Troškovi

Portugal

Ova stranica sadržava informacije o troškovima sudskog postupka u Portugalu.

Sadržaj omogućio
Portugal

Detaljniju analizu pravnih troškova potražite u sljedećim studijama slučaja:

Obiteljsko pravo – razvod

Obiteljsko pravo – skrbništvo nad djecom

Obiteljsko pravo – alimentacija

Trgovačko pravo – ugovori

Trgovačko pravo – odgovornost

Regulatorni okvir kojim se uređuju naknade za pravne stručnjake

1. Pravni zastupnici (Solicitadores)

U Portugalu naknade za pravne zastupnike (solicitadores) kad djeluju u svojstvu sudskog izvršitelja uređene su Ministarskom provedbenom odlukom (Portaria) br. 282/2013 od 29. kolovoza 2013., kako je izmijenjena (članci od 43. do 51.).

2. Pravni savjetnici (Consultores jurídicos)

Naknade za pravne savjetnike u Portugalu nisu uređene.

3. Odvjetnici (Advogados)

Naknade za odvjetnike u Portugalu nisu uređene.

4. Sudski službenici (Oficiais de justiça)

Troškovi intervencije sudskih službenika u postupcima izvršenja uređeni su člankom 9. i tablicom II. Uredbe o troškovima sudskog postupka (Regulamento das Custas Processuais), donesenoj u okviru Uredbe sa zakonskom snagom (Decreto-Lei) br. 34/2008 od 26. veljače 2008., kako je izmijenjena, te Ministarskom provedbenom odlukom br. 282/2013 od 29. kolovoza 2013., kako je izmijenjena (članci od 43. do 51., gdje je primjenjivo u skladu s člankom 59. stavkom 1.).

5. Odvjetnici koji se bave pravnom zaštitom

Naknade koje se odvjetnicima plaćaju za pravnu zaštitu uređene su Ministarskom provedbenom odlukom br. 1386/2004 od 10. studenoga 2004., Ministarskom provedbenom odlukom br. 161/2020 od 30. lipnja 2020. i Ministarskom provedbenom odlukom br. 10/2008 od 3. siječnja 2008., kako su izmijenjene.

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi u građanskim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u građanskim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u građanskim postupcima utvrđeni su u člancima od 5. do 7. i tablicama I. i II. u Prilogu Uredbi o troškovima sudskog postupka, donesenoj u okviru Uredbe sa zakonskom snagom br. 34/2008 od 26. veljače 2008., kako je izmijenjena.

Faza građanskog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi

Sudske pristojbe u pravilu se plaćaju na početku postupka i kad se odredi datum za sudsko saslušanje. Vještaci i sudski službenici u pravilu se plaćaju prije nego što počnu sudjelovati u postupku.

Fiksni troškovi u kaznenim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u kaznenim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u kaznenim postupcima utvrđeni su u članku 8. i tablici III. u Prilogu Uredbi o troškovima sudskog postupka, donesenoj u okviru Uredbe sa zakonskom snagom br. 34/2008 od 26. veljače 2008., kako je izmijenjena.

Faza kaznenog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi

Faza kaznenog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi ovisi o ulozi predmetne osobe u postupku i radnji koju namjerava poduzeti. Postoje samo dva slučaja u kojima se sudska pristojba plaća istodobno s provođenjem radnje na koju se odnosi: kad se predmetna osoba uključi u postupak kao građanskopravna stranka i kad se pokreće istraga na zahtjev građanskopravne stranke. U svim ostalim slučajevima, tj. u svim slučajevima koji uključuju branjenika i u ostalim predmetima koji uključuju građanskopravnu stranku, sudska se pristojba plaća na kraju faze sudskog postupka koja je u tijeku (istraga, presuda ili žalba), u skladu sa sučevom odlukom.

Fiksni troškovi u ustavnim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u ustavnim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u postupcima pred Ustavnim sudom utvrđeni su člancima od 6. do 9. Uredbe sa zakonskom snagom br. 303/98 od 7. listopada 1998., kako je izmijenjena, i člankom 84. Zakona br. 28/82 od 15. studenoga 1982., kako je izmijenjen.

Faza ustavnog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi

Fiksni se troškovi moraju platiti tek na kraju postupka.

Informacije koje pravni zastupnici moraju dati unaprijed

Prava i obveze stranaka u postupku

Pravni su zastupnici etički i zakonski obvezni dati sve informacije o pravima i obvezama stranaka u postupku ako u razumnoj mjeri mogu zaključiti kakvi su izgledi za uspjeh i koji su troškovi uključeni.

Izvori troškova

Gdje mogu pronaći informacije o izvorima troškova u Portugalu?

Dodatne informacije o troškovima pravnog sustava u Portugalu mogu se pronaći na internetskoj stranici https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

Na kojim jezicima mogu dobiti informacije o izvorima troškova u Portugalu?

Informacije o izvorima troškova u Portugalu dostupne su samo na portugalskom.

Gdje mogu pronaći informacije o mirenju?

Informacije o mirenju, osobito o javnim sustavima mirenja u građanskom, obiteljskom, radnom i kaznenom postupku, mogu se pronaći na internetskoj stranici https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju raznih postupaka?

Informacije o prosječnom trajanju raznih postupaka mogu se pronaći na internetskoj stranici https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trošku određene vrste postupka?

Te informacije nisu dostupne. Možete ih pronaći jedino u različitim pravilnicima o naknadama ili cjenicima.

Međutim, simulator koji prikazuje sudske pristojbe koje se plaćaju pri pokretanju sudskog postupka dostupan je na internetskoj stranici https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica. Na toj internetskoj stranici možete okvirno saznati koliki su troškovi.

Porez na dodanu vrijednost: kako se daju te informacije?

Na sudske troškove ne obračunava se PDV. Na naknade za pravne stručnjake obračunava se PDV, ali informacije o troškovima koje se daju po zakonu ne obuhvaćaju PDV.

Koje su primjenjive stope?

Nema informacija o primjenjivim stopama PDV-a.

Pravna pomoć

Dohodovni cenzus za branjenike u građanskim predmetima

Formula za izračun dohodovnog cenzusa za pravnu pomoć u građanskom postupku dostupna je u Prilogu Zakonu br. 34/2004 od 29. srpnja 2004., kako je izmijenjen.

Dohodovni cenzus za branjenike u kaznenim predmetima

Formula za izračun dohodovnog cenzusa za pravnu pomoć u kaznenom postupku dostupna je u Prilogu Zakonu br. 34/2004 od 29. srpnja 2004., kako je izmijenjen.

Dohodovni cenzus za žrtve u kaznenim predmetima

Ne postoji dohodovni cenzus za pravnu pomoć žrtvama u kaznenim predmetima.

Drugi uvjeti pružanja pravne pomoći žrtvama

Postoje drugi uvjeti pružanja pravne pomoći žrtvama. Ako se status žrtve nasilja u obitelji u smislu članka 152. Kaznenog zakona dodjeljuje prema Zakonu br. 112/2009 od 16. rujna 2009., pretpostavlja se, ako ne postoje dokazi o suprotnom, da žrtva nema dovoljno financijskih sredstava.

Drugi uvjeti pružanja pravne pomoći branjenicima

Postoje drugi uvjeti pružanja pravne pomoći branjenicima. Odnose se na financijsku situaciju branjenikâ i izračunavaju se na temelju modela osmišljenog u skladu s člankom 39. Zakona br. 34/2004 od 29. srpnja 2004., kako je izmijenjen.

Besplatni sudski postupci

Sudski postupak može biti besplatan za jednu ili obje stranke na temelju izuzeća od sudskih troškova ili pružanja pravne pomoći.

Člankom 4. Uredbe o troškovima sudskog postupka predviđa se niz situacija u kojima se primjenjuje izuzeće od troškova. Izuzeća se dijele u dvije kategorije:

  • subjektivna ili osobna izuzeća na temelju članka 4. stavka 1., koja se temelje na posebnim karakteristikama stranaka ili osoba koje sudjeluju u postupku i
  • objektivna ili postupovna izuzeća iz članka 4. stavka 2., koja se odnose na vrstu postupka.

Međutim, neka izuzeća ovise o sadržaju pravomoćne odluke u postupku, kako je propisano u članku 4. stavcima 3., 4., 5., 6. i 7. Takva izuzeća stoga možda ne utječu na troškove ili možda utječu samo na troškove nastale za vrijeme sudskog postupka.

Detaljnije informacije o pravnoj pomoći dostupne su na internetskoj stranici https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Kada stranka koja izgubi spor mora platiti troškove stranke koja dobije spor?

Stranka koja dobije spor u pravilu ima pravo na nadoknadu nastalih troškova, koje mora platiti stranka koja izgubi spor u razmjeru koji na temelju pravomoćne odluke utvrdi sud. Pravo stranke koja dobije spor na nadoknadu nastalih troškova ništavno je ako stranka koja izgubi spor prima pravnu pomoć, pa je zbog toga izuzeta od obveze plaćanja pravne pristojbe.

Naknade za vještake

Naknade vještacima u pravilu plaćaju stranke u predmetu. Međutim, ako su stranke primile pravnu pomoć, naknade za vještake plaća Institut za financijsko upravljanje i infrastrukturu pravosudnog sustava (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Naknade za prevoditelje i sudske tumače

Naknade prevoditeljima i sudskim tumačima u pravilu plaćaju stranke u predmetu. Međutim, ako su stranke primile pravnu pomoć, naknade za prevoditelje i sudske tumače plaća Institut za financijsko upravljanje i infrastrukturu pravosudnog sustava (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Važni dokumenti

Portugalsko izvješće o istraživanju transparentnosti troškova  PDF (781 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 29/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.