Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Vad kostar det?

Njemačka

I denna fallstudie rörande familjerätt (vårdnad om barn) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. Genom ett domstolsavgörande har mamman fått vårdnaden om barnet, medan pappan har beviljats umgängesrätt. Mamman väcker talan för att få pappans umgängesrätt begränsad. Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta i en medlemsstat (medlemsstat B) under ett antal år. De har ett barn tillsammans, men separerade omedelbart efter barnets födelse. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden, medan pappan beviljas umgängesrätt. Mamman och barnet flyttar till en annan medlemsstat (medlemsstat  A), vilket de enligt vårdnadsdomen har rätt till, och fadern stannar kvar i medlemsstat  B. Några år senare väcker mamman talan i medlemsstat A för att få en ändring av pappans umgängesrätt.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Kostnader i Tyskland

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fall- studie

Domstol

Överklaganden

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgifter

Fall A

44,50 euro

Överklagande:
89,00 euro
Överklagande i rättsfråga:
133,50 euro

Fall B

44,50 euro

Överklagande:
89,00 euro
Överklagande i rättsfråga:
133,50 euroKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fall-studie

Advokat

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Nej

Första instans:
590,00 euro

Beslutas av domstolen.

85,00 euro per timme plus utgifter och moms

Fall B

Nej

Första instans:
590,00 euro

Beslutas av domstolen.

85,00 euro per timme plus utgifter och momsKostnader för ersättning till vittnen


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Fall A

Ja

Förlorad inkomst, högst 17 euro per timme, resekostnader och övriga utgifter

Fall B

Ja

Förlorad inkomst, högst 17 euro per timme, resekostnader och övriga utgifterKostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

Ersättningar

Villkor

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

Beror på inkomst och tillgångar.

Ja

Om personens inkomster och ekonomiska situation förbättras och vid avbetalning.

Fall B

Beror på inkomst och tillgångar.

Ja

Om personens inkomster och ekonomiska situation förbättras och vid avbetalning.Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns-överskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Fall B

Beslutas av domstolen.

Vanligen 1,85 euro per 55 tangentslag plus utgifter och moms.

Beslutas av domstolen.

55 euro per timme plus utgifter och moms

Kostnader för att delge handlingar utomlands.


Senaste uppdatering: 04/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.