Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Koszty

Njemačka

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa rodzinnego – świadczeń alimentacyjnych, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie powodom informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji: Przypadek A – sytuacja krajowa: Dwie osoby przez wiele lat pozostawały ze sobą w nieformalnym związku.  W momencie rozstania mieli trzyletnie dziecko. Orzeczeniem sądu opieka nad dzieckiem została przyznana matce. Do rozstrzygnięcia pozostała jedynie kwota świadczeń alimentacyjnych, które ojciec powinien wypłacać matce na pokrycie kosztów utrzymania i edukacji dziecka. Matka wnosi pozew w tej sprawie. Przypadek B – sytuacja transgraniczna, w której czytelnik występuje jako adwokat w państwie członkowskim A: Dwie osoby pozostają ze sobą w  nieformalnym związku w państwie członkowskim (państwie członkowskim B). Mają trzyletnie dziecko. Rozstają się. Orzeczeniem sądu w państwie członkowskim B opieka nad dzieckiem zostaje przyznana matce. Za zgodą ojca dziecka, matka i dziecko przenoszą się na stałe do innego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego A). Nierozstrzygnięta pozostaje jedna kwestia.  Dotyczy ona kwoty świadczeń alimentacyjnych, które ojciec powinien wypłacać matce na pokrycie kosztów utrzymania i edukacji dziecka. Matka wnosi pozew w tej sprawie w państwie członkowskim A.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Koszty w Niemczech

Koszty ponoszone na rzecz sądu pierwszej instancji oraz w postępowaniu odwoławczym


Kazus

Sąd pierwszej instancji

Postępowanie odwoławcze

Wstępne opłaty sądowe

Wstępne opłaty sądowe

Kazus A

W zależności od wnioskowanego poziomu alimentów

W zależności od wnioskowanego poziomu alimentów

Kazus B

W zależności od wnioskowanego poziomu alimentów

W zależności od wnioskowanego poziomu alimentów


Koszty ponoszone na rzecz prawnika (koszty obsługi prawnej), komornika sądowego i biegłego


Kazus

Prawnik

Komornik sądowy

Biegły

Czy zastępstwo  procesowe jest obowiązkowe?

Średnie koszty

Czy korzystanie z jego pomocy jest obowiązkowe?

Koszty po wydaniu orzeczenia

Czy korzystanie z jego pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Kazus A

Tak

W zależności od wnioskowanego poziomu alimentów

Nie

W zależności od rodzaju tytułu wykonawczego

Według uznania sądu

Na podstawie stawek godzinowych, poziom stawek różni się w zależności od dziedziny, maksymalnie 100 EUR plus koszty i podatek obrotowy

Kazus B

Tak

W zależności od wnioskowanego poziomu alimentów

Nie

W zależności od rodzaju tytułu wykonawczego

Według uznania sądu

Na podstawie stawek godzinowych, poziom stawek różni się w zależności od dziedziny, maksymalnie 100 EUR plus koszty i podatek obrotowyZwrot kosztów poniesionych przez świadków


Kazus

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszty

Kazus A

Tak

Z tytułu utraty zarobków maksymalnie 17 EUR za godzinę, ponadto koszty podróży i inne wydatki

Kazus B

Tak

Z tytułu utraty zarobków maksymalnie 17 EUR za godzinę, ponadto koszty podróży i inne wydatkiKoszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztówKazus

Pomoc prawna

Zwrot kosztów

Kiedy i pod jakimi warunkami ma zastosowanie?

Czy strona wygrywająca sprawę może otrzymać zwrot kosztów postępowania?

Czy istnieją sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić organizacji jej udzielającej?

Kazus A

W zależności od wysokości dochodu i stanu majątkowego

Tak

Jeżeli wysokość dochodów oraz sytuacja finansowa danej osoby ulegnie poprawie, a także w przypadku płatności w ratach

Kazus B

W zależności od wysokości dochodu i stanu majątkowego

Tak

Jeżeli wysokość dochodów oraz sytuacja finansowa danej osoby ulegnie poprawie, a także w przypadku płatności w ratachKoszty tłumaczenia pisemnego i ustnego


Kazus

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Inne koszty właściwe dla sporów transgranicznych

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt

Charakterystyka

Kazus A

Kazus B

Według uznania sądu

Zwykle 1,85 EUR za 55 uderzeń w klawiaturę, plus koszty i podatek obrotowy

Według uznania sądu

55 EUR za godzinę plus koszty i podatek obrotowy

Koszty doręczenia dokumentów za granicę


Ostatnia aktualizacja: 04/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.