammont ta’ kumpens mitlub

Skont l-ammont ta’ kumpens mitlubSpejjeż tal-avukat, il-marixxall u l-espert


Studju ta’ każ

Avukat

Marixxall

Espert

Ir-rappreżentanza hija mandatorja?

L-ispejjeż medji

Ir-rappreżentanza hija mandatorja?

Spejjeż ta’ wara s-sentenza

L-użu huwa mandatorju?

Spiża

Każ A

Iva

Skont l-ammont ta’ kumpens mitlub

Le

Skont it-tip ta’ miżura tal-infurzar

Mhux obbligatorju mil-liġi iżda skont jekk il-qorti tqisx li huwa neċessarju li jissejjaħ espert, f’liema każ x’aktarx iseħħ fil-prattika.

Fuq bażi ta’ rati fis-siegħa, il-livell ivarja skont it-tip ta’ attività, mass. EUR 100 u  spejjeż u taxxa fuq id-dħul   

Każ B

Iva

Skont l-ammont ta’ kumpens mitlub

Le

Skont it-tip ta’ miżura tal-infurzar

Ara fuq

Fuq bażi ta’ rati fis-siegħa, il-livell ivarja skont it-tip ta’ attività, mass. EUR 100 u  spejjeż u taxxa fuq id-dħul  Spejjeż għall-kumpens tax-xhieda


Studju ta’ każ

Il-kumpens tax-xhieda

Ix-xhieda jiġu kkumpensati?

Spiża

Każ A

Iva

Telf ta’ dħul, mass. EUR 17 fis-siegħa, l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, u spejjeż oħrajn

Każ B

Iva

Telf ta’ dħul, mass. EUR 17 fis-siegħa, l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, u spejjeż oħrajnSpejjeż għall-għajnuna legali u rifużjonijiet oħraStudju ta’ każ

Għajnuna Legali

Rifużjoni

Meta u taħt liema kundizzjonijiet tgħodd?

L-appoġġ meta huwa sħiħ?

Kundizzjonijiet?

Tista' l-parti rebbieħa tikseb ir-rifużjoni tal-ispejjeż tal-kawża?

Liema spejjeż qatt ma jiġu rifużi?

Hemm xi drabi fejn l-għajnuna legali għandha tiġi rifuża lil xi organizzazzjoni li tagħti għajnuna legali?

Każ A

Ara l-każ Nru. 4 hawn fuq

Ara l-każ Nru. 4 hawn fuq

Ara l-każ Nru. 4 hawn fuq

Ara l-każ Nru. 4 hawn fuq

Ara l-każ Nru. 4 hawn fuq

Ara l-każ Nru. 4 hawn fuq

Każ B

Ara l-każ Nru. 4 hawn fuq

Ara l-każ Nru. 4 hawn fuq

Ara l-każ Nru. 4 hawn fuq

Ara l-każ Nru. 4 hawn fuq

Ara l-każ Nru. 4 hawn fuq

Ara l-każ Nru. 4 hawn fuqSpejjeż għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni


Studju ta’ każ

Traduzzjoni

Interpretazzjoni

Spejjez oħra speċifiċi għal tilwim transkonfinali?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet huma neċessarji?

Spiża approssimattiva?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet huma neċessarji?

Spiża approssimattiva?

Deskrizzjoni

Każ A

Każ B

Ara l-każ Nru. 4 hawn fuq

Normalment EUR 1.85 għal kull 55 karattru ttajpjat u spejjeż  u taxxa fuq id-dħul

Ara l-każ Nru. 4 hawn fuq

EUR 55 fis-siegħa u spejjeż u taxxa fuq id-dħul

Notifika ta’ dokumenti barra mill-pajjiż


L-aħħar aġġornament: 04/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.