Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Stroški

Njemačka

V tej študiji primera s področja pogodb gospodarskega prava so bile države članice pozvane, naj prodajalcu svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: gospodarska družba je dobavila blago v vrednosti 20 000 EUR. Prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec meni, da blago ni skladno z dogovorjenim. Prodajalec se odloči, da bo kupca tožil na plačilo celotne kupnine. Primer B – večnacionalna situacija: gospodarska družba s sedežem v državi članici B dobavi blago v vrednosti 20 000 EUR kupcu v državi članici A. Za pogodbo velja pravo države članice B, v jeziku države članice B je pogodba tudi napisana. Ta prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec s sedežem v državi članici A meni, da blago ni skladno z dogovorjenim. Prodajalec se odloči, da bo kupca v državi članici A tožil na plačilo celotne kupnine, kot je bila določena v pogodbi s kupcem.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Stroški v Nemčiji

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji in postopka s pravnimi sredstvi


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Začetne sodne takse

Začetne sodne takse

Primer A

864 EUR

Pravno sredstvo zaradi napačno ugotovljenega dejanskega stanja in zmotne uporabe prava:

1 152 EUR

Pravno sredstvo zaradi zmotne uporabe prava:

1 440 EUR

Primer B

864 EUR

Pravno sredstvo zaradi napačno ugotovljenega dejanskega stanja in zmotne uporabe prava:

1 152 EUR

Pravno sredstvo zaradi zmotne uporabe prava:

1 440 EURStroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Da

Prva stopnja: 1 950 EUR

Ne

Odvisno od vrste izvršilnega ukrepa

Ne

Glede na urno postavko, višina je odvisna od področja dejavnosti, največ 100 EUR plus stroški ter DDV

Primer B

Da

Prva stopnja: 1 950 EUR

Ne

Ne

Glede na urno postavko, višina je odvisna od področja dejavnosti, največ 100 EUR plus stroški ter DDVStroški prič


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Primer A

Da

Izguba dohodka do največ 17 EUR na uro ter potni in drugi stroški

Primer B

Da

Izguba dohodka do največ 17 EUR na uro ter potni in drugi stroškiStroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Pogoji?

Kdaj je podpora popolna?

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Načeloma pravna pomoč za pravne osebe zunaj EU ni mogoča

Splošni pogoji:

če stranka nima finančne varnosti (npr. je revna), načrtovana tožba pa bo verjetno uspešna ter ne kaže, da bi bil razlog zanjo kverulantstvo  

Če ne preostane več kot 15 EUR po odbitku nadomestil za revno stranko in njene družinske člane ter po odbitku dodatnih stroškov za stanovanje itd.

V nasprotnem primeru je polna pomoč prav tako na voljo, ampak jo je treba odplačati po obrokih; višina obroka je odvisna od preostalega dohodka

1. Vloga (zastopanje po odvetniku ni nujno)

2. Postopek še ni končan

3. Glej tudi stolpec 1

Da, glede na uspeh v tožbi

Stroški, ki ni niso bili nujni za pravilno uveljavljanje tožbe oziroma za obrambo

Glej stolpec 2

Primer B

Glej primer A zgoraj

Glej primer A zgoraj

Glej primer A zgoraj

Glej primer A zgoraj

Glej primer A zgoraj

Glej primer A zgorajStroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Primer A

Primer B

Načeloma vse pisne vloge, vložene pri sodišču, in vsi dokazni dokumenti. Sodišče se lahko odloči, da prevajanja ne naroči, če vsi sodniki, ki obravnavajo zadevo, jezik razumejo

Ponavadi 1,85 EUR na 55 znakov plus stroški in DDV

Jezik sodišča je nemščina; kadar vse osebe v postopku dobro razumejo tuj jezik, tolmačeva prisotnost ni potrebna

55 EUR na uro plus stroški in DDV

Vročitev dokumentov v tujini


Zadnja posodobitev: 04/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.