Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Troškovi

Grčka

Na ovoj stranici pružaju se informacije o troškovima pravosuđa u Grčkoj.

Sadržaj omogućio
Grčka

Zakonodavni okvir kojime se određuju naknade pravne struke

Odvjetnici

Naknade odvjetnika zakonski su određene člancima od 91. do 180. Zakonodavne uredbe 3026/1954, s važećim izmjenama Zakona 3919/2011. U skladu s tim, odvjetnici sada mogu dogovarati naknade s klijentima pisanim putem, bez zakonski određenog minimalnog ili maksimalnog honorara.

U nedostatku pisanog sporazuma, zakonski ustanovljen sustav naknada (za dolazak na sud i na temelju iznosa u pitanju) određuje iznos sudskih troškova, odvjetničku naknadu za pružanje pravne pomoći itd.

Pravnici

Nije napravljena razlika između odvjetnika i članova ove struke.

Javni ovršitelji

Naknade javnih ovršitelja posebno su utvrđene. Međutim, mogu se povećati ugovorom, ovisno o složenosti zadatka. Prema članku 50. Zakona 2318/1995, naknade javnih ovršitelja određene su u Zajedničkoj odluci ministra financija i ministra pravosuđa. Trenutačno je na snazi Odluka br. 2/54638/2008 (B 1716 s važećim izmjenama B 1916).

Javni bilježnici

Naknade javnih bilježnika posebno su određene člankom 40. Zakona 2830/2000.

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi u građanskim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u građanskim postupcima

U obiteljskim sporovima, odvjetničke naknade utvrđene su kako je prethodno opisano.

U sporovima u kojima se može odrediti monetarna vrijednost (npr. trgovački sporovi), odvjetničke naknade utvrđene su kako je prethodno opisano.

Za sastavljanje privatnih ili javnih dokumenata, odvjetničke naknade utvrđene su kako je prethodno opisano.

Faza građanskog postupka u kojoj fiksni troškovi moraju biti plaćeni

Odvjetnici se dogovaraju sa svojim klijentima o vremenu plaćanja honorara. Obično se honorar plaća u ratama tijekom trajanja postupka.

Fiksni troškovi u kaznenim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u kaznenim postupcima

Naknade za pravne stručnjake određene su kako je prethodno opisano.

Faza kaznenog postupka u kojoj fiksni troškovi moraju biti plaćeni

Naknade za pravne stručnjake određene su kako je prethodno opisano.

Fiksni troškovi u postupcima pred Ustavnim sudom

Fiksni troškovi za stranke u postupcima pred Ustavnim sudom

Naknade pravnih stručnjaka određene su kako je prethodno opisano, kao i za upravne sporove.

Faza postupka pred Ustavnim sudom u kojoj fiksni troškovi stranaka moraju biti plaćeni

Naknade pravnih stručnjaka određene su na isti način kao za građanske postupke.

Prethodne informacije koje pružaju pravni zastupnici

Prava i obaveze stranki

Načelo ponašanja odvjetnika propisuje posebne obveze povezane s ponašanjem odvjetnika prema klijentima. Svako kršenje tih obveza predstavlja disciplinski prekršaj. Naknade nisu izričito spomenute među tim obvezama.

Izvori troškova

Gdje se mogu pronaći informacije o izvorima troškova u Grčkoj?

Informacije o odvjetničkim naknadama mogu se pronaći u Zakonu o odvjetništvu ili se mogu dobiti iz odvjetničkih komora.

Informacije o naknadama za javne bilježnike mogu se dobiti od Odjela za javnobilježničku službu (Τμήμα Συμβολαιογράφων) pri Ministarstvu pravosuđa ili od javnobilježničkih udruga (Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι) (regulirane državnim zakonom).

Na kojim su jezicima dostupne informacije o izvorima troškova u Grčkoj?

Informacije o izvorima troškova dostupne su samo na grčkom jeziku.

Gdje se mogu pronaći informacije o posredništvu?

Vidi posebne informacije o posredništvu u Grčkoj.

Gdje se mogu pronaći dodatne informacije o troškovima u Grčkoj?

Dostupna web-mjesta koja sadržavaju informacije o troškovima

Ne postoji web-mjesto s takvim informacijama.

Gdje se mogu pronaći informacije o prosječnoj duljini trajanja postupka?

Ne postoji takva informacija za Grčku.

Gdje se mogu naći informacije o prosječnom ukupnom trošku za određeni postupak?

Ne postoje informacije o ukupnom trošku postupaka u Grčkoj.

Porez na dodanu vrijednost

Na koji je način ova informacija dostupna?

Odvjetnički honorari podložni su PDV-u. Relevantne informacije mogu se dobiti od Odsjeka za oporezivanje (Τμήμα Φορολογίας)Ministarstva financija i od odvjetničkih komora.

Koje se stope primjenjuju?

23 %.

Pravna pomoć

Primjenjivi dohodovni prag za pravnu pomoć u građanskim predmetima

U skladu s člankom 194. Zakona o građanskom postupku pravna pomoć odobrava se osobama koje dokažu nemogućnost plaćanja troškova sudskih postupaka bez ugrožavanja svoje egzistencije ili egzistencije svoje obitelji.

Pravna pomoć odobrava se i stranim državljanima, osobama bez državljanstva te osobama podložnima reciprocitetu.

U skladu sa Zakonom 3226/2004, pravna pomoć pruža se građanima s niskim prihodom u građanskim predmetima (ako njihov godišnji obiteljski prihod ne iznosi više od 2/3 minimalnog godišnjeg prihoda utvrđenog u općem kolektivnom nacionalnom ugovoru o radu).

Pravna pomoć uključuje troškove postupaka te naknade javnog ovršitelja, javnog bilježnika i odvjetnika (članak 199. Zakona o građanskom postupku).

Primjenjivi dohodovni prag za pravnu pomoć optuženicima u kaznenim predmetima

U skladu s člankom 340. Zakona o kaznenom postupku, optuženiku bez branitelja dodjeljuje se odvjetnik s relevantnog popisa lokalne odvjetničke komore.

U skladu sa Zakonom 3226/2004, pravna pomoć pruža se građanima s niskim prihodom u kaznenim predmetima, kako je prethodno navedeno.

Primjenjivi dohodovni prag za pravnu pomoć žrtvama u kaznenim predmetima

Direktiva Vijeća 2004/80/EZ od 29. travnja 2004. o naknadi štete žrtvama kaznenih djela transponirana je u grčko zakonodavstvo Zakonom 3811/2009.

Ostali uvjeti za odobravanje pravne pomoći žrtvama

Naknade za odvjetnike, javne bilježnike i javne ovršitelje koji pružaju pravnu pomoć utvrđene su Ministarskom odlukom (članak 14. Zakona 3226/2004).

Pravna pomoć u kaznenim predmetima uključuje dodjeljivanje odvjetnika.

Pravna pomoć u građanskim predmetima uključuje djelomično ili potpuno izuzeće od sudskih troškova.

Ostali uvjeti za dodjeljivanje pravne pomoći optuženicima

Ne postoje

Besplatni sudski postupci

Ne postoje

Kada stranka koja je izgubila spor mora platiti troškove pobjedničke stranke?

Jednom kada sud donese odluku, pravne troškove i izdatke koje je pretrpjela pobjednička stranka uglavnom treba platiti stranka koja je izgubila, ovisno o opsegu gubitka ili pobjede pojedine stranke. Sud se također mora pobrinuti da ovaj dio odluke bude izvršiv. Troškovi i izdaci računaju se prema prethodno navedenim pravilima, posebno uzimajući u obzir propise o naknadama za pravne stručnjake i moguće fiksne troškove stranki u građanskim postupcima. Izračunati iznos obično je manji od iznosa stvarnog troška.

Naknade za stručnjake

Stručnjaci sami određuju svoj honorar, koji se prema zahtjevu uključuje u pravne troškove koje dodjeljuje sud.

Naknade za prevoditelje i tumače

Prevoditelji i tumači sami određuju svoje honorare koji se prema zahtjevu uključuju u pravne troškove koje dodjeljuje sud.

Korisne poveznice

Atenska odvjetnička komora

Odvjetnička komora u Pireju

Solunska udruga javnih bilježnika

Grčka udruga javnih bilježnika

Solunska odvjetnička komora

Posljednji put ažurirano: 25/06/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.