Troškovi

Malta

U ovoj studiji slučaja iz područja obiteljskog prava – alimentacije, od država članica tražilo se da savjetuju stranku koja tuži o troškovima parničenja kako bi se razmotrile sljedeće situacije: Slučaj A – nacionalna situacija: Dvije osobe živjele su u izvanbračnoj zajednici nekoliko godina. U trenutku rastave imaju trogodišnje dijete. Sudskom se odlukom majci daje skrbništvo. Jedini neriješeni spor odnosi se na iznos alimentacije koju otac djeteta duguje majci za uzdržavanje i obrazovanje djeteta. Majka podiže tužbu na temelju navedenoga. Slučaj B – transnacionalna situacija u kojoj ste odvjetnik u državi članici A: Dvije osobe živjele su u izvanbračnoj zajednici u državi članici (država članica B). Imaju dijete staro tri godine. Rastave se. Sudskom se odlukom u državi članici B majci daje skrbništvo nad djetetom. Uz očev pristanak, majka i dijete sele se u drugu državu članicu (država članica A) u kojoj imaju boravište. Ostaje neriješeni spor. Odnosi se na iznos alimentacije koju otac djeteta duguje majci za uzdržavanje i obrazovanje djeteta. Majka podiže tužbu na temelju navedenoga u državi članici A.

Sadržaj omogućio
Malta

Troškovi na Malti

Troškovi suda, žalbi i alternativnog rješavanja spora

Studija slučaja

Sud

Žalbe

Alternativno rješavanje spora (ADR)


Početne sudske pristojbe

Pristojbe za prijepis

Druge pristojbe

Početne sudske pristojbe

Pristojbe za prijepis

Druge pristojbe

Je li ta mogućnost postoji  za ovu vrstu predmeta?

Troškovi

Slučaj A

181,68 EUR

Nije primjenjivo/n.p.

n.p.

98,99 EUR

n.p.

116,47 EUR

Da


Slučaj B

181,68 EUR

n.p.

n.p.

98,99


116,47 EUR

Ne


Troškovi odvjetnika, sudskog izvršitelja i vještaka

Studija slučaja

Odvjetnik

Sudski izvršitelj

Vještak


Je li zastupanje obvezno?

Prosječni trošak

Je li zastupanje obvezno?

Troškovi prije presude

Troškovi poslije presude

Je li obvezno koristiti se tim uslugama?

Trošak

Slučaj A

Da

0,5 % alimentacije koja se plaća u razdoblju od 10 godina, što može narasti na 1 % sporazumnim dogovorom između stranke i odvjetnika pod uvjetom da se svaka naknada u iznosu većem od ugovorenih 0,5 % ne može nadoknaditi od druge stranke.

Nije obavezno

n.p.

n.p.

Ne

n.p.

Slučaj B

Da

Ovisi o traženom iznosu

Nije obavezno

n.p.

n.p.

Ne

n.p.
Troškovi naknada svjedocima, zalog ili jamčevina i druge odgovarajuće pristojbe

Studija

slučaja

Naknada svjedocima

Zalog ili jamčevina

Druge pristojbe


Dobivaju li svjedoci naknadu?

Trošak

Postoji li i kada se i kako primjenjuje?

Trošak

Opis

Trošak

Slučaj A

Ne

n.p.

Jamstvo za traženi iznos

23,28 EUR

n.p.

n.p.

Slučaj B

Ne

n.p.

Jamstvo za traženi iznos

23,28 EUR

n.p.

n.p.
Troškovi pravne pomoći i druge nadoknade
Studija

slučaja

Pravna pomoć


Kada je primjenjiva i pod kojim uvjetima?

Kada se dobiva potpuna potpora?

Uvjeti

Slučaj A

Pravna pomoć primjenjuje se ako osoba živi od socijalne pomoći ili na minimalnoj plaći i ako nema u vlasništvu više od jedne nekretnine.

n.p.

n.p.

Slučaj B

Pravna pomoć primjenjuje se ako osoba živi od socijalne pomoći ili na minimalnoj plaći i ako nema u vlasništvu više od jedne nekretnine.

n.p.

n.p.
Studija

slučaja

Naknada štete


Mogu li se stranci koja je dobila spor nadoknaditi troškovi parničenja?

Ako stranka ne primi nadoknadu svih troškova, u kojem se postotku nadoknada obično dodjeljuje?

Koji se troškovi nikad ne nadoknađuju?

Ima li slučajeva u kojima se pravna pomoć nadoknađuje organizaciji koja pruža pravnu pomoć?

Slučaj A

DA

Ovisi o ishodu presude

Privatna savjetovanja s odvjetnicima (izvansudski troškovi)

n.p.

Slučaj B

DA

Ovisi o ishodu presude

Privatna savjetovanja s odvjetnicima (izvansudski troškovi)

n.p.
Troškovi pismenog i usmenog prevođenja

Studija

slučaja

Pismeno prevođenje

Usmeno prevođenje

Drugi troškovi specifični za prekogranične sporove


Kada i pod kojim uvjetima je to potrebno?

Približni trošak

Kada i pod kojim uvjetima je to potrebno?

Približni trošak

Opis

Približni trošak

Slučaj A

Pismeni prijevod radi se isključivo na zahtjev bilo koje od uključenih stranaka.  Pismeni prijevod radi se samo s malteškog na engleski jezik i obratno. Pismeni prijevodi na druge jezike stranke naručuju na vlastiti trošak.

17,47 EUR (paušalna cijena plaćena kao pristojba za upis za svaki pismeni prijevod)

Primjenjuje se samo ako svjedok ne govori engleski ni malteški jezik.

Između 11,65 EUR i 58,23 EUR po satu

Troškovi nastali prilikom obavještavanja stranke koja boravi u inozemstvu.

Ovisi o pristojbama koje naplaćuju druge države članice.

Slučaj B

Pismeni prijevod radi se isključivo na zahtjev bilo koje od uključenih stranaka.  Pismeni prijevod radi se samo s malteškog na engleski jezik i obratno. Pismeni prijevodi na druge jezike stranke naručuju na vlastiti trošak.

17,47 EUR (paušalna cijena plaćena kao pristojba za upis za svaki pismeni prijevod)

Primjenjuje se samo ako svjedok ne govori engleski ni malteški jezik.

Između 11,65 EUR i 58,23 EUR po satu

Troškovi nastali prilikom obavještavanja stranke koja boravi u inozemstvu.

Ovisi o pristojbama koje naplaćuju druge države članice.

Posljednji put ažurirano: 02/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.