Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Troškovi

Portugal

Na ovoj se stranici daju informacije o pravnim troškovima u Portugalu.

Sadržaj omogućio
Portugal
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Regulatorni okvir za naknade pravnim stručnjacima

1. Pravni zastupnici

U Portugalu su naknade pravnim zastupnicima (solicitadores), kada djeluju u svojstvu provoditelja zakona (agentes de execução), regulirane Ministarskom naredbom (Portaria) br. 331-B/2009 od 30. ožujka (člancima od 11. do 25.).

2. Pravni savjetnici

Naknade za pravne savjetnike (consultores jurídicos) u Portugalu nisu regulirane.

3. Odvjetnici

Nagrada za odvjetnike (advogados) u Portugalu nije regulirana.

4. Sudski službenici

Naknade za rad sudskih službenika (oficiais de justiça) povezan s provedbom zakona regulirane su člankom 9. i Tablicom II. Uredbe o sudskim troškovima odobrene Uredbom sa zakonskom snagom (Decreto-Lei) br. 34/2008 od 26 veljače i Ministarskom naredbom br. 331‑B/2009 od 30. ožujka (člancima 11. i 25.).

5. Odvjetnici koji pružaju pravnu pomoć

Naknade odvjetnicima za usluge koje pružaju u okviru pravne pomoći regulirane su Ministarskom naredbom br. 1386/2004 od 10. studenog i Ministarskom naredbom br. 10/2008 od 3. siječnja, izmijenjenom Ministarskom naredbom br. 210/2008 od 29. veljače.

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi u građanskim postupcima

Fiksni troškovi za strane u građanskim parnicama

Fiksni troškovi za strane u građanskim parnicama utvrđeni su u člancima od 5. do 7. i tablicama I. i II. priloženima Uredbi o troškovima postupaka, odobrenoj Uredbom sa zakonskom snagom br. 34/2008 od 26. veljače.

Faza građanskog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi

Sudske pristojbe u pravilu se plaćaju na početku postupka i kada se odredi datum za sudsko saslušanje. Vještaci i sudski službenici u pravilu se plaćaju prije uključivanja u postupak.

Fiksni troškovi u kaznenim postupcima

Fiksni troškovi za strane u kaznenim postupcima

Fiksni troškovi za strane u kaznenim postupcima utvrđeni su u članku 8. i tablici III. priloženoj Uredbi o troškovima postupaka, odobrenoj Uredbom sa zakonskom snagom br. 34/2008 od 26. veljače.

Faza kaznenog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi

Faza kaznenog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi ovisi o položaju pojedinca u postupku i ulozi koju namjerava igrati. Jedini slučajevi kada se sudske pristojbe plaćaju u trenutku provođenja relevantnog koraka jesu prijava za pomoćnika (assistente) javnog tužitelja i otvaranje istražnog postupka od strane pomoćnika javnog tužitelja. U svim drugim slučajevima, tj. u svim slučajevima koji uključuju branjenika i svim drugim situacijama koje uključuju pomoćnika tužitelja, sudske se pristojbe plaćaju na kraju konkretne faze kaznenog postupka (istraga, presuda ili priziv) u skladu sa sučevom presudom.

Fiksni troškovi u ustavnim postupcima

Fiksni troškovi za strane u ustavnim parničnim postupcima

Fiksni troškovi za strane u postupcima pred Ustavnim sudom regulirani su člancima od 6. do 9. Uredbe sa zakonskom snagom br.  303/90 od 7. listopada, izmijenjene Uredbom sa zakonskom snagom br. 91/2008 od 2. lipnja.

Faza u ustavnim postupcima

Fiksni se troškovi ne moraju platiti do kraja postupka.

Informacije koje pravni zastupnici moraju dati unaprijed

Prava i obveze strana u postupku

Pravni su zastupnici etički i zakonski obvezni dati sveobuhvatne informacije o pravima i obvezama strana u sporu jer dobro znaju kakvi su izgledi za uspjeh i koji su troškovi uključeni.

Izvori troškova

Gdje mogu pronaći informacije o izvorima troškova u Portugalu?

Dodatne informacije o troškovima pravnog sustava u Portugalu mogu se pronaći na web-mjestu https://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx

Na kojim jezicima mogu dobiti informacije o izvorima troškova u Portugalu?

Informacije o izvorima troškova u Portugalu dostupne su samo na portugalskom.

Gdje mogu dobiti informacije o mirenju?

Informacije o mirenju, osobito o javnim sustavima mirenja u pitanjima građanskog, obiteljskog, radnog i kaznenog prava, mogu se pronaći na adresi http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/

Gdje mogu pronaći podatke o prosječnom trajanju raznih postupaka?

Informacije o prosječnom trajanju pravnog postupka mogu se pronaći na web-mjestu sa statističkim podacima o portugalskom pravosuđu http://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Gdje mogu dobiti informacije o prosječnom trošku određenog postupka?

Te informacije nisu dostupne i do njih je moguće doći samo uvidom u razne ljestvice ili tablice pristojbi i naknada.

Kako se daju informacije o porezu na dodanu vrijednost?

Na sudske troškove ne obračunava se PDV. Na naknade stručnjacima obračunava se PDV, ali informacije o troškovima koje se daju po zakonu ne obuhvaćaju PDV.

Koje su stope primjenjive?

Nisu dostupne nikakve informacije o primjenjivim stopama PDV-a.

Pravna pomoć

Dohodovni cenzus primjenjiv u građanskim postupcima

Formula za izračun dohodovnog cenzusa u svrhe pravne pomoći u građanskim postupcima dostupna je u Dodatku Zakona (Lei) br. 34/2004 od 29. srpnja, izmijenjenog Zakonom br. 47/2007 od 28. kolovoza.

Dohodovni cenzus primjenjiv za branjenike u kaznenim postupcima

Formula za izračun dohodovnog cenzusa u svrhe pravne pomoći u građanskim postupcima dostupna je u Dodatku Zakona (Lei) br. 34/2004 od 29. srpnja, izmijenjenog Zakonom br. 47/2007 od 28. kolovoza.

Dohodovni cenzus primjenjiv za žrtve u kaznenim postupcima

Kad se radi o kaznenom postupku, ne postoji dohodovni cenzus za pravnu pomoć žrtvama.

Drugi uvjeti povezani s pružanjem pravne pomoći žrtvama

S pružanjem pravne pomoći žrtvama povezani su drugi uvjeti. Žrtve ne plaćaju pravne naknade kada ih zastupa Udruga za podršku žrtvama [Associação de Apoio à Vítima].

Drugi uvjeti povezani s pružanjem pravne pomoći branjenicima

S pružanjem pravne pomoći branjenicima povezani su drugi uvjeti. Oni se odnose na branjenikovu ekonomsku situaciju i izračunavaju se na temelju modela razvijenog u skladu s člankom 39. Zakona br. 34/2004 od 29. srpnja, izmijenjenog Zakonom br. 47/2007 od 28. kolovoza.

Besplatni sudski postupci

Sudski postupci mogu biti besplatni za jednu ili obje strane na temelju izuzeća od sudskih troškova ili pružanja pravne pomoći.

Kada strana koja izgubi spor mora platiti troškove strane koja dobije spor?

Strana koja dobije spor u pravilu ima pravo na nadoknadu troškova, koje mora platiti strana koja izgubi spor u razmjeru koji na temelju konačne presude utvrdi sudac. Pravo strane koja dobije spor na nadoknadu ništavno je ako strana koja izgubi spor koristi pravnu pomoć, pa je stoga izuzeta od plaćanja sudskih pristojbi.

Naknade za vještake

Strana obično mora platiti naknade za vještake. Ako je strana koristila pravnu pomoć, naknade za vještake mora platiti Institut za financijsko upravljanje i infrastrukturu pravosudnog sustava [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça – IGFEJ].

Naknade sudskih prevoditelja i tumača

Naknade prevoditelja i vještaka obično mora platiti dotična strana. No, ako je strana koristila pravnu pomoć, naknade za vještake mora platiti Institut za financijsko upravljanje i infrastrukturu pravosudnog sustava [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça – IGFEJ].

Važni dokumenti

Portugali aruanne kulude läbipaistvust käsitleva uuringu kohta PDF (781 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 06/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.