Troškovi

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

U ovoj se studiji slučaja o trgovačkom pravu – ugovoru od država članica tražilo da informiraju prodavatelja o troškovima spora kako bi se razmotrile sljedeće situacije:

Slučaj A – nacionalna situacija: poduzeće je isporučilo robu u vrijednosti od 20 000 EUR. Prodavatelju nije plaćeno jer kupac smatra da roba nije u skladu s dogovorom.

Prodavatelj odlučuje podnijeti tužbu kako bi mu se isplatila puna cijena.

Slučaj B – transnacionalna situacija: poduzeće čije se sjedište nalazi u državi članici B isporučuje kupcu u državi članici A robu u vrijednosti od 20 000 EUR. Na ugovor se primjenjuju zakoni države članice B i sastavljen je na jeziku te države. Prodavatelju nije plaćeno jer kupac koji se nalazi u državi članici A smatra da roba nije u skladu s dogovorom. Prodavatelj odlučuje podnijeti tužbu u državi članici A kako bi mu se isplatila puna cijena prema ugovoru s kupcem.

Troškovi u Rumunjskoj

Troškovi suda, žalbi i alternativnog rješavanja sporova


Studija slučaja

Sud

Žalbe


Početne sudske pristojbe

Pristojbe za prijepis

Ostale pristojbe

Početne sudske pristojbe

Pristojbe za prijepis

Slučaj A

2849,1998 RON (približno 710 EUR), što obuhvaća 2844,1998 RON (sudska pristojba) i 5 RON (biljeg)

Za obične preslike raznih postupovnih dokumenata koje sastavlja specijalizirano sudsko osoblje (službenici) plaćaju se troškovi fotokopiranja (od 0,05 do 1,25 EUR po preslici)

1. Legalizacija – ovjera radi dobivanja ovjerene sudske odluke – 2,15 RON (približno 0,5 EUR), što obuhvaća 2 RON (sudska pristojba) i 0,15 RON (biljeg)

2. Odobravanje izvršenja sudske odluke – 4,15 RON (približno 1 EUR), što obuhvaća 4 RON (sudska pristojba) i 0,15 RON (biljeg)

3. Nadovjera – 1,15 RON (približno 0,25 EUR), što obuhvaća 1 RON (sudska pristojba) i 0,15 RON (biljeg) – samo ako je to stranci potrebno

50 % početnih sudskih pristojbi, odnosno 1424,5999 RON (približno 355 EUR)

Za obične preslike raznih postupovnih dokumenata koje sastavlja specijalizirano sudsko osoblje (službenici) plaćaju se troškovi fotokopiranja (od 0,05 do 1,25 EUR po preslici)

Slučaj B

2849,1998 RON (približno 710 EUR), što obuhvaća 2844,1998 RON (sudska pristojba) i 5 RON (biljeg)

Za obične preslike raznih postupovnih dokumenata koje sastavlja specijalizirano sudsko osoblje (službenici) plaćaju se troškovi fotokopiranja (od 0,05 do 1,25 EUR po preslici)

1. Legalizacija – ovjera radi dobivanja ovjerene sudske odluke – 2,15 RON (približno 0,5 EUR), što obuhvaća 2 RON (sudska pristojba) i 0,15 RON (biljeg)

2. Odobravanje izvršenja sudske odluke – 4,15 RON (približno 1 EUR), što obuhvaća 4 RON (sudska pristojba) i 0,15 RON (biljeg)

3. Nadovjera – 1,15 RON (približno 0,25 EUR), što obuhvaća 1 RON (sudska pristojba) i 0,15 RON (biljeg) – samo ako je to stranci potrebno

50 % početnih sudskih pristojbi, odnosno 1424,5999 RON (približno 355 EUR)

Za obične preslike raznih postupovnih dokumenata koje sastavlja specijalizirano sudsko osoblje (službenici) plaćaju se troškovi fotokopiranja (od 0,05 do 1,25 EUR po preslici)


Studija slučaja

Alternativno rješavanje sporova


Je li ta mogućnost dostupna za ovu vrstu predmeta?

Troškovi

Slučaj A

Da

Troškovi su predviđeni u sporazumu o mirenju, prema dogovoru stranaka i izmiritelja

Slučaj B

Da

Troškovi su predviđeni u sporazumu o mirenju, prema dogovoru stranaka i izmiriteljaTroškovi odvjetnika, sudskog izvršitelja i vještaka


Studija slučaja

Odvjetnik

Sudski izvršitelj

Vještak


Je li zastupanje obvezno?

Prosječni troškovi

Je li zastupanje obvezno?

Troškovi prije presude

Troškovi nakon presude

Je li korištenje tim uslugama obvezno?

Trošak

Slučaj A

NE

Promjenjivi troškovi koji ovise o ugovoru o pravnoj pomoći

Nije primjenjivo u ovom slučaju jer zastupanje nije obvezno

NE

Nije primjenjivo u ovom slučaju jer samo sudska odluka (izdana nakon presude) može biti predmet izvršenja ako je stranka koja je izgubila spor svojevoljno ne izvrši

Odobravanje izvršenja sudske odluke – 10,3 RON (približno 2,5 EUR), što obuhvaća 10 RON (sudska pristojba) i 0,3 RON (biljeg)

Obavijest – najmanja naknada 20 RON (približno 5 EUR) i najveća naknada 400 RON (približno 100 EUR)

Naknade za sudskog izvršitelja – najviše 2400 RON (približno 600 EUR)

NE

Promjenjivi trošak koji utvrđuje sud ovisno o složenosti vještačenja.

Slučaj B

NE

Promjenjivi troškovi koji ovise o ugovoru o pravnoj pomoći

Nije primjenjivo u ovom slučaju jer zastupanje nije obvezno

NE

Nije primjenjivo u ovom slučaju jer samo sudska odluka (izdana nakon presude) može biti predmet izvršenja ako je stranka koja je izgubila spor svojevoljno ne izvrši

Odobravanje izvršenja sudske odluke – 10,3 RON (približno 2,5 EUR), što obuhvaća 10 RON (sudska pristojba) i 0,3 RON (biljeg)

Obavijest – najmanja naknada 20 RON (približno 5 EUR) i najveća naknada 400 RON (približno 100 EUR)

Naknade za sudskog izvršitelja – najviše 2400 RON (približno 600 EUR)

NE

Promjenjivi trošak koji utvrđuje sud ovisno o razini potrebnog vještačenja


Troškovi naknade svjedocima, zalog ili jamčevina i druge odgovarajuće pristojbe


Studija

slučaja

Naknada svjedocima

Zalog ili jamčevina


Dobivaju li svjedoci naknadu?

Trošak

Postoji li i kad se i kako primjenjuje?

Trošak

Slučaj A

Da

Nadoknađuju se troškovi prijevoza, a na zahtjev svjedoka može se naplatiti i naknada za vrijeme provedeno na sudu (ovisno o izvorima primanja, npr. ugovor o radu itd.)

Eventualni zahtjevi za osiguranje dokaza (dokazi o takvim sačuvanim dokumentima)

8,3 RON (približno 2 EUR), što obuhvaća 8 RON (sudska pristojba) i 0,3 RON (biljeg)

Ako stranka zatraži donošenje mjera osiguranja (osiguranje odvajanja, zapljene)

10,3 RON (približno 2,5 EUR), što obuhvaća 10 RON (sudska pristojba) i 0,3 RON (biljeg)

Slučaj B


Nadoknađuju se troškovi prijevoza, a na zahtjev svjedoka može se naplatiti i naknada za vrijeme provedeno na sudu (ovisno o izvorima primanja, npr. ugovor o radu itd.)

Eventualni zahtjevi za osiguranje dokaza (dokazi o takvim sačuvanim dokumentima)

8,3 RON (približno 2 EUR), što obuhvaća 8 RON (sudska pristojba) i 0,3 RON (biljeg)

Da


Ako stranka zatraži donošenje mjera osiguranja (osiguranje odvajanja, zapljene)

10,3 RON (približno 2,5 EUR), što obuhvaća 10 RON (sudska pristojba) i 0,3 RON (biljeg)Troškovi za pravnu pomoć i druge nadoknadeStudija

slučaja

Pravna pomoć


Kad je primjenjiva i pod kojim uvjetima?

Kad se dobiva potpuna potpora?

Uvjeti?

Slučaj A

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Slučaj B

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo
Studija

slučaja

Nadoknada


Mogu li se stranci koja je dobila spor nadoknaditi troškovi parničenja?

Ako stranka ne primi nadoknadu svih troškova, u kojem se postotku nadoknada obično dodjeljuje?

Koji se troškovi nikad ne nadoknađuju?

Ima li slučajeva u kojima se organizaciji koja pruža pravnu pomoć nadoknađuje pravna pomoć?

Slučaj A

Da

Općenito se nadoknađuju svi troškovi

U ovom se slučaju svi troškovi mogu nadoknaditi.

Svi se troškovi mogu nadoknaditi, osim troškova u sljedećoj situaciji: kupac koji prizna potraživanje prodavatelja na prvom saslušanju ne mora platiti sudske troškove, osim ako je o tome obaviješten prije saslušanja.

Ako sud djelomično uvaži zahtjeve obiju stranaka, odredit će u kojoj se mjeri strankama može naložiti plaćanje troškova suđenja, a može odrediti i naknadu troškova.

Štoviše, sud ima pravo povećati ili smanjiti odvjetničke naknade ako utvrdi da su nerazumno niske ili visoke u odnosu na vrijednost predmeta spora ili rada koji odvjetnik obavlja.

NE

Slučaj B

Da

Općenito se nadoknađuju svi troškovi

U ovom se slučaju svi troškovi mogu nadoknaditi.

Svi se troškovi mogu nadoknaditi, osim troškova u sljedećoj situaciji: kupac koji prizna potraživanje prodavatelja na prvom saslušanju ne mora platiti sudske troškove, osim ako je o tome obaviješten prije saslušanja.

Ako sud djelomično uvaži zahtjeve obiju stranaka, odredit će u kojoj se mjeri strankama može naložiti plaćanje troškova suđenja, a može odrediti i naknadu troškova.

Štoviše, sud ima pravo povećati ili smanjiti odvjetničke naknade ako utvrdi da su nerazumno niske ili visoke u odnosu na vrijednost predmeta spora ili rada koji odvjetnik obavlja.

NE


Troškovi pismenog i usmenog prevođenja


Studija

slučaja

Pismeno prevođenje

Usmeno prevođenje

Drugi troškovi specifični za prekogranične sporove?


Kad je i pod kojim uvjetima potrebno?

Približni troškovi?

Kad je i pod kojim uvjetima potrebno?

Približni troškovi?

Opis

Slučaj A

Uglavnom nije primjenjivo u ovom slučaju

Uglavnom nije primjenjivo u ovom slučaju

Ako je stranka koju sud treba saslušati gluha, nijema ili nepismena

23,15 RON po satu (približno 6 EUR)

Slučaj B

1. Ako su dokumenti dostavljeni sudu (kao dio spisa predmeta) napisani na drugom jeziku.

2. Osim toga, ako stranka osporava točnost dokumenta prevedenog na rumunjski jezik, sud može zatražiti prijevod dokumenta od ovlaštenog prevoditelja.

Troškovi se mogu razlikovati ovisno o ugovoru o prijevodu ili, ako prijevod obavlja ovlašteni prevoditelj na zahtjev suda, treba platiti naknadu od 33,56 RON (približno 8 EUR) po stranici u A4 formatu

Ako barem jedna stranka ne govori rumunjski jezik. Država A = Rumunjska

23,15 RON po satu (približno 6 EUR)

Da, ali ih snosi država

Posljednji put ažurirano: 22/11/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.