Költségek

Rumunjska

E családjogi, tartásra vonatkozó esettanulmány keretében a tagállamokat felkérték, hogy tájékoztassák a keresetet benyújtó felet a perköltségek a alakulásáról az alábbi helyzetek fennállása esetén: A. ügy – Nemzeti tényállás: Egy pár házasság nélkül több évig együtt élt. Közös gyermekük három éves, amikor külön költöznek. Egy bírósági határozat a gyermek fölötti szülői felügyeleti jogot az anyának ítéli oda. Az egyetlen fennmaradó vitás kérdés az apa által a gyermek támogatása és oktatása céljából az anyának fizetendő tartásdíj összegére vonatkozik. Az anya emiatt keresetet indít. B. ügy – Nemzetközi tényállás, ahol Ön az „A” tagállamban működő ügyvéd: Egy pár házasság nélkül együtt élt egy tagállamban („B” tagállam). Van egy három éves közös gyermekük. Külön költöznek. Egy „B” tagállamban hozott bírósági határozat a gyermek fölötti szülői felügyeleti jogot az anyának ítéli oda. Az apa hozzájárulásával az anya és a gyermek más tagállamba („A” tagállam) költözik, ahol letelepednek. Egy vitás kérdés marad fenn, ez az apa által a gyermek támogatása és oktatása céljából az anyának fizetendő tartásdíj összegére vonatkozik. Az anya emiatt keresetet indít „A” tagállamban.

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Költségek Romániában

Bírósági és jogorvoslati költségek, valamint az alternatív vitarendezés költségei


Esettanulmány

Bíróság

Jogorvoslatok

Az eljárás megindításakor fizetendő bírósági illeték

Másolatok díja

Egyéb díjak

Az eljárás megindításakor fizetendő bírósági illeték

Másolatok díja

Egyéb díjak

A. eset

Nincsenek bírósági illetékek

A bírósági alkalmazottak (titkárok) által elkészített különböző eljárási iratokról való másolatok beszerzése érdekében (másolatonként 0,05 euró és 1,25 euró között változó) fénymásolási költséget kell fizetni

1. Hitelesítés – tanúsítás a hitelesített bírói határozat beszerzése érdekében – 2,15 lej (körülbelül 0,5 euró), amely 2 lej bírósági illetékből és 0,15 lej bélyegilletékből áll.

2. A bírói határozat végrehajtási záradékkal történő ellátása – 4,15 lej (körülbelül 1 euró), amely 4 lej bírósági illetékből és 0,15 lej bélyegilletékből áll.

3. Felülhitelesítés – 1,15 lej (körülbelül 0,25 euró), amely 1 lej bírósági illetékből és 0,15 lej bélyegilletékből áll – kizárólag abban az esetben, ha a félnek szüksége van rá

Nincsenek bírósági illetékek

A bírósági alkalmazottak (titkárok) által elkészített különböző eljárási iratokról való másolatok beszerzése érdekében (másolatonként 0,05 euró és 1,25 euró között változó) fénymásolási költséget kell fizetni

-

B. eset

Nincsenek bírósági illetékek

A bírósági alkalmazottak (titkárok) által elkészített különböző eljárási iratokról való másolatok beszerzése érdekében (másolatonként 0,05 euró és 1,25 euró között változó) fénymásolási költséget kell fizetni

1. Hitelesítés – tanúsítás a hitelesített bírói határozat beszerzése érdekében – 2,15 lej (körülbelül 0,5 euró), amely 2 lej bírósági illetékből és 0,15 lej bélyegilletékből áll.

2. A bírói határozat végrehajtási záradékkal történő ellátása – 4,15 lej (körülbelül 1 euró), amely 4 lej bírósági illetékből és 0,15 lej bélyegilletékből áll.

3. Felülhitelesítés – 1,15 lej (körülbelül 0,25 euró), amely 1 lej bírósági illetékből és 0,15 lej bélyegilletékből áll – kizárólag abban az esetben, ha a félnek szüksége van rá

Nincsenek bírósági illetékek

A bírósági alkalmazottak (titkárok) által elkészített különböző eljárási iratokról való másolatok beszerzése érdekében (másolatonként 0,05 euró és 1,25 euró között változó) fénymásolási költséget kell fizetni

-


Esettanulmány

Alternatív vitarendezés

Elérhető ez a lehetőség az ilyen típusú ügyekben?

Költségek

A. eset

Igen

A költségekről a közvetítési szerződés rendelkezik a felek és a közvetítő megállapodása alapján.

B. eset

Igen

A költségekről a közvetítési szerződés rendelkezik a felek és a közvetítő megállapodása alapján.Az ügyvédi, bírósági végrehajtói és szakértői díjak


Esettanulmány

Ügyvéd

Bírósági végrehajtó

Kötelező a jogi képviselet?

Átlagos költségek

Kötelező a jogi képviselet?

Az ítélet meghozatala előtti költségek

Az ítélet meghozatala utáni költségek

A. eset

NEM

Változó költségek a jogi tanácsadásról szóló szerződés alapján

Erre az ügyre nem alkalmazható, mivel a jogi képviselet nem kötelező

NEM

Ebben az ügyben nem alkalmazható, mivel a bírói határozat (az ítélethirdetés után) csak akkor képezheti végrehajtás tárgyát, ha a pervesztes fél (az apa) nem teljesíti önként.

A bírói határozat végrehajtása – 10,3 lej (körülbelül 2,5 euró), amely 10 lej bírósági illetékből és 0,3 lej bélyegilletékből áll.

Értesítés – 20 lej minimális díj (körülbelül 5 euró) és 400 lej maximális díj (körülbelül 100 euró).

A bírósági végrehajtók díja – 50 lej (körülbelül 12,5 euró) minimális díj és 500 lej (körülbelül 125 euró maximális) díj.

B. eset

NEM

Változó költségek a jogi tanácsadásról szóló szerződés alapján

Erre az ügyre nem alkalmazható, mivel a jogi képviselet nem kötelező

NEM

Ebben az ügyben nem alkalmazható, mivel a bírói határozat (az ítélethirdetés után) csak akkor képezheti végrehajtás tárgyát, ha a pervesztes fél (az apa) nem teljesíti önként.

A bírói határozat végrehajtása – 10,3 lej (körülbelül 2,5 euró), amely 10 lej bírósági illetékből és 0,3 lej bélyegilletékből áll.

Értesítés – 20 lej minimális díj (körülbelül 5 euró) és 400 lej maximális díj (körülbelül 100 euró).

A bírósági végrehajtók díja – 50 lej (körülbelül 12,5 euró) minimális díj és 500 lej (körülbelül 125 euró maximális) díj.


Esettanulmány

Szakértő

Kötelező az igénybevétele?

Költség

A. eset

NEM

Ebben az ügyben nem alkalmazható

B. eset

NEM

Ebben az ügyben nem alkalmazhatóA tanúnak járó költségtérítés, letét vagy biztosíték és egyéb díjak


Esettanulmány

A tanúnak járó költségtérítés

Letét vagy biztosíték

Jár-e költségtérítés a tanúnak?

Költség

Létezik-e és ha igen, mikor és hogyan alkalmazzák?

Költség

A. eset

Erre az ügyre nem alkalmazható, mivel nem kerül sor tanúk meghallgatására

Erre az ügyre nem alkalmazható, mivel nem történik benne tanúmeghallgatás

Ha a fél biztosítéki intézkedés (lefoglalás, zár alá vétel) megtételét kéri

10,3 lej (körülbelül 2,5 euró), amely 10 lej bírósági illetékből és 0,3 lej bélyegilletékből áll.

B. eset

Erre az ügyre nem alkalmazható, mivel nem kerül sor tanúk meghallgatására

Erre az ügyre nem alkalmazható, mivel nem történik benne tanúmeghallgatás

Ha a fél biztosítéki intézkedés (lefoglalás, zár alá vétel) megtételét kéri

10,3 lej (körülbelül 2,5 euró), amely 10 lej bírósági illetékből és 0,3 lej bélyegilletékből áll.A költségmentességgel kapcsolatos költségek és egyéb térítésekEset-tanulmány

Költségmentesség

A költségek megtérítése

Mikor és milyen feltételekkel alkalmazható?

Mikor teljes a támogatás?

Feltételek?

Megtéríthetők-e a pernyertes fél perköltségei?

Ha a költségek megtérítése nem teljes körű, általában a költségek hány százalékára terjed ki?

Mely költségek nem téríthetők meg?

Vannak-e olyan esetek, amikor a költségmentességgel érintett költségeket vissza kell téríteni?

A. eset

Lásd az 1. sz. mellékletben

Lásd az 1. sz. mellékletben

Lásd az 1. sz. mellékletben

Igen

Általában a költségek 100%-át visszatérítik.

Ha az anya nyer, az összes általa viselt költség behajtható az apától ebben az ügyben.

NEM

B. eset

Lásd az 1. sz. mellékletben

Lásd az 1. sz. mellékletben

Lásd az 1. sz. mellékletben

Igen

Általában a költségek 100%-át visszatérítik.

Ha az anya nyer, az összes általa viselt költség behajtható az apától ebben az ügyben.

NEMA fordítás és tolmácsolás költségei


Esettanulmány

Fordítás

Tolmácsolás

A határon átnyúló jogviták egyéb költségei?

Mikor és milyen feltételekkel szükséges?

Hozzávetőleges költsége?

Mikor és milyen feltételekkel szükséges?

Hozzávetőleges költsége?

Leírás

A. eset

Ebben az ügyben nem alkalmazható

Ebben az ügyben nem alkalmazható

Ha a bíróságon meghallgatandó személy süket vagy néma, illetve nem tud írni.

Óránként 23,15 lej (körülbelül 6 euró)

B. eset

1. Ha a bírósághoz benyújtott (az ügy aktájának részét képező) iratok idegen nyelven íródtak.

2. Ezenkívül ha a fél vitatja a román nyelvre lefordított irat pontosságát, a bíróság kérheti az irat hiteles fordító által történő lefordítását.

A költségek a fordításról szóló szerződés szerint eltérőek lehetnek, illetve ha a fordítást a bíróság kérésére engedéllyel rendelkező fordító készíti el, A4-es formátumú oldalanként 33,56 lej (körülbelül 8 euró) díjat kell fizetni.

Ha legalább a felek egyike nem beszél románul

„A” tagállam = Románia

Óránként 23,15 lej (körülbelül 6 euró)

Van, de az állam támogatja.


Utolsó frissítés: 03/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.