Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Stroški

Njemačka

V tej študiji primera družinskega prava s področja varstva in vzgoje otrok so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila zahtevo za varstvo in vzgojo otrok, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: osebi več let živita skupaj, ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V trenutku ločitve imata tri leta starega otroka. Sodišče odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati vloži tožbo za omejitev očetovih stikov z otrokom. Primer B – večnacionalna situacija, v kateri ste odvetnik v državi članici A: osebi več let živita skupaj v državi članici (država članica B), ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V zvezi se jima rodi otrok, vendar se takoj po njegovem rojstvu ločita. Sodišče v državi članici B odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati se z otrokom preseli v drugo državo članico (država članica A), kar ji dovoljuje sodna odločba, oče pa ostane v državi članici B. Nekaj let kasneje mati v državi članici A vloži tožbo za spremembo očetovih stikov z otrokom.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Stroški v Nemčiji

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Začetne sodne takse

Začetne sodne takse

Primer A

44,50 EUR

Pravno sredstvo:

89,00 EUR

Pravno sredstvo zaradi zmotne uporabe prava:

133,50 EUR

Primer B

44,50 EUR

Pravno sredstvo:

89,00 EU

Pravno sredstvo zaradi zmotne uporabe prava:

133,50 EURStroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Ne

Prva stopnja:
590,00 EUR

Po presoji sodišča

85,00 EUR na uro plus stroški in DDV

Primer B

Ne

Prva stopnja:
590,00 EUR

Po presoji sodišča

85,00 EUR na uro plus stroški in DDVStroški prič


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Primer A

Da

Izguba dohodka do največ 17 EUR na uro ter potni in drugi stroški

Primer B

Da

Izguba dohodka do največ 17 EUR na uro ter potni in drugi stroškiStroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Odvisno od dohodka in premoženja

Da

Če se posameznikov dohodek in finančne okoliščine izboljšajo ter v primeru plačila po obrokih.

Primer B

Odvisno od dohodka in premoženja

Da

Če se posameznikov dohodek in finančne okoliščine izboljšajo ter v primeru plačila po obrokih.Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za ćezmejne spore

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Približni stroški?

Primer A

Primer B

Po presoji sodišča

Ponavadi 1,85 EUR na 55 znakov plus stroški in DDV

Po presoji sodišča

55 EUR na uro plus stroški in DDV

Stroški vročitve dokumentov v tujini


Zadnja posodobitev: 04/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.