Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Stroški

Njemačka

V tej študiji primera družinskega prava s področja razveze zakonske zveze so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila tožbo za razvezo zakonske zveze, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: par sklene zakonsko zvezo. Pozneje se par loči in sporazume o razvezi zakonske zveze. Primer B – večnacionalna situacija: državljana iste države članice (država članica A) skleneta zakonsko zvezo v državi članici A. Po obredu sklenitve zakonske zveze se par preseli z namenom živeti in delati v drugi državi članici (država članica B), kjer si uredi prebivališče. Kmalu po tem se par loči, žena se vrne v državo članico A, mož pa ostane v državi članici B. Par se sporazume o razvezi zakonske zveze. Žena takoj po vrnitvi v državo članico A pri sodišču države članice B vloži tožbo za razvezo zakonske zveze.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Stroški v Nemčiji

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji in postopka s pravnimi sredstvi


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Začetne sodne takse

Začetne sodne takse

Primer A

Odvisno od dohodka in premoženja

Odvisno od dohodka in premoženja

Primer B

Odvisno od dohodka in premoženja

Odvisno od dohodka in premoženjaStroški odvetnika


Študija primera

Odvetnik

Povprečni stroški

Primer A

Odvisno od dohodka in premoženja

Primer B

Odvisno od dohodka in premoženjaStroški prič,, jamstvo ali varščina


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Ali se pričam povrnejo stroški?

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporablja?

Primer A

Da, ampak priče običajno niso potrebne.

Ne

Primer B

Da, ampak priče običajno niso potrebne.

NeStroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kakšnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Odvisno od dohodka in premoženja

Da

Polovica

Če se posameznikov dohodek in finančne okoliščine izboljšajo ter v primeru plačila po obrokih.

Primer BStroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Primer A

Primer B

Po presoji sodišča

Ponavadi 1,85 EUR na 55 znakov plus stroški in DDV

Po presoji sodišča

55 EUR na uro plus stroški in DDV

Vročitev dokumentov v tujini


Zadnja posodobitev: 04/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.